Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 09.04.2015

09.04.2015 10:00

Legislatura:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Sesiunea:  Legislatura XX (28.12.2014 - 20.03.2019)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 296 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 16, 19, ș.a.; Codul penal – art.181'2; ș.a.)
2. 134 Proiectul hotărîrii cu privire la desemnarea în funcție a unui membru al Comisiei de Certificare
3. 106 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională (art.6, 23)
4. 104 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica
5. 115 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare
6. 123 Proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile
7. 124 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica
8. 47 Proiectul legii privind importul unor bunuri materiale
9. 48 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
10. 2 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2; Legea cu privire la veterani – art.14; ș.a.)
11. 98 Proiectul legii privind importul unor bunuri
12. 61 Proiectul legii privind importul unei autospeciale
13. 62 Proiectul legii privind importul unei autospeciale
14. 133 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție
15. 126 Proiectul hotărîrii cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2015
16. 108 Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului
17. ÎNTREBĂRI
18. 135 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.13'1; ș.a.)
19. 136 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
20. 137 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015
21. 138 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2015
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
26 septembrie 2022
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"