Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Continuarea ședinței din 18 iulie 2014

21.07.2014 11:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 296 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II)
2. 297 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II)
3. 210 Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat
4. 234 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.5; Legea cu privire la ajutorul social – art.4; ș.a.)
5. 264 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2013 (art.1, 2, 4, ș.a.)
6. 259 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.329 din 23.12.2013 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
7. 140 Proiectul legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
8. 2474 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.)
9. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
10. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital (art.6, 20, 67, ș.a.)
11. 423 Proiectul legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
12. 278 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor
13. 262 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de Avocat al Poporului și în funcția de Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului
14. 279 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa nr.2, anexa nr.3)
15. 184 Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.156 din 14.08.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.46)
16. 84 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.67; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.8; ș.a.)
17. 240 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.)
18. 69 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8)
19. 291 Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991)
20. 174 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
21. 256 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.1, 174, 184'1; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice – art.2, 5, 10)
22. 294 Proiectul hotărîrii cu privire la încheierea primei sesiuni a anului 2014
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZI ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"