Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 31.07.2015

31.07.2015 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 272 Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014
2. 251 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015
3. 230 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 4, 9, ș.a.)
4. 294 Proiectul legii privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern
5. 201 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la avocatul Poporului (Ombudsmanul)
6. 255 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.4; Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.5; Legea cu privire la petiționare – art.3; ș.a.)
7. 256 Proiectul legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului
8. 171 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Zona Economică Liberă ”Bălți” – art.1; Legea privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului – art.12)
9. 379 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului animal – art.2, 22, 23'1, ș.a.; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art.25)
10. 248 Proiectul hotărîrii privind crearea grupului de lucru pentru asigurarea, în cadrul normelor constituționale, a funcționalității autonomiei Găgăuziei și a prevederilor legislative ale Republicii Moldova în raport cu statutul special al UTA Găgăuzia
11. 146 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (art.2, 3, 7, ș.a.)
12. 101 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului transporturilor rutiere ( art.5, 8, 9, ș.a.)
13. 57 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul transporturilor rutiere – art.2, 5, 9, ș.a.; Codul contravențional al Republicii Moldova – art.32, 36'1, 197, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității...
14. 191 Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.331-XV din 07.10.2004 pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecțiuni, de proiectare, de construcție și de restaurare, cu atragerea mijloacelor bănești ...
15. 99 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (anexa
16. 199 Proiectul legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației
17. 159 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală – art.29; Legea privind finanțele publice locale – art.5; ș.a.)
18. 196 Proiectul legii privind importul unor bunuri
19. Alocuțiunile liderilor fracțiunilor parlamentare
Video, Audio, Text ORDINEA  DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"