Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 18.07.2014

18/07/2014 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 285 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici – anexa nr.2; Clasificatorul unic al funcțiilor publice – capitolul II)
2. 111 Proiectul legii pentru completarea art.35 din Regulamentul Parlamentului
3. 210 Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat
4. 256 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Codul vamal – art.1, 174, 184'1; Legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice – art.2, 5, 10)
5. 234 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea asistenței sociale – art.5; Legea cu privire la ajutorul social – art.4; ș.a.)
6. 168 Proiectul legii despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum
7. 163 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5, 7; Codul vamal – art.91)
8. 167 Proiectul legii pentru completarea art.344 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008
9. 264 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2013 (art.1, 2, 4, ș.a.)
10. 259 Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr.329 din 23.12.2013 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
11. 261 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.5, 44)
12. 140 Proiectul legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112
13. 102 Proiectul legii pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.2004 (art.17'1)
14. 44 Proiectul legii cu privire la administratorii autorizați
15. 2474 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.71, 83; Legea cu privire la Curtea Constituțională – art.25; ș.a.)
16. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
17. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital (art.6, 20, 67, ș.a.)
18. 423 Proiectul legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
19. 434 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea apelor – art.45; Codul subsolului – art.63)
20. 539 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.6, 109, 110'1, ș.a.)
21. 267 Proiectul legii privind importul unor echipamente
22. 278 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor
23. 35 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la publicitate – art.19, 22, 28; Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.12, Legea cu privire la tutun și articolele din tutun.)
24. 283 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.102; Legea cu privire la gaj – art.2, 4, 6, ș.a.; ș.a.)
25. 67 Proiectul legii pentru modificarea și completarea literei c) a alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice
26. 286 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind descentralizarea administrativă – art.4; Legea privind administrația publică locală – art.1, 2, 3, 63'1; ș.a.)
27. 187 Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr.238 din 26.10.2012
28. 188 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2002 (art.134'13, 217'7, 217'8 ș.a.)
29. 238 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.99, 101)
30. 279 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (art.8, anexa nr.2, anexa nr.3)
31. 184 Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.156 din 14.08.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (art.46)
32. 84 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.67; Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – art.8; ș.a.)
33. 240 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr.260 din 27.07.2006 (art.2, 23, 28, ș.a.)
34. 69 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1381-XIII din 21.11.1997 privind Codul electoral (art.8)
35. 291 Proiectul legii pentru completarea și abrogarea unor acte legislative (Codul funciar – art.40; Hotărîrea cu privire la întovărășirile pomicole nr.629-XII din 05.07.1991)
36. 150 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.2, 12, 13'1, ș.a.; Legea privind administrația publică locală – art.14, 43; ș.a.)
37. 174 Proiectul hotărîrii privind eliberarea din funcție a directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
38. 296 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II)
39. 297 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II)
40. 262 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de Avocat al Poporului și în funcția de Avocat al Poporului pentru Drepturile Copilului
Video, Audio, Text FR SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe