Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 19.03.2015

3/19/2015 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 201 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.20; Codul contravențional – art.330'4)
2. 467 Proiectul legii privind modificarea prevederilor art.24 al.(3) din Legea nr.768-XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local
3. 73 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”
4. 2474 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.)
5. 296 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral – art.1, 16, 19, ș.a.; Codul penal – art.181'2; ș.a.)
6. 150 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 12, 13'1, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.)
7. 6 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare ( art.16, 26, 27, 29, 31)
8. 10 Proiectul legii cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2015
9. 74 Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului 37'15 din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995
10. 75 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 – art.123; Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal – art.4)
11. 51 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală – art.21; Legea finanțelor publice și responsabilității..
12. 69 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8)
13. Legea nr.106-XVI din 16 mai 2008 Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (a. l.)
14. ÎNTREBĂRI
Declarations
Name, Surname Subject Video, Audio, Text
Batrîncea Vlad

Vă mulțumesc, domnule Președinte. 

Onorat Parlament,

Stimați colegi,

Fracțiunea Partidului Socialiștilor exprimă deranj profund față de instaurarea în Republica Moldova a unui regim autoritar, care persecută pentru nonconformism și atentează la valorile democratice fundamentale, în special la libertatea de exprimare și libertatea informării în masă, activitatea mass-media.

Acest lucru și-a găsit o nouă manifestare prin interdicția de a intra pe teritoriul Moldovei pentru un grup de filmare al postului de televiziune „Rossia-1”, condus de corespondentul Andrei Balițki.

Au fost declarate persoane non grata în Republica Moldova renumiții prezentatori ai acestui post Dmitrii Kiseliov și Andrei Kondrașov. Nu este prima dată pentru Moldova, cînd autoritățile oficiale creează, în mod deschis, impedimente activității figurilor publice, experților, jurnaliștilor renumiți, în special celor care critică regimul politic din Moldova.

Astfel, în mai 2014 a fost reținut și expulzat din țară cunoscutul activist finlandez pentru drepturile omului, președintele comitetului antifascist din Finlanda Johan Beckman.

În mai 2014 a fost supus unei percheziții umilitoare și avionul ... guvernamental al Federației Ruse.

În octombrie 2014, în Aeroportul Internațional Chișinău a fost reținut și expulzat din țară cunoscutul savant, colaboratorul Institutului de Studii Strategice Vasilii Kașirin, care a participat, în repetate rînduri, anterior la conferințe și mese rotunde în Moldova.

În februarie 2015, în Chișinău a fost reținut politologul rus Constantin Simonov, care planifica să susțină o întîlnire cu ziariștii moldoveni și reprezentanții societății civile.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova s-a transformat într-o unealtă politică, care împiedică realizarea dreptului cetățenilor Moldovei la obținerea de informație.

A fost aplicată o interdicție îndelungată asupra difuzării postului
„Rossia-24”.

Au fost sancționate posturile de televiziune: „Prime”, „TV-7”, „REN-TV” și „RTR-Rossia”, difuzarea blocurilor informaționale din Rusia.

Acum cîțiva ani în urmă, a fost închis unicul post de televiziune de opoziție „NIT”. La începutul anului 2014 a avut loc încercarea de închidere a
„RTR-Moldova”, „Accent-TV” și „Jurnal-TV”.

Autoritățile sancționează dur nu doar oaspeții din străinătate care împărtășesc viziuni diferite, dar și mijloacele de informare în masă, ci și pe cetățenii proprii.

Pînă în prezent continuă să se afle în închisoare cetățenii Republicii Moldova, deținuții politici Pavel Grigorciuc și Mihail Amerberg, în pofida faptului că arestarea acestora a fost condamnată de comunitatea atît din Moldova, cît și peste hotarele acesteia.

Stimați colegi,

Între timp, republica este vizitată cu regularitate, în scopuri propagandiste, politice de politicieni din Statele Unite ale Americii și țările Uniunii Europene.

Ambasadorii SUA și cei ai Uniunii Europene participă la paradele gay-lor și alte acțiuni. Pentru demnitatea cetățenilor Republicii Moldova aceste acțiuni nu sînt plăcute.

Politicienii și cetățenii români participă deschis la marșurile unioniste pe străzile Chișinăului, ultimul dintre care a avut loc la 1 decembrie 2014.

Pe teritoriul Moldovei au loc campanii active pentru alegerea Președintelui și Parlamentului României, în cadrul cărora se fac auzite apeluri la lichidarea statalității Republicii Moldova și unirea cu statul vecin. Participanții activi ai acestor campanii sînt diferiți politicieni din Republica Moldova pînă la rangul de Prim-ministru.

Așadar, asistăm la standarde duble în implementarea democrației și libertății exprimării în Republica Moldova.

Majoritatea absolută a posturilor de televiziune moldovenești s-au transformat în resurse propagandiste, ce acționează în interesele altor state: SUA, Ucrainei, României și aliaților acestora.

În fiecare ediție de știri sînt prezentate interpretări unilaterale ale evenimentelor de pe poziții radicale antirusești.

În Moldova sînt difuzate posturile TV ucrainene, care pun pe post ediții de știri și talk-show-uri care seamănă ură interetnică, în care găsim apeluri de război agresiv și genocid al populației pașnice.

Totuși, din anumite motive, CCA dă dovadă de o indiferență suspicioasă față de astfel de manifestări. Adică, Consiliul Coordonator al Audiovizualului are o privire politică în acest sens și observă doar aceea, ce este convenabil guvernării de astăzi.

 

Уважаемые коллеги,

Нас удивляет позиция ОБСЕ и правозащитных организаций, которые обычно критикуют нарушение прав человека и свободы средств массовой информации, но в этот раз ограничиваются молчанием.

Мы считаем, что это недопустимое в правовом государстве, недопустимое проявление двойных стандартов, когда эти правозащитные организации, деятельность которых носит международный характер, обладают избирательным видением и критикуют лишь то, что им не выгодно политически.

Партия социалистов Республики Молдова заявляет решительный протест против вопиющих фактов нарушения прав человека в Молдове.

ПСРМ обращается к ОБСЕ, международным правозащитным организациям с требованием немедленно вмешаться  в ситуацию в Молдове и потребовать беспрекословного соблюдения свободы СМИ и прав граждан на получение информации.

Мы напоминаем о том, что наша сегодняшняя так называемая проевропейская власть взяла на себя ответственность по строительству в Молдове правового государства.

В том числе существовали многочисленные обещания выполнять нормы международного права. И сегодня, когда эти нормы международного права в Молдове не соблюдаются, эти международные правовые государства не желают никак реагировать, демонстрируя  однобокость  и предвзятость.

Мы считаем, что и данная проевропейская власть, и их проевропейские, европейские спонсоры, и так называемая крыша уже продемонстрировали, что они не собираются действовать в интересах строительства в Молдове правового государства и в интересах большинства граждан Республики Молдова.

 

 

Спасибо. (Aplauze.)

Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI (19, 26-27 martie)ORDINEA DE ZI (19, 26-27 martie)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe