Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 19.12.2013

12/19/2013 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 487 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.11, 26; Legea contenciosului administrativ - art.11, 21, 23; ș.a.)
2. 537 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – aart.2, 3, 5, ș.a.; Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător – art.8; ș.a.)
3. 454 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.313, 437)
4. 350 Proiectul legii privind grupurile de producători și asociațiile lor
5. 411 Proiectul legii privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”
6. 469 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului ”Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova”
7. 489 Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
8. 490 Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014
9. 517 Proiectul legii pentru modificarea articolului 561 din Legea nr.156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat
10. 518 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (art.1, 2, 4, ș.a.)
11. 290 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale – art.20)
12. 523 Proiectul legii pentru modificarea articolului VI din Legea nr.51 din 28.03.2013 privind completarea unor acte legislative
13. 232 Proiectul legii pentru modificarea art.124 al Codului Muncii al RM nr.154 din 28.03.2003
14. 102 Proiectul legii pentru modificarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.2004 (art.17'1)
15. 502 Proiectul legii pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28.03.1995
16. 3112 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în RM – pct.2; Codul muncii – art.111)
17. 529 Proiectul hotărîrii pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din 26.12.1990 cu privire la zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în R.S.S.Moldova (pct.2)
18. 528 Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003 (art.111)
19. 511 Proiectul hotărîrii pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.134 din 08.07.2011 cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polonia
20. 496 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014
21. 497 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014
22. Întrebări
Video, Audio, Text ORDINEA DE  ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe