Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
Secretariatul Parlamentului > Angajaţii
Angajaţii
Albu Andrei

Albu Andrei

Curriculum Vitae:

CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

Andrei Albu

str. Voluntarilor 10 ap. 133

or. Chişinău

Tel.  068213431

e-mail:andrei.cgi047@gmail.com

 

 

 

 

DATE PERSONALE

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 8 septembrie 1993, mun. Chișinău, R. Moldova

NAŢIONALITATEA : Moldovean

CETĂŢENIA: Republicii Moldova, România

 

 STUDII:      

 2012 - 2016                 Universitatea Tehnică a Moldovei,

                                     Facultatea de Inginerie şi Management în Electronică şi

                                     Telecomunicaţii, specialitatea Teleradiocomunicaţii.

 

 2000 - 2012                 Liceul Teoretic cu Profil de Arte  “M. Berezovschi

 

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ

2018 - 2020 – Consultant Principal, Tehnologii informaționale și comunicații în  cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

2018              –  Specialist sinteze informaționale şi relații cu publicul în Inspectoratul Pentru Protecția Mediului (IPM);                 

2018            –  Operator utilaj tehnic în Leroy Merlin/ Franța;

2016 - 2018 – Specialist sinteze informaționale şi relații cu publicul în Inspectoratul     

                      Ecologic de Stat (IES);

 

VECHIMEA ÎN MUNCĂ:  4 ani

Locul actual de muncă: Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. APTITUDINI:                

 -    permis de conducere din 2011;

-         responsabilitate, receptivitate;

-         capacitate de a lua decizii, capacitate de coordonare; corectitudine;

-         disponibilitate, adaptabilitate, capacitate eficientă de lucru în echipă;

-         cunoştinţe avansate de operare cu PC, software și hardware, sisteme informaționale (SI – SIA ), rețele, electronică.

 

CURSURI DE PERFECŢIONARE:

 - 02.11.2015 -  17.11.2015 - CFC-UTM  ,,Managementul Carierei”

 - 24.07.2018 -  25.07.2018 - RSD  ,,Securitatea Cibernetică - Antivirus software”

 - 12.10.2016 -  12.10.2016 - CICDE   ,,Certificat calificare personală”

 - 03.10.2017 -  15.10.2017 - dotGOV ,,e-Pemits în Moldova;

- 02.04.2019 - 04. 04.2019 - AAP ,,Utilizarea noilor Tehnologii Informaționale  în Administrația Publică;

 - 10.04.2019 -  12.04.2019  - AAP Managementul Serviciilor Publice;

 

LIMBI MODERNE:

-         engleza – bine;

-         rusa – foarte bine.

Declaraţii
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"