Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 27.02.2015

2/27/2015 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Session:  Legislatura XX (12/28/2014 - 3/20/2019)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 20 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul UE ”Competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME 2014-2020)”
2. 16 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare
3. 24 Proiectul legii pentru modificarea Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 (art.90, 92)
4. 21 Proiectul hotărîrii cu privire la declararea anului 2015 Anul Veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945
5. 38 Proiectul hotărîrii pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și al declarațiilor de interese personale ale președintelui și membrilor Comisiei Naționale de Integritate
6. 39 Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente a Parlamentului
7. 607 Proiectul de hotărîre pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
8. 1664 Proiectul legii privind modificarea Anexei nr.1 din Titlul IV al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997
9. 56 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.31, 32, 35, 36)
10. 232 Proiectul legii pentru modificarea art.124 al Codului Muncii al RM nr.154 din 28.03.2003
11. 1806 Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică -art.51, 10, 11, ş.a.; Legea cu privire la medicamente - art.3, 5, 7; ş.a.)
12. 236 Proiectul legii pentru completarea articolului 14 alineatul (2) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală
13. 42 Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2013 Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2013
14. 43 Proiectul de hotărîre cu privire la Raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2014 Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2014Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2014
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Saturday, December 10, 2022
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe