Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

 
Relații cu cetățeanul
 

Începând cu 1 aprilie 2019 a întrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018

Prin petiție, în sensul prezentului cod, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax, transmisă în formă electronică sau depusă verbal.

Dacă petiția se transmite în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.

Recepționarea, evidența, înregistrarea, examinarea, controlul asupra soluționări, raportarea, păstrarea și arhivarea petițiilor adresate conducerii Parlamentului, precum și organizarea audiențelor se efectuează în strictă conformitate cu prevederile legislației cu privire la petiționare.

Sistemul Informațional de gestiune electronică a petițiilor în Parlament (e-petiții) permite supravegherea automatizată a proceselor de gestiune a informației privind petițiile adresate conducerii Parlamentului Republicii Moldova și asigură posibilitatea prestării serviciilor calitative petiționarilor.

Pagina web a Parlamentului Republicii Moldova Vă oferă posibilitatea de a adresa către Parlamentul Republicii Moldova petiții on-line.


      DEPUNE O PETIȚIE!!!    


Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor vă recomandăm să consultați:   

 

Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"