Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 13.03.2014

3/13/2014 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 48 Proiectul hotărîrii privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale
2. 307 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare (art.8, 9, 10, ș.a.)
3. 436 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.198, 237, 240, 244, 400)
4. Legea nr.258 din 1 noiembrie 2013 (reexaminare) Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 02.06.2000 (art.1, 17, 20, ș.a.)
5. 30 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la petiționare – art.10; Hotărîrea Parlamentului de aprobare a Regulamentului CDO, a structurii, a statutului de funcții și a modului de finanțare a acestuia – pct.22)
6. 23 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu
7. Legea nr.320 din 23 decembrie 2013 (reexaminare) Proiectul legii cu privire la Avocatul poporului
8. 508 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (art.2, 3, 7, ș.a.)
9. 540 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind societățile pe acțiuni – art.10, 29; Legea cu privire la publicitate – art.27, 28, 29, 30; ș.a.)
10. 524 Proiectul legii pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.8, 10, 13, 15, 18)
11. 451 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.36, 37, 63, ș.a.)
12. 85 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comand
13. 20 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.124-XVIII din 23.12.2009 cu privire la energia electrică (art.1, 2, 3, ș.a.)
14. 68 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997 (art.177, 178, 186)
15. Întrebări
Declarations
Name, Surname Subject Video, Audio, Text
Domenti Oxana

 

Declarația Fracțiunii PCRM în legătură cu politica privind cursul valutar.

Onorat Parlament,

Coaliția de guvernare a refuzat audierea conducerii Băncii Naționale a Moldovei cu privire la devalorizarea agresivă a leului moldovenesc în raport cu moneda europeană și dolarul american. Totodată, s-a respins și propunerea de a audia responsabilii din Guvern referitor la măsurile de compensare a pierderilor economice suportate de cetățeni în urma acestei deprecieri.

Între timp, cursul de schimb al leului în raport cu dolarul și euro înregistrează o evoluție în scădere inexplicabilă și de neconceput, doar în ultima jumătate de an devalorizarea a constituit mai mult de 10%. Aceste salturi se reflectă inevitabil asupra producătorilor locali, dar și mai grav asupra condițiilor de viață ale cetățenilor.

Cum se explică fenomenul deprecierii monedei naționale? Guvernul raportează fastuos despre creșterea nemaipomenită a economiei, inclusiv a exportului. Pînă nu demult, s-a înregistrat și o stabilitate relativă a volumului de remitențe. În asemenea condiții, leul urma să se aprecieze, să se întărească, o știe orișice student, la noi însă se întîmplă invers. De aici o singură concluzie, la palat nu e tot un regulă, guvernarea minte poporul și fură, fură, fură.

Incontestabil e și faptul că în economia Moldovei, al cărei buget se formează la 70% din veniturile de import, căderea leului provoacă automat creșterea prețurilor, adică inflația, care servește drept impozit suplimentar pentru cei săraci. Consecințele sînt deja evidente pentru toți, odată cu deprecierea monedei naționale au crescut și prețurile la produsele alimentare, în pragul lucrărilor de primăvară s-a scumpit repetat combustibilul, care deja costă cu 14% mai mult decît la începutul anului, cu majorări de tarife au venit transportatorii, se preconizează creșterea tarifelor la energia electrică, gaze naturale, alte servicii comunale, s-au scumpit medicamentele, se produc în lanț majorări, practic, la toate mărfurile și serviciile.

Între timp, Guvernul, aplică tactica struțului, se face că nu observă aceste tendințe și vine, la finele lui decembrie, cu o politică fiscală care agravează și mai mult situația, majorînd cu circa 10% accizele la produsele petroliere, TVA la gazele naturale, instituind un nou impozit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice, care vînd rezultatul muncii sale agricole agenților economici. Concomitent, Guvernul mai sporește cu 25% și preșul asigurărilor medicale, împovărînd suplimentar atît cetățenii, cît și angajatorul.

Veniturile reale din salariu ale populației se micșorează, dar și numărul angajaților este în descreștere. În anul 2008 – 43% din populația activă era ocupată, iar la finele anului trecut – doar 38,7%.

În aceste condiții, tot mai mulți cetățeni necesită susținerea din partea statului, iar Guvernul, în schimb, sporește povara administrativă și fiscală, combinînd-o cu creșterea prețurilor.

Rapoartele guvernamentale optimiste și statisticile trucate nu mai pot minți însă oamenii, care simt zi de zi pe propria piele situația reală deplorabilă. Au ieșit în stradă să protesteze pînă și mamele cu pruncii în brațe, și femeile însărcinate, opriți-vă, domnilor guvernanți! Laudele și aprecierile false ale unor birocrați străini nu vor îndreptăți incompetența și vina voastră în fața propriilor cetățeni.

Dacă nu sînteți capabili și nu știți ce trebuie să faceți în asemenea situații, atunci, cel puțin, luați în calcul propunerile venite din partea opoziției. Noi optăm pentru ceea ce dumneavoastră sînteți obligați să întreprindeți în favoarea cetățenilor pentru a le îmbunătăți viața.

Fracțiunea noastră propune implementarea de urgență a următoarelor măsuri de ordin economic și social: utilizarea adecvată a rezervelor valutare ale Băncii Naționale a Moldovei pentru stoparea avalanșei deprecierii leului moldovenesc; indexarea trimestrială, începînd cu trimestrul II al anului, cu cîte 10% a salariului tarifar pentru categoria I de salarizare, respectiv indexarea corespunzătoare a tuturor salariilor din sectorul public și bugetar; operarea imediată a majorărilor salariale planificate pentru angajații din sectorul public din sănătate, pornind de la baza salarială indexată; majorarea cu 50% a salariilor angajaților din sistemul de educație, pentru a atinge nivelul salariului mediu pe economie; excluderea restricției de 1300 de lei pentru stabilirea suportului financiar de stat beneficiarilor de pensii, majorarea de două ori a acestui supliment și inserarea lui în pensie; indexarea pensiilor, prevăzută la 1 aprilie, să fie făcută cu minimum 20%; indexarea tuturor burselor studențești cu minimum 20%; majorarea indemnizației unice la nașterea copilului la nivel de minimum 5 mii de lei și dublarea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului; restabilirea sistemului de compensare a cheltuielilor populației pentru plata serviciilor comunale, corelat proporțional cu creșterea tarifelor.

În scopul reducerii prețurilor la medicamente, implementarea, începînd cu trimestrul II, a unui nou mecanism de formare a prețurilor la produsele farmaceutice prin stabilirea diferențiată a adaosului comercial în dependență de prețul de achiziție.

Revizuirea normelor legislative în vigoare privind ajustarea prețurilor medicamentelor la dinamica cursului valutar, promovînd reguli noi de modificări în Registrul prețurilor la medicamente în dependență de coraportul dintre diferența de curs valutar și venitul brut.

Finanțarea în mărime deplină și necesară a fondului de medicamente compensate, eliminarea restricțiilor de ordin financiar la prescrierea medicamentelor compensate.

Suplinirea Fondului de subvenționare în agricultură cu 50% pentru acoperirea creșterii prețurilor la combustibil. Revizuirea urgentă în politica fiscală pentru anul curent a măsurilor legate de impunerea cu accize a produselor petroliere, reducerea pînă la 5% a TVA la gaze naturale, abrogarea impozitului de 2% din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice care vînd rezultatele muncii sale agricole agenților economici, echivalarea impunerii cu TVA a producției de fitotehnie și zootehnie în regim național intern și  de export.

Pentru realizarea acestor măsuri există surse de venituri bugetare provenite din sporirea încasărilor de pe urma creșterii cursului dolarului și a monedei euro în raport cu leul moldovenesc.

Onorat Parlament,

Acesta este un pachet minimal de măsuri necesare care vin să amelioreze situația dramatică în care s-au pomenit cetățenii noștri. Guvernul este obligat să intervină în asemenea situații, pentru a proteja cetățenii de penuria provocată de creșterea prețurilor, de manipulările și speculațiile pe piața valutară.

Dacă ținem minte promisiunile făcute, dacă ținem la țara noastră, la poporul nostru, noi, deputații, din Parlamentul Republicii Moldova, indiferent de culoare și viziuni politice, sîntem datori să cerem Guvernului punerea în practică a acestor măsuri, pentru ca împreună să stopăm declinul economico-social în care ne-am pomenit.

În cazul în care Guvernul nu își asumă responsabilitatea, acestuia urmează să i se retragă încrederea oferită.

 

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video, Audio, Text PROIECT DE ORDINE DE ZI (13 - 21 martie 2014)PROIECT DE ORDINE DE ZI (13 - 21 martie 2014)
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe