Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 12.07.2013

7/12/2013 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 310 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție
2. 294 Proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație – art.2; Legea cu privire la veterani – art.12, 22)
3. 209 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul fiscal – art.102, 118'1; Legea pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal – art.4)
4. 279 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 02.11.2012 (anexa nr.6, anexa nr.8)
5. 2677 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar - anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; Clasificatorul unic..
6. 251 Proiectul legii pentru modificarea Codului contravențional al RM nr.218-XVI din 24.10.2008 ( art.37, 157, 400, ș.a.)
7. 1894 Proiectul legii privind transportul naval intern al Republicii Moldova
8. 300 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză de cooperare Internațională pentru realizarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor medicale
9. 301 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru finanțarea Proiectului ”Îmbunătățirea serviciilor medicale”
10. 302 Proiectul legii pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova
11. 303 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcție și reabilitare a drumurilor în Republica Moldova
12. 314 Proiectul legii pentru ratificarea Acordului de grant, încheiat prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Proiectului ”Utilizarea Eficientă a Combustibilului solid din Biomasă”
13. 4 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind finanțele publice locale – art.1, 2, 3, ș.a.; Codul fiscal – art.1, 6, 93; ș.a.)
14. 2354 Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale
15. 278 Proiectul legii privind importul unor autovehicule
16. 277 Proiectul legii privind importul unui autovehicul
17. 2563 Proiectul legii pentru modificarea articolului 17 al Legii nr.100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă
18. 249 Proiectul legii pentru completarea Legii nr.198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat (art.7, 19, 20, 26)
19. 248 Proiectul legii pentru modificarea articolului 16 din Legea nr.39-XIII din 07.04.1994 despre statutul deputatului în Parlament
20. 293 Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.4 la Legea fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996
21. 306 Proiectul legii privind scutirea de plata unor impozite, contribuții și prime precum și majorărilor de întîrziere și amenzilor aferente acestora
22. 2651 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat (art.2, 7, 13, ș.a.)
23. 2652 Proiectul hotărîrii privind fondarea Parcului național ”Orhei”
24. 670 Proiectul legii privind evaluarea impactului asupra mediului
25. 264 Proiectul legii privind contractele de credit pentru consumatori
26. 262 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.1241, 1245; Codul contravențional – art.344)
27. 2733 Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (art.1, 2, 6, ş.a.)
28. 258 Proiectul legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
29. 204 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului electoral (art.53, 84)
30. 1639 Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova
31. 211 Proiectul legii privind scutirea Comunității Religioase Parohia Ortodoxă ”Schimbarea la Față a Domnului” din mun.Comrat, UTA Găgăuzia, de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenului pentru construcția Bisericii cu ...
32. 231 Proiectul legii pentru modificarea Legii cu privire la statutul alesului local (art.7)
33. Încheierea lucrărilor sesiunii de primăvară
Declarations
Name, Surname Subject Video, Audio, Text
Sîrbu Serghei

Stimate domnule Președinte,

Stimați colegi,

Prin prezenta ieșire aș vrea să fac o scurtă declarație și un anunț. Țara abia a ieșit dintr-o profundă criză politică, care a afectat mult, practic, toate sferele vieții, fiind pierdut timp prețios. Și este nevoie, după părerea mea, urgent de a reveni la soluționarea problemelor cetățenilor și realizarea angajamentelor luate față de oameni. Eu, personal, mi-am asumat un șir de angajamente față de cetățeni, angajamente de care nu mă dezic și voi încerca să depun efort maxim, pentru a le duce la bun sfîrșit.

Întotdeauna am fost un om de echipă, și nu un om care acționează de unul singur. Am declarat acest fapt atunci cînd am plecat de la PCRM. Am spus că va veni momentul de a mă integra într-o echipă politică și nu vă ascund că am avut mai multe discuții cu mai multe partide în acest sens. Îmi doresc să fac parte
dintr-o echipă politică puternică, un partid care să mă pună în valoare, care să îmi dea libertatea să spun ce gîndesc și să fac ce cred eu că e mai bine pentru oameni. Mi-am pus drept scop să fac parte dintr-o echipă care acceptă bagajul cu care vin, acel de angajamente făcute cetățenilor.

Pe lîngă toate acestea, aș spune că aș putea face parte doar dintr-un partid care înțelege faptul că am rezerve față de anumite persoane din actuala guvernare, față de politicile pe care le promovează sau le promovau de multe ori în detrimentul cetățenilor. Însă sînt gata să încerc să schimb lucrurile din interior, dacă există o dorință de comunicare.

Voi rămîne și în continuare apărător al Constituției Republicii Moldova, al statului de drept și al drepturilor omului. Dacă va fi necesar, nu voi ezita să sesizez și Curtea Constituțională și să critic acțiunile Guvernului, care vin în detrimentul cetățenilor.

Luînd act de cele expuse, stimați colegi, reafirmînd atașamentul față de valorile echității sociale în vederea realizării sarcinilor trasate cu susținerea unui partid politic puternic și a unei echipe de profesioniști, în temeiul articolului 4 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, declar că mă alătur la Fracțiunea Partidului Democrat din Moldova.

Anume Partidul Democrat a fost acel care nu doar că m-a acceptat, dar și
și-a asumat o parte din obiectivele mele. În acest context, aș vrea să mulțumesc domnului Lupu și colegilor din PDM pentru discuțiile constructive, pe care le-am avut, și pentru susținerea acordată.

 

 

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZISUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
ORDINEA DE ZIORDINEA DE ZI
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Saturday, February 04, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe