Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 14.05.2015

14.05.2015 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 51 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.21; Legea finanțelor publice și responsabilității..
2. 37 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios
3. 156 Proiectul legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
4. 177 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de contribuție dintre Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei...
5. 157 Proiectul legii cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Muntenegrului privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor
6. 160 Proiectul legii pentru ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme
7. 149 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internațional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură
8. 18 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456 din 25.05.1993 (art.1, 20)
9. 67 Proiectul legii pentru completarea art.4, alineat (1) lit.c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005
10. 114 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.67'1; ș.a.)
11. 2110 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind partidele politice – art.4, 22; Codul contravențional – art.671; Legea cu privire la libertatea de exprimare – art.3)
12. 151 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000 (art.4, 21, 24'1)
13. 11 Proiectul legii cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.7, 9)
14. 26 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (art.47, 47'1)
15. 27 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.96)
16. 4 Proiectul legii cu privire la statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova
17. 182 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
18. 181 Proiectul hotărîrii privind modificarea și completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.48-XVIII din 29.10.2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului
19. ÎNTREBĂRI
20. 194 Proiectul de hotărîre privind crearea grupului de lucru pentru analizarea aspectelor juridico-constituționale ale statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
7 februarie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"