Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
Sesiuni Parlamentare > Şedinţe plenare
Şedinţe plenare

Şedinţa plenară din 23.12.2013

23.12.2013 11:00

Legislatura:  Legislatura XIX (28.12.2010 - 27.12.2014)

Sesiunea:  toamna-iarna 2011 (01.09.2011 - 30.11.2014)

Subiecte Agenda
  Subiectul Descrierea Video, Audio, Text
1. 531 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii
2. 530 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor
3. 371 Proiectul legii cu privire la Avocatul poporului
4. 37 Proiectul legii pentru completarea Legii cu privire la comerțul interior nr.231 din 23.09.2010 (art.12)
5. 670 Proiectul legii privind evaluarea impactului asupra mediului
6. 491 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 12; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.3, 7, 8, 13, 131; ș.a.)
7. 488 Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014
8. 487 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 26; Legea contenciosului administrativ - art.11, 21, 23; ș.a.)
9. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
10. 423 Proiectul legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor
11. 424 Proiectul legii privind testarea integrității profesionale
12. 425 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 8, 9, ș.a.; Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii – art.22'1; Codul penal – art.55, 64, 98 ș.a.; ș.a.)
13. 422 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului – art.26, 32, 32'1, ș.a.; Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.46'1, 48)
14. 3079 Proiectul legii privind salarizarea judecătorilor
15. 511 Proiectul hotărîrii pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.134 din 08.07.2011 cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polonia
16. 496 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014
17. 497 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014
18. 221 Proiectul hotărîrii privind sărbătoarea aniversării a 70-a a Victoriei asupra fascismului
19. 489 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
20. 490 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014
21. 517 Proiectul legii pentru modificarea articolului 561 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
22. 518 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.1, 2, 4, ș.a.)
23. 523 Proiectul legii pentru modificarea articolului VI din Legea nr.51 din 28.03.2013 privind completarea unor acte legislative
24. 450 Proiectul hotărîrii privind declararea anului 2014 – Anul participanților la acțiunile militare pe teritoriul altor state
25. 536 Proiectul hotărîrii privind desemnarea unor directori din cadrul Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
26. 56 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.414-XVI din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (art.31, 32, 35, 36)
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"