Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 05.11.2015

05/11/2015 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 301 Proiectul hotărîrii pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova
2. 235 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios
3. 341 Proiectul hotărîrii privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru protecția drepturilor copilului
4. 234 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014
5. 251 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015
6. 288 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (anexa nr.1, anexa nr.11)
7. 335 Proiectul legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor
8. 307 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.3, 22, 30; Legea privatizării fondului de locuințe – Anexa nr.5; Legea cambiei – art.4, 12, 27 ș.a.; ș.a.)
9. 333 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 15 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995
10. 241 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, ...
11. 99 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (anexa
12. 253 Proiectul pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (18, 33, 38 ș.a.)
13. 379 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului animal – art.2, 22, 23'1, ș.a.; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art.25)
14. 275 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
15. 276 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
16. 274 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.2, 5, 8, ș.a.)
17. 323 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.5, 37, 40; Legea instituțiilor financiare – art. 22; Legea privind finanțele publice locale – art.13, 14, 15, ș.a.; ș.a.)
18. 270 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile – art.3, 6, 8; Codul de procedură civilă – art.96; ș.a.)
19. 178 Proiectul legii privind modificarea art.4 din Legea nr.123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale
20. 280 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.407-XVI din 21.12.2006 cu privire la asigurări (art.30, 31, 41'1, ș.a.)
21. 308 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală al RM – art.236, 317, 336; Codul de procedură civilă al RM – 194, 275; Codul contravențional al RM – art.382)
22. 320 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 19 din Legea nr.544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului
23. Raportul Comisiei speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale Președintelui și a membrilor Comisiei Naționale de Integritate nr. 1067 din 18.05.2015nr. 1067 din 18.05.2015
nr. 1923 din 09.09.2015nr. 1923 din 09.09.2015
24. 397 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.72 din 12.04.2015
25. 398 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 nr.73 din 12.04.2015
26. 399 Proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din 12.04.2015
27. 372 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002 (art.1131, 1132, 133, ș.a.)
28. 239 Proiectul legii privind importul unor bunuri
29. 196 Proiectul de lege privind importul unor autovehicule
30. 380 Proiectul legii privind completarea articolului 1 din Legea nr.26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă ”Bălți”
31. 64 Proiectul legii privind importul unor echipamente pentru cercetarea și protejarea patrimoniului cultural-istoric al Republicii Moldova
32. 214 Proiectul legii privind importul unor mijloace de transport
33. 378 Proiectul legii pentru modificarea anexei la Legea nr.223 din 27.09.2013 privind importul unor autovehicule
34. 336 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea privind comerțul electronic – art.11; Codul contravențional – art.344)
35. 337 Proiectul legii privind supravegherea pieței
36. 338 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind securitatea generală a produselor – art.1, 7'1, 8'1, 8'2; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.29)
37. 408 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității – art.2, 6, 8, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – Anexa; ș.a.
38. 424 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Moldova
39. Cu privire la situația din domeniul financiar-bancar din Republica Moldova
40. Cu privire la situația din sistemul electroenergetic din Republica Moldova
41. Cu privire la scrutinele electorale din 2014 și 2015
42. ÎNTREBĂRI
Declaratii FR
Nume Prenume FR Subiectul FR Video, Audio, Text FR
Ţap Iurie

Stimați colegi,

În numele Fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova venim cu această declarație care privește reforma de descentralizare în Republica Moldova și consolidarea autonomiei locale ori starea de lucruri din sistemul de administrație publică locală.

 

Conform Constituției Republicii Moldova, sînt prevederi foarte clare în acest sens și Carta Europeană ne obligă să realizăm anumite lucruri. Și mai mult, recomandarea congresului puterii locale și regionale din 22 martie 2012 cere foarte clar să depășim acele rezerve pe care le avem. (Rumoare în sală.)

Ori starea de lucruri pe care o atestăm la moment este una care ne permite să spunem că avem un sistem al administrației publice locale nefuncțional în acest sens. Nu este dusă pînă la capăt delimitarea competențelor, respectiv, nu sînt atribuite resursele financiare necesare definitiv, deplin și, respectiv, rămîne problema proprietății.

Anul 2015 este ultimul an de implementare a Strategiei naționale de descentralizare și realizarea Programului comun de dezvoltare locală integrată. În acest sens, rezerva noastră este una majoră. Și aici fac trimitere și la proiectul de Lege nr.2474, care astăzi n-a fost inclus pe ordinea de zi, un proiect care vine din 2012, un proiect care, de fapt, prevede instituirea mecanismului de protecție juridică a autonomiei locale.

De fapt, este piatra de încercare a acestui sistem. Pe de altă parte, vine să asigure consolidarea bazei fiscale pentru autoritățile locale, pentru că schimbarea destinației terenurilor ca competență a autorităților locale, pe de o parte, le permite să facă acest lucru mai operativ, să asigure deschiderea pentru atragerea investițiilor și, foarte important, să completeze bugetele locale.

În special, vreau să mă adresez către Fracțiunea Partidului Democrat și o să argumentez de ce. Unul dintre autorii proiectului care a semnat este și colegul dumneavoastră, fostul coleg, mai bine zis, actualul primar de Sîngerei. Și la întîlnirile pe care le avem cu primarii, în special, în congresul autorităților locale din Moldova, colegii dumneavoastră, și îl numesc pe domnul Alexandru Botnari de la Hîncești, domnul Constantin Cojocari de la Edineț, sînt cei care dur critică Parlamentul, Guvernul pentru stagnarea reformei de descentralizare.

Ori acel mesaj pe care l-a avut și astăzi Partidul Comuniștilor, pentru că distribuirea neefectivă a resurselor financiare tocmai vine să dea, pentru colegii dumneavoastră din teritoriu, posibilitatea de a-și completa bugetele. Ori primarii dumneavoastră, la fel, sînt foarte categorici cînd discută.

De aceea mă adresez și către primarii respectivi, mă adresez și către dumneavoastră, stimați colegi, că sînteți cei, de fapt, care frînați realizarea reformei de descentralizare, care puneți bețe în roate în acest sens, o spun cu text deschis. Și Partidul Socialiștilor, că nu este în sală, la fel, avem adresări și din partea colegilor acestora.

Stimați colegi,

Astăzi, autoritățile publice locale de nivelul I, 84 la sută nu asigură prestarea serviciilor ori sînt autorități care, de fapt, consumă și nu își realizează menirea.

În acest sens, Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova se adresează către fracțiunile Partidului Democrat, Partidului Liberal cei care, de fapt, ne-am asumat procesul de guvernare de la 2009 încoace, cei care i-ați delegat în comisia specială, cu care am lucrat, am pregătit aceste proiecte, să vă asumați răspunderea pînă la sfîrșit.

 

Or, evenimentele de ultimă oră, stimați colegi din Fracțiunea Partidului Democrat, cînd se vorbește despre vectorul european, cînd se vorbește despre angajarea și orientarea noastră proeuropeană, totodată sînt blocate proiecte de legi care vin în realizarea prevederilor Acordului de Asociere și Planului național pentru implementarea acestuia. 

 

Cînd aveți dreptate? Atunci cînd electoral declarați acest mesaj, atunci cînd zi de zi vorbiți despre orientare proeuropeană și cînd, de fapt, blocăm această reformă?

Stimați colegi,

O țară poate fi bogată cu colectivități locale bogate, prospere. De aceea atît dezvoltarea locală, cît și dezvoltarea regională dacă nu merge, în această perioadă de 6 ani de zile, în mare măsură este vina Parlamentului Republicii Moldova, a fracțiunilor și care sînt la guvernare, și a celora care sînt sau au fost în opoziție.

Vin cu acest îndemn, din partea Fracțiunii Partidului Liberal Democrat, pentru că sistemul administrației publice locale este pentru noi temelia. Din 2017 autoritățile locale nu vor mai beneficia de suport financiar.

Și, stimați colegi,

Vreau să vă asigur ca acel care am fost primar, care cunosc foarte bine situația, vom avea o prăbușire totală. Nu contează cine va fi la putere, dar acest proces de depopulare, acest proces de stagnare va lua amploare și atunci cetățenii au dreptul să ne judece aspru.

Mă adresez și către colectivitățile locale, de fapt, să dea o apreciere clară prin aleșii locali, prin primari, prin consilierii locali partidelor care vin cu un angajament electoral, care declară mesaje proeuropene, dar, în fapt, zi de zi,  blochează aceste reforme.

Stimați colegi,

Reformele, pentru care ne-am asumat angajament, urmează să le realizăm pas cu pas. Și declarăm că această reformă, reforma de descentralizare a statului și consolidarea autonomiei locale, cu părere de rău, a fost blocată.

Am făcut și trimitere către dumneavoastră. În acest sens, Fracțiunea Partidului Liberal Democrat își asumă angajamentul de a promova în continuare, cu fermitate, reforma de descentralizare a statului și de consolidare a autonomiei locale pentru a asigura acel mecanism, acel motor de dezvoltare a țării care sînt autoritățile publice locale.

 

Vă mulțumim. (Aplauze.)

Video, Audio, Text FR ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe