Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

 
Accréditation des journalistes au Parlement

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parlementarisme en République de Moldavie
 
 
 
 
 
 
Informations publiques
 
Sessions parlementaires > Sessions plénières
Sedinte plenare

Şedinţa plenară din 16.05.2013

16/05/2013 10:00

Legislatura FR:  Legislatura XIX (28/12/2010 - 27/12/2014)

Session FR:  toamna-iarna 2011 (01/09/2011 - 30/11/2014)

Declaratii FR
Nume Prenume FR Subiectul FR Video, Audio, Text FR
Ghileţchi Valeriu

 

Onorată doamnă vicepreședinte al Parlamentului,

Pentru început, îmi cer iertare pentru sugestia aparent nereușită de la începutul ședinței de a felicita familiile din Republica Moldova. Mă bucur că ați ținut cont de acest lucru.

Stimaţi colegi care ați mai rămas în sală sau care sînteți cel puțin cu duhul aici,

Ieri, 15 mai, Republica Moldova a sărbătorit pentru a patra oară Ziua Familiei, lucru posibil grație Hotărîrii Parlamentului nr.84 din 7 mai 2010, iar Comunitatea Internațională a celebrat 20 de ani de la lansarea acestei sărbători de către Organizația Națiunilor Unite.

Doresc, cu această ocazie, să adresez, de la această înaltă tribună, cele mai calde urări de sănătate tuturor familiilor din Republica Moldova. Multă pace și dragoste, multe bucurii și binecuvîntări din partea lui Dumnezeu!

Lansarea Zilei Familiei a fost cauzată, în mare parte, de problemele stringente cu care se confruntă familia. Astăzi putem spune că întreaga Comunitate Internațională trece prin mari turbulențe de ordin moral, economic și social.

Republica Moldova nu este o excepție. Dimpotrivă, criza politică îndelungată afectează grav bunăstarea spirituală și materială a familiilor. Cazurile tragice care au avut loc recent în țara noastră vorbesc odată în plus despre intensitatea și seriozitatea provocărilor cu care se confruntă familiile.

În timp ce motourile Națiunilor Unite în acest an a fost avansarea integrării sociale și a solidarității intergeneraționale, motoul sărbătorii noastre a fost – familie fără violență.

Este evident, stimaţi colegi, că purtăm o mare responsabilitate pentru abuzurile, declinul și destrămarea familiilor din țara noastră.

În acest context, vreau să fac un apel către deputați și actorii politici. Pentru binele copiilor și nepoților noștri să dăm la o parte ceea ce ne dezbină și să ne unim cu toții eforturile pentru depășirea acestei crize politice fără precedent.

Poate că nu-i întîmplător faptul că Decretul Președintelui cu privire la desemnarea candidaturii la funcția de Prim-ministru a fost semnat anume de Ziua Familiei.

Să nu uităm cuvintele Mîntuitorului care spunea: orice împărăție dezbinată împotriva ei înseși este pustiită și orice casă dezbinată împotriva ei înseși nu poate dăinui.

Totodată, aș vrea să mă adresez către dascălii spirituali și cei intelectuali, adică către biserică și școală. Declinul moral al tinerei generații este un semnal de alarmă pentru ambele instituții. De aceea, chem bisericile din țară să fie mult mai active în susținerea și educarea moral-spirituală a familiilor.

Cu cîțiva ani în urmă, cu sprijinul Organizației Internaționale a Migrației, biserici din diferite confesiuni au lansat o acțiune comună de combatere a traficului de ființe umane, declarînd prima duminică din luna decembrie drept Zi națională de rugăciune pentru victimele traficului de ființe umane.

Consider că asemenea acțiuni ar trebui să continue.

În privința școlilor, pe lîngă optimizarea pe care sîntem nevoiți s-o facem, în mare parte din cauza declinului demografic cu care se confruntă societatea, ceea ce este o altă consecință a crizei prin care trec familiile, consider că este nevoie și de operarea unor modificări substanțiale în programele și manualele școlare.

Nu de enciclopedii pretinse a fi științifice, dar imorale au nevoie astăzi copiii noștri, enciclopedii care includ studii cum ar fi cele ale lui Alfred Kinsey, despre care se cunoaște că a abuzat sexual copiii în laboratoarele sale.

Astăzi, avem nevoie de resurse academice care ar imprima în copii valori cum ar fi onestitatea, bunătatea, integritatea, sîrguința, perseverența, altruismul, patriotismul etc.

În încheiere, aș vrea să mă opresc la ceea ce consider că este cea mai mare provocare din perioada modernă pentru instituția familiei. Sîntem martori ai promovării unei agende extrem de agresive, îndreptate împotriva familiei naturale.

Cînd spun familie naturală mă refer la familia întemeiată pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, definiție consfințită și de Constituția Republicii Moldova.

Din nefericire, vedem cum în tot mai multe țări ideologiile de stînga și cele ultraliberale atacă cu înverșunare însăși esența căsătoriei și a familiei naturale.

Sînt convins că țările care au legalizat căsătoriile de același sex, mai devreme sau mai tîrziu își vor da seama că au comis o gravă eroare.

Chiar dacă refuzi să crezi în originea divină a instituției familiei, este, practic, imposibil să negi că familia naturală este parte integrantă și  inseparabilă a naturii noastre umane.

 Nimeni din această sală și nimeni din această lume nu ar fi apărut pe fața Pămîntului dacă nu exista o relație naturală dintre un bărbat și o femeie.

Admit că există diferite forme de conviețuire, dar nici una din aceste invenții artificiale ale modernității nu pot substitui adevărata familie, care este una naturală și reală.

Este regretabil faptul că diferite organizații internaționale promovează această agendă, în pofida faptului că nu există nici o convenție internațională care ar stipula în mod expres acest drept.

Este și mai regretabil faptul că unele dintre aceste organizații, acreditate în Republica Moldova, promovează vehement această agendă, în pofida faptului că atît Constituția, cît și legislația definește foarte clar care este statutul familiei.

Pe lîngă faptul că se trece dincolo de litera convențiilor pe care le-am ratificat, se încalcă și unul din principiile fundamentale ale dreptului internațional  –  cel al subsidiarității și al recunoașterii suveranității naționale.

Este întristător și îngrijorător faptul că minoritățile sexuale din Republica Moldova, în loc să accepte cadrul legal existent, care este unul mai mult decît suficient, și să se comporte așa cum se cuvine într-un stat de drept, ele sfidează în mod obraznic Constituția, provocînd opinia publică și promovînd aceeași agendă agresivă, lucru de care nu este greu să ne convingem dacă ne uităm la programul pe care și l-au propus pentru această săptămînă.

Poate că anume în această privință ar fi mai indicat ca Înalta Curte să acționeze prompt prin apărarea ordinii constituționale.

În pofida acestor tendințe deplorabile, nu aș vrea să închei pe o notă pesimisto-apocaliptică. Cred în viitorul familiei, așa cum a conceput-o Creatorul. Cred că familia naturală sănătoasă este cheia unei societăți prospere și armonioase și este mediul ideal pentru creșterea și dezvoltarea fericită a copiilor noștri.

Îmi exprim convingerea că vom face față acestor provocări, iar această eroare, ca să nu-i spun nebunie a secolului, mai devreme sau mai tîrziu va fi corectată și va fi adusă în albia firească a lucrurilor.

Așa cum spunea cineva: „Familia nu este cel mai important lucru, familia este totul”. Și să nu uitați, stimaţi colegi, că Dumnezeu iubește familia.

Vă doresc  tuturor multă sănătate!

Și încă o dată felicitări cu Sărbătoarea Familiei. (Aplauze.)

Video, Audio, Text FR ORDINEA DE ZI (16 – 24  mai 2013)ORDINEA DE ZI (16 – 24 mai 2013)
STENOGRAMASTENOGRAMA
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Derniers actes législatifs adoptés
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe