Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 19.06.2014

6/19/2014 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 111 Proiectul legii pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
2. 171 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23.12.2012 (art.1, 2, 7, ș.a.)
3. 19 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale (art.1, 2, 3, ș.a.)
4. 160 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.22, 23; Legea contenciosului administrativ – art.17; ș.a.)
5. 168 Proiectul legii despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum
6. 191 Proiectul legii privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
7. 167 Proiectul legii pentru completarea art.344 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008
8. 1712 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind siguranța traficului rutier – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8, 13, 18; ș.a.)
9. 521 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.102, 125; Codul vamal – art.42, 176, 179, 187; ș.a.)
10. Legea nr.75 din 15 mai 2014 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
11. 124 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 11'1; Legea contenciosului administrativ – art.17; ș.a.)
12. 131 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile publice (art.1, 2, 3 ș.a.)
13. 169 Proiectul legii privind completarea anexei la Legea nr.166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”
14. Întrebări
15. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședințelor în plen ale Parlamentului pentru următoarea perioadă bisăptămînală
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZI (26 iunie –   4 iulie 2014)ORDINEA DE ZI (26 iunie – 4 iulie 2014)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe