Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 05.12.2013

12/5/2013 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 437 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008 (art.291'1, 291'2, 291'3, ș.a.)
2. 1466 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal – anexa nr.2; Legea pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal – art.4)
3. 473 Proiectul legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 nr.251 din 08.11.2012 (art.1, anexa nr.1, anexa nr.2)
4. 475 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr.250 din 08.11.2012 (art.1, 18, 20, ș.a.)
5. 348 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat
6. 1643 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea învățămîntului – art.62; Codul contravențional – art.50'1)
7. 298 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător – art.1, anexa; ș.a.)
8. 5 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția consumatorilor – art.1, 13, 20; Codul contravențional – art.98'1; ș.a.)
9. Întrebări
Video, Audio, Text ORDINEA DE ZI (5 – 13 decembrie 2013)ORDINEA DE ZI (5 – 13 decembrie 2013)
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe