Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 30.07.2015

30/07/2015 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
2. 246 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanțare dintre R.Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătățire a eficienței sectorului de alimentare centralizată cu energie termică
3. 257 Proiectul legii pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adițional între Guvernul RM și Guvernul României la Acordul dintre Guvernul RM și Guvernul României privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor...
4. 18 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993 (art.1, 20)
5. 179 Proiectul legii cu privire la Agentul guvernamental
6. 262 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în (Credit nr. 5637 –MD)
7. 21 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător – art.16, 22, 23, 28; Legea privind apărarea împotriva incendiilor – art.23; ș.a.)
8. 2 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4; ș.a.)
9. 253 Proiectul pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova (18, 33, 38 ș.a.)
10. 223 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
11. 225 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2014
12. 272 Proiectul hotărîrii cu privire la Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014
13. 251 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2015
14. 241 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, ...
15. 230 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din 27.07.2006 (art.2, 4, 9, ș.a.)
16. 180 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea taxei de stat – art.2, 3; Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale – art.3, 4, 5, ș.a.; ș.a.)
17. 258 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în scopul asigurării tehnico-materiale a organelor competente în domeniul combaterii terorismului și altor forme violente de manifest...
18. 259 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Belarus privind protecția reciprocă a informațiilor secrete
19. 379 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea regnului animal – art.2, 22, 23'1, ș.a.; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat – art.25)
20. Raportul asupra activității Comisiei speciale pentru elaborarea și aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a pachetului de modificări legislative în vederea susținerii agricultorilor RaportulRaportul
21. 282 Proiectul legii pentru completarea art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997
22. 283 Proiectul legii cu privire la creditul agricol
23. 284 Proiectul legii pentru completarea art.24 al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.1997
24. 285 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind piața produselor petroliere – art.2, 4, 7, ș.a.; Codul fiscal – art.97, 24; Codul penal – 248'1; ș.a.)
25. 286 Proiectul hotărîrii cu privire la asigurarea transparenței în gestionarea mijloacelor financiare a proiectelor naționale și de asistență externă în domeniul agricol
26. 287 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la comerțul interior – art.21'1; Codul contravențional – art.273, art.402)
27. 215 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.461-XV din 30.07.2001 privind piața produselor petroliere (art.2, 5, 12'1, ș.a.)
28. 294 Proiectul de lege privind modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
29. Cu privire la acordarea votului de încredere Programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI REPUBLICI MOLDOVA 2015-2018PROGRAMUL DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI REPUBLICI MOLDOVA 2015-2018
30. INTERPELĂRI
Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZI (30 - 31 iulie 2015)ORDINEA DE ZI (30 - 31 iulie 2015)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe