Asistență externă
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 16.04.2014

4/16/2014 2:00 PM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 49 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea culturilor nucifere – art.13, 14, 16, 17; Legea pentru modificarea Legii nucului și Legii despre semințe – pct.2; ș.a.)
2. 525 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.64, 91, 92; Codul de procedură penală – art.471; ș.a.)
3. 534 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998 (art.14, 15, 15'2, ș.a.)
4. 1239 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe
5. 18 Proiectul legii cu privire la energia termică și promovarea cogenerării
6. 2 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea drumurilor – art.1; Legea privind transportul prin conducte magistrale – art.4; ș.a.)
7. 130 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.30, 35; Legea privind societățile pe acțiuni – art.93; ș.a.)
8. 380 Proiectul de lege pentru modificarea Codului electoral
9. 149 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Concepției de reformare a Procuraturii
10. 129 Proiectul hotărîrii privind transmiterea unui imobil
11. 123 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.39-XIII din 07.04.1994 privind statutul deputatului în Parlament (art.20'1)
12. 2696 Proiectul legii privind bursele private
13. 459 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
14. Întrebări
Declarations
Name, Surname Subject Video, Audio, Text
Streleţ Valeriu

Stimate Președinte al ședinței,

Onorat Parlament,

Stimați colegi,

Apelul de astăzi al așa-zisului Soviet Suprem de la Tiraspol către autoritățile centrale ale Federației Ruse privind recunoașterea autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene ca stat suveran cu integrarea ulterioară în componența Federației Ruse se înscrie în retorica politică promovată și pînă acum de autoproclamatele autorități din raioanele din Est ale Republicii Moldova și nu face decît să tensioneze și mai mult situația din regiune.

Partidul Liberal Democrat din Moldova a pledat întotdeauna pentru soluționarea problemei transnistrene prin dialog și relații politice, sociale, economice  și culturale corecte.

Partidul Liberal Democrat din Moldova condamnă declarația și apelul
așa-zisului Soviet Suprem care, prin acțiunile sale, sfidează angajamentele asumate anterior în cadrul negocierilor și demonstrează o atitudine iresponsabilă a autorităților de la Tiraspol față de procesul de negocieri, de părțile implicate, față de Comunitatea Internațională și față de caracterul suveran și integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Pe această cale, ținem să reiterăm, repetat, că Republica Moldova este recunoscută internațional ca stat suveran și independent, unitar și indivizibil în hotarele existente la momentul proclamării suveranității sale, pe 23 iunie 1990, și a independenței sale, pe 27 august 1991.

Partidul Liberal Democrat din Moldova își reafirmă angajamentul său pentru reglementarea crizei transnistrene pe cale pașnică, prin dialog și negocieri corecte, cu implicarea tuturor părților, implicit OSCE, Ucraina, Federația Rusă, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii.

Facem apel la mediatorii formatului actual de negocieri și organizațiile internaționale OSCE, ONU, Uniunea Europeană să intervină în această situație, pentru a contracara acțiunile unilaterale și iresponsabile ale autoproclamatelor autorități din raioanele din Est ale Republicii Moldova.

Facem apel către autoritățile Federației Ruse, pentru a respinge asemenea demersuri provocatoare și a nu admite devieri de la prevederile acordurilor interstatale în vigoare, prin care caracterul unitar, suveran și indivizibil al Republicii Moldova este consfințit și recunoscut.

Facem apel către cetățenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului să reacționeze cu calm și cu demnitate la aceste provocări, asigurîndu-i că vom depune toate eforturile necesare pentru a asigura viața pașnică și continuitatea parcursului european al țării noastre.

 

 

Mersi.

Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe