Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary sittings > Plenary Sittings
Plenary Sittings

Şedinţa plenară din 06.06.2013

6/6/2013 10:00 AM

Legislature:  Legislatura XIX (12/28/2010 - 12/27/2014)

Session:  toamna-iarna 2011 (9/1/2011 - 11/30/2014)

Subjects
  Subject P.L. Video, Audio, Text
1. 208 Proiectul legii privind scutirea de drepturile de import a serviciilor și bunurilor importate de către Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu”
2. 136 Proiectul legii privind contractele de credit pentru consumatori
3. 137 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil – art.1241, 1245; Codul contravențional – art.344)
4. 74 Proiectul hotărîrii cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013-2017 și Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia
5. 161 Proiectul legii pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I
6. 1639 Proiectul legii privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Republica Moldova
7. 48 Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul contravențional – art.114; Codul penal – art.233'1; ș.a.)
8. 226 Proiectul hotărîrii privind numirea în funcție de membru al Consiliului pentru prevenire și eliminare a discriminării și asigurarea egalității.
9. 299 Proiectul hotărîrii pentru modificarea componenței nominale a Comisiei politică externă și integrare europeană
10. 61 Proiectul legii privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți
11. 628 Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente – art.27; ș.a.)
12. 2063 Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.4)
13. 3097 Proiectul legii pentru completarea unor acte legislative (Codul civil – art.184; Legea învățămîntului – art.49)
14. Întrebări
Video, Audio, Text SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI (6 - 7 iunie 2013)SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI (6 - 7 iunie 2013)
ORDINEA DE ZI (6 - 7 iunie 2013) ORDINEA DE ZI (6 - 7 iunie 2013)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe