Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 18.06.2015

18/06/2015 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Session FR:  Legislatura XX (28/12/2014 - 20/03/2019)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
2. 18 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993 (art.1, 20)
3. 152 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție
4. 131 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.)
5. 233 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013
6. 222 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013
7. 224 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013
8. 244 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 (art.4, 41, 5, ș.a.)
9. 155 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă – art.5, 81, 169, ș.a.; Legea cu privire la arbitrajul comercial internațional – art.1, 38, 39)
10. 179 Proiectul legii cu privire la Agentul guvernamental
11. 183 Proiectul legii cu privire la mediere
12. 195 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.67, 89, 91, 96; Codul de procedură penală – art.82'1; ș.a.)
13. 67 Proiectul legii pentru completarea art.4, alineat (1) lit.c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005
14. 117 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului – art.13; ș.a.)
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI (18 - 26 iunie 2015) ORDINEA DE ZI (18 - 26 iunie 2015)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe