Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 12.12.2013

12/12/2013 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Subiecte Agenda FR
  Subiectul FR P.L. FR Video, Audio, Text FR
1. 431 Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului adoptat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996 (art.13, 22, 27, ș.a.)
2. 372 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare (art.2, 4, 8, ș.a.)
3. 474 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău
4. 499 Proiectul legii privind importul unor obiecte de cult religios
5. 492 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014
6. 493 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014
7. 494 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a pieței Financiare pe anul 2014
8. 495 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014
9. 498 Proiectul hotărîrii pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014
10. 384 Proiectul hotărîrii cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2014
11. Întrebări
Declaratii FR
Nume Prenume FR Subiectul FR Video, Audio, Text FR
Ţap Iurie

Mulțumesc.
Stimați colegi,
Declarația mea vizează utilizarea însemnelor de stat. Conform Constituției, articolul 12: „Republica Moldova are Drapel, Stemă, Imn. Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sînt dispuse vertical, în ordinea următoare, începînd de la lance: albastru, galben, roșu…”. Așa spune Constituția.
În centru, pe fîșia de culoare galenă, este imprimată Stema de Stat a Republicii Moldova. Vă rog să rețineți cele spuse anterior, sînt prevederile Constituției, la aceasta voi mai reveni.
Deci Drapelul, Stema și Imnul sînt simboluri de stat ale Republicii Moldova  și sînt ocrotite de lege. Astfel zis, Drapelul, Stema și Imnul sînt icoana țării, sînt lucruri sfinte, ele simbolizează statul, poporul. De aici deducem și atitudinea noastră față de aceste simboluri, care trebuie să fie una respectuoasă. De altfel, Lege Supremă, după cum am citat anterior, statuează clar acest lucru.
Dezvoltînd prevederile constituționale, Legea nr.217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova concretizează toate aspectele ce țin de însemne, descriere, imaginea, utilizarea acestora ș.a.m.d.
Articolul 3 al legii prevede respectul față de Drapelul de Stat și, în particular, articolul 1 apune: „Cetățenii Republicii Moldova și străinii aflați în Republica Moldova sînt datori să manifeste respect față de Drapelul de Stat și să nu comită acte prin care s-ar aduce ofensă acestuia”. E și firesc, spuneam, Drapelul, Stema, Imnul reprezintă țara, poporul.
Un popor cu demnitate își respectă simbolurile. Să vedem, însă, cum stau lucrurile la noi. Analiza, pe care am realizat-o pe parcursul ultimilor 2 – 3 ani, arată o stare nu prea bună în acest sens. Cele mai frecvente sînt cazurile cînd pe clădirile autorităților publice locale și centrale, instituțiilor publice sînt arborate drapele uzate sau deteriorate. Frecvente sînt și cazurile cînd se utilizează neconform Drapelul de Stat. Este vorba de utilizarea pe verso a acestuia. Cu părerea e rău, putem adesea vedea în presă, cea scrisă și electronică, fotografiile și materialele video ale demnitarilor de stat care realizează interviuri pe fundalul Drapelului pe verso.
La multiple activități ale autorităților publice locale și centrale, diferitor partide, Drapelul de Stat, la fel, este utilizat pe verso. Și mai mult, avem și cazuri cînd posturile de televiziune utilizează incorect derivatele Drapelului de Stat, culorile sînt inversate: roșu, galben, albastru, în loc de: albastru, galben, roșu.
În 2011, la aniversarea a douăzecea de la adoptarea Declarației de independență, țara, dar și Chișinăul au fost inundate de diferite materiale publicitare, care aveau o poziționare incorectă a culorilor: roșu, galben, albastru în loc de corect: albastru, galben, roșu.
Am apelat de mai multe ori la Primăria orașului, inclusiv prin intermediul domnului Valeriu Munteanu, și rugam ca toți colegii dumnealor din Partidul Liberal să ia atitudinea respectivă, și la unii funcționari de la Primărie. În final, deci în primăvara anului 2012, am fost nevoit să intervin și către domnul Mihai Moldovanu, care deținea funcția de prim-viceprim-ministru și care avea în gestiune acest domeniu, pentru ca să fie ridicate ultimele materiale amplasate în oraș incorect, care, de fapt, aduceau ofensă Drapelului de Stat. Cum poate fi calificat acest lucru? Incompetență, iresponsabilitate, neglijență, ilegalitate? Cred că toate împreună.
Persoanele care dețin funcție de demnitate publică și care au jurat credință țării, funcționarii publici, la fel, care au depus jurămîntul, dar și ceilalți care au în responsabilitate și domeniul, înțeleg ei oare că, încălcînd legea, aduc ofensă statului, dar și poporului Republicii Moldova?
În acest sens, conducîndu-mă de prevederile Legii despre statutul deputatului în Parlament, m-am adresat diferitor autorități privind această problemă și vreau să spun că majoritatea au răspuns conform, s-au conformat, au tras concluziile respective.
Totodată, în data de 26 noiembrie 2013, am expediat un demers către Primarul General al municipiului Chișinău, prin care am atenționat utilizarea neconformă a Drapelului de Stat arborat în Arcul de Triumf. Aceasta după ce am încercat să luăm legătura prin intermediul anticamerei domnului Primar, dar era ocupat. Nu a mai revenit.
De aceea, fără a face… fără declarații tari, am încercat să ajutăm la soluționarea problemei și în acest caz. Cu părere de rău, reacția a fost una inversă.
Cred că dumneavoastră ați avut posibilitatea să vedeți acele materiale sau acele comentarii ale dumnealui.
Și aici doar vreau să zic, conform Legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova și, în special, aceasta o spun pentru domnul Primar General de Chișinău, deci Drapelul de Stat reprezintă o pînză dreptunghiulară, cu proporția dintre înălțimea și lungimea pînzei de 1:2, tripartită vertical egal, începînd de la lance în culorile albastru, galben și roșu, și avînd în mijlocul cîmpului galben imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, a cărei lățime constituie 1/5 din lungimea drapelului.
Deci tipărită vertical egal, pentru domnul Chirtoacă, și nu în lungimea pînzei, așa cum au realizat ei imaginea Drapelului de Stat, acel care a fost amplasat sau arborat în Arcul de Triumf.
Și, respectiv, Stema de Stat. Articolul 2 alineatul (7) prevede expres: ”Drapelul de Stat și imaginea acestuia, indiferent de dimensiunile lor, trebuie să corespundă întocmai nuanțelor și proporțiilor stabilite”.
Tot țin să concretizez că articolul 3 alineatul (3) spune: „Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, șefii instituțiilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, conducătorii persoanelor juridice și persoanele fizice care arborează, utilizează sau reproduc Drapelul de Stat sînt obligați să asigure utilizarea corectă, demnitatea și integritatea acestuia.”
Vreau să îl întreb pe domnul… vizavi de cele declarate, sînt oare aceste probleme importante sau nu?
În acest sens, vreau să mai zic: consultînd Comisia Națională de Integritate, care a confirmat că Drapelul a fost arborat incorect și, cu trimitere la articolul 23, arborarea suspendată la fel este reglementată.
De aceea, toți funcționarii de stat, inclusiv acei de la primărie, trebuie să cunoască și să respecte întocmai.
Și mai mult, vreau să fac trimitere și la articolul 3 alineatul (4) din Legea nr.217 care spune: utilizarea Drapelului de Stat cu încălcarea prevederilor prezentei legi… atrag răspunderea contravențională sau penală stabilită de legislație.
În acest sens, mă adresez către Procuratura Generală: să se autosesizeze și să întreprindă măsurile de rigoare conform legislației în vigoare.
Solicit Cancelariei de Stat să asigure studierea și cunoașterea legislației de către autoritățile și conducătorii instituțiilor publice… Un minut. Să asigure controlul respectării Legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova de către autoritățile și instituțiile publice și, după caz, să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare. Respectul față de însemnele statului reflectă și respectul față de cetățeni.
Puterea trebuie să fie responsabilă și un exemplu de demnitate. În caz contrar, demnitarii de stat, puterea, nu au dreptul moral să reprezinte cetățenii.
Vă mulțumesc.

Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZI (12 – 13 decembrie 2013) ORDINEA DE ZI (12 – 13 decembrie 2013)
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI (12 – 13 decembrie 2013) SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI (12 – 13 decembrie 2013)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe