Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu Bosnia și Herțegovina

Description:
Members:
Mudreac Radu - preşedinte
Frunze Petru - membru
Gherman Doina - membru
Grosu Igor - membru
Popșoi Mihail - membru
Roșca Veronica - membru
Pâslariuc Virgiliu - membru
Istratii Dorian - membru
Jacot Vitalie - membru
Lazarencu Sergiu - membru
Manic Valentina - membru
Rusol Nicolai - membru
Cojocari Evghenia - membru
Oglinda Ana - membru
Gavrouc Vitali - membru
Lebedinschi Adrian - membru
Nesterovschi Alexandr - membru
Vartanean Gaik - membru
Albu Adrian - membru
Bolea Vasile - membru
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe