Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu Republica Lituania Legislatura XX

Description: Grupul de prietenie cu Republica Lituania
Members:
Dîrda Iurie - preşedinte
Hrenova Elena - membru
Mitriuc Ghenadi - membru
Radvan Marina - membru
Nesterovschi Alexandr - membru
Lebedinschi Adrian - membru
Rotaru Valentina - membru
Chiseliov Serghei - membru
Diacov Dumitru - membru
Ţap Iurie - membru
Reidman Oleg - membru
Porcescu Petru - membru
Ghileţchi Valeriu - membru
Ivanov Violeta - membru
Ciobanu Maria - membru
Gorilă Anatolie - membru
Juravschi Nicolae - membru
Mocanu Gheorghe - membru
Stati Sergiu - membru
Bolea Vasile - membru
Creangă Ştefan - membru
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe