Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 26.06.2014

26/06/2014 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 36 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale MAI – art.14, 22, 28; Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice – art.20, 21; ș.a.)
2. 143 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor financiare – art.3, 6, 10, ș.a.; Legea cu privire la gaj – art.8; ș.a.)
3. 191 Proiectul legii privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
4. 169 Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”
5. 109 Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.2, 9, 19, ș.a.)
6. 93 Proiectul legii privind modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.1, 35, 45, ș.a.)
7. 1413 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.44)
8. 149 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii
9. 246 Proiectul hotărîrii privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului
10. Interpelări
Declaratii FR
Nume Prenume FR Subiectul FR Video, Audio, Text FR
Saharneanu Vladimir

Da. Mulțumesc, domnule Președinte.

 

Stimați colegi,

De fapt, luarea mea de cuvînt se încadrează și la interpelări, fiindcă este un răspuns pe care l-am primit de la Cancelaria de Stat, în rezultatul unei solicitări, unei interpelări.

Așa că eu vreau să dau citire, dar cu un mic comentariu al acestei... al acestui răspuns.

Deci în 12 iunie am adresat o solicitare Cancelariei de Stat a Republicii Moldova să îmi prezinte informația referitor la asistența externă oferită de Comunitatea Statelor Independente și Uniunea Europeană, Republicii Moldova în perioada de cînd există aceste relații între Republica Moldova și CSI, și Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Informația este succintă și mulțumesc pe această cale și Cancelariei de Stat. Deci informația deținută de Cancelaria de Stat este prezentată în baza platformei pentru gestionarea asistenței externe așa-numită APM.

Astfel, conform acestei platforme, din 1999 și pînă în prezent Uniunea Europeană a demarat 636 de proiecte, cu un buget de circa 965 de milioane 400 de mii de euro, toate fondurile fiind sun formă de grant.

Ce ține de Comunitatea Statelor Independente, platforma nu deține o informație privind proiectele de asistență externă a Republicii Moldova pînă la momentul actual. Deci din partea CSI nu există proiecte care să dezvolte Republica Moldova.

Vreau să fac un comentariu ce am avut în relația cu CSI în acești 20 și ceva de ani. La 13 decembrie 1991 – primele victime pe Nistru. Ghenadie Iablocikin, Mihail Arnăut, Valentin Mereniuc și Gheorghe Cașu au căzut victime gloanțelor separatiste susținute de Rusia.

La 2 martie 1992, 21 iulie 1992 – 279 de polițiști, soldați și combatanți uciși și 400 de civili omorîți în războiul declanșat de Federația Rusă Republicii Moldova, Federația Rusă fiind membru al CSI, ca și Republica Moldova.

Criza din 1998, ca să iau date mai relevante, prăbușirea rublei și prăbușirea financiară a CSI, care s-a soldat cu milioane de pierderi, pagube pentru Republica Moldova.

Blocaje economice în 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și 2014 soldate, la fel, cu mari pagube pentru Republica Moldova.

Ultima victimă, Vadim Pisari, la 1 ianuarie 2012, a căzut victimă unui atac venit de la forțele așa-numite pacificatoare ale Federației Ruse, aici, pe Nistru.

Deci rezumat, din partea CSI Republica Moldova a obținut teritoriu ocupat de armata altui membru al CSI, mișcări separatiste susținute financiar, militar, logistic, sărăcie consolidată și cultivată sistematic în fiecare an, amestec brutal în treburile interne ale Republicii Moldova, amenințări, șantaj de fiecare dată cînd Republica Moldova intenționa să se orienteze geostrategic, geopolitic în altă direcție decît acea dictată de la Kremlin.

Deci, repet încă o dată, Uniunea Europeană, din 1999 și pînă în prezent, ne-a oferit, în baza a 636 de proiecte, 965 de milioane 400 de mii de euro, ca fonduri venite sub formă de grant, adică credite nerambursabile.

În ajunul semnării Acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cred că această informație este relevantă.

Și vreau, pe această cale, să mulțumim Uniunii Europene pentru sprijinul acordat, iar Comunității Statelor Independente – să ia cumva exemplu, dacă vrea să aibă în Republica Moldova un prieten. Pînă acum vedem că lucrurile se întîmplă tocmai invers.

Iar faptul că noi am decis să semnăm acest Acord, mîine acest eveniment istoric se va întîmpla, înseamnă că ne aflăm pe o cale dreaptă și lucrăm în interesul cetățenilor Republicii Moldova.

Vă mulțumesc. (Aplauze în sală.)

 


Hadârcă Ion

Mulțumesc, domnule Președinte.

Onorat Parlament,

Propun atenției dumneavoastră declarația Fracțiunii Partidului Liberal Reformator drept răspuns la Rezoluția Senatului Statelor Unite ale Americii nr.478, adoptată la 18 iunie 2014 privind susținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Reformator, ca parte componentă a Coaliției pro-europene, aflată la guvernare în Republica Moldova, a luat cunoștință de Rezoluția Senatului Statelor Unite ale Americii privind consolidarea relațiilor cu Republica Moldova și susținerea integrității noastre teritoriale și declară următoarele.

Deputații Fracțiunii Partidului Liberal Reformator aduc sincere mulțumiri pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în domeniul politic, parlamentar, diplomatic, economic și financiar, manifestat cu diferite ocazii și în momente importante pentru cursul Republicii Moldova spre un viitor prosper.

Remarcăm cu o deosebită satisfacție semnificația Rezoluției de susținere a  Republicii Moldova în ajunul semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător.

Un impact benefic asupra relațiilor noastre bilaterale a avut vizita vicepreședintelui american Joe Biden, a Secretarului de Stat John Kerry, precum și a senatorilor John McCain, un vechi și devotat prieten al Republicii Moldova, James Simon, inițiatorul Rezoluției date și unul din frecvenții noștri susținători, Bob Corker, Jeff Sessions, Deb Fisher, Timberly Scott, John Barrasso și alți importanți demnitari ai Statelor Unite ale Americii.

La rîndul nostru subliniem necesitatea stringentă a activizării contactelor bilaterale Republica Moldova – Statele Unite ale Americii pentru securizarea suveranității, integrității și independenței Republicii Moldova, susținută de Congresul american.

Totodată, exprimăm încrederea că dimensiunea parlamentară de cooperare Republica Moldova – Statele Unite ale Americii este una ascendentă și, fiind tot mai susținută în continuare, va oferi noi oportunități de colaborare.

Reținem îngrijorarea exprimată în Rezoluție referitor la securitatea informațională, energetică, militară a Republicii Moldova, mai ales în contextul ultimelor evenimente din vecinătatea imediată. Împărtășim chemarea către Guvernul Federației Ruse să renunțe la presiunile economice asupra Republicii Moldova și să înceteze susținerea oferită separatiștilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

Ne solidarizăm cu îndemnul Senatului american adresat Federației Ruse pentru a-și onora angajamentele asumate în cadrul summit-ului OSCE de la Istanbul 1999, în urma căruia Federație Rusă s-a angajat să își retragă forțele militare și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova, factor care afectează neutralitatea și integritatea noastră teritorială.

În contextul noilor provocări regionale, optăm în continuare pentru aprofundarea colaborării cu NATO și cu alți parteneri strategici ai Republicii Moldova.

Este adevărat că avem o democrație fragilă încă și un stat de drept în devenire, dar avem încredere în partenerii noștri strategici din Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, fapt demonstrat și prin Rezoluția în cauză, ce ne dă certitudine că împreună vom izbîndi.

 

 

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze.)

 

 

Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZI (26 iunie –   4 iulie 2014)ORDINEA DE ZI (26 iunie – 4 iulie 2014)
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI (26 iunie –   4 iulie 2014)SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI (26 iunie – 4 iulie 2014)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
lundi 25 octobre 2021
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe