Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 11.07.2014

11.07.2014 10:00

Legislatura RU:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Session RU:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda RU
  Subiectul RU P.L. RU Видео, Аудио, Текст
1. 19 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale (art.1, 2, 3, ș.a.)
2. 216 Proiectul legii pentru completarea articolului 128 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000
3. 155 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică – art.1, 3, 31, ș.a.; Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa)
4. 356 Proiectul legii privind performanța energetic a clădirilor
5. 298 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.1, anexa; ș.a.)
6. 2696 Proiectul legii privind bursele private
7. 219 Proiectul legii pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenției europene privind supravegherea infractorilor condamnați condiționat sau liberați condiționat
8. 220 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI)
9. 232 Proiectul legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanțe FAO în Republica Moldova
10. 245 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență
11. 269 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul RM și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, Planul național de acțiuni 2013
12. 264 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2013 (art.1, 2, 4, ș.a.)
13. 257 Proiectul legii pentru aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor
14. 470 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10; Legea privind activitatea particulară de detectiv și de pază – art.8, 11, 16, ș.a.)
15. 434 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea apelor – art.45; Codul subsolului – art.63)
16. 270 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție a vicepreședintelui al Curții Supreme de Justiție, Președinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție
17. 271 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
18. 278 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor
19. 277 Proiectul hotărîrii cu privire la revocarea din funcție a unui vicepreședinte al Parlamentului
20. 276 Proiectul hotărîrii pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului
21. 273 Proiectul hotărîrii privind demisia unui deputat în Parlament
22. 210 Proiectul legii privind preluarea unei datorii de către stat
Заявления
Nume Prenume RU Subiectul RU Видео, Аудио, Текст
Palihovici Liliana

 Stimați colegi,
Înainte de a da citire Declarației, vreau să felicit pe acei care, astăzi, au fost numiți și votați de către Parlament. Să le urăm să facă justiția justiție în Republica Moldova. (Aplauze în sală.)
Stimați colegi,
Astăzi, cînd avem deja semnat și parafat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, este momentul potrivit să ne amintim de primul pas pe care Republica Moldova l-a făcut în realizarea căii ei europene.
Acum 19 ani, la data de 13 iulie 1995, Republica Moldova a devenit membru oficial sau cel de-al 35-lea stat membru al Consiliului Europei.
Această instituție a democrației cuprinde în prezent 820 de milioane de cetățeni din 47 de țări.
Douăzeci și opt din acele 47 de state membre ale Consiliului Europei sînt membre ale Uniunii Europene. Iar Moldova și-a exprimat univoc opțiunea pentru a se alătura acestei Uniuni în următorii ani.
În ajunul zilei aderării Republicii Moldova la Consiliul Europei, aș vrea să le mulțumesc pe această cale concetățenilor noștri care, prin munca lor de zi cu zi, au făcut ca visul european al Republicii Moldova să înceapă să prindă contur.
În această zi îi omagiem, de asemenea, pe prietenii, colegii și partenerii noștri din țări și instituții europene, care ne-au ajutat cu expertiză, asistență și sprijin să parcurgem împreună acest drum către Uniunea Europeană.
Astăzi, în parteneriat, sau pînă astăzi, în parteneriat, au fost implementate mai multe programe cu Consiliul Europei, cum ar fi Programul pentru susținerea democrației în Republica Moldova pentru perioada 2010 – 2012, pogramele comune ale Consiliului Europei și Uniunii Europene pentru promovarea libertății, profesionalismului și pluralismului mass-mediei, Programul privind combaterea relelor tratamente și impunității în țările Caucazului de Sud și a Republicii Moldova.
Astăzi, Moldova implementează alte proiecte ce țin de facilitarea dezvoltării Parteneriatului Estic și Programul privind consolidarea luptei împotriva relelor tratamente și impunității.
În toți acești 19 ani de prezență și participare a Moldovei la Consiliul Europei, am învățat să ne facem vocea auzită printre țările democratice europene și să ne facem prieteni și parteneri din aceste țări.
Drumul către obținerea de către Republica Moldova a statutului de stat asociat la Uniunea Europeană este anevoios și plin de provocări majore. Acest drum a fost inițiat și ghidat prin intermediul reformelor pe care am început să le implementăm.
Aceasta a fost posibil, inclusiv datorită procesului de monitorizare a Republicii Moldova de către Consiliul Europei.
Prin intermediul rapoartelor de evaluare a succeselor, dar și a momentelor la care trebuie să mai muncim, a fost pavată calea spre integrarea europeană.
Sînt onorată, în același timp, și am mare responsabilitate de a conduce Delegația Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în momente, cu adevărat, istorice pentru Republica Moldova – abolirea regimului de vize pentru cetățeni, precum semnarea și parafarea, ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.
Îndemnul meu, acum, este să continuăm acest parcurs european, care ne va aduce mai multe reușite: și drumuri europene, și o calitate a vieții mai bună pentru toți noi, acei care trăim în Republica Moldova, o educație de calitate pentru generațiile prezente și viitoare.
În concluzie, sper ca Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și instituțiile Consiliului Europei vor da, într-un timp foarte apropiat, o apreciere pozitivă Republicii Moldova și vor decide, datorită rezultatelor pe care le vom obține prin reformarea Republicii Moldova, să trecem la postmonitorizare. Acest lucru depinde de noi.
Iar la 19 ani de cînd sîntem membri ai Consiliului Europei, sîntem o țară care putem exporta expertiză pentru alte țări.
Deci stimați colegi,
Felicitări cu acest prilej.
Mulțumesc. (Aplauze în sală.)

Видео, Аудио, Текст ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA  DE  ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы