Asistență externă
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
 

 Programul de audiență a cetățenilor la Parlament

 luni - vineri
 
 08:00 – 17:00
 
(cu pauză între 12:00 și 13:00)
 
Audiența este asigurată de către angajații Direcției petiții și audiențe, la adresa str. Sfatul Țării, 49
 
*****
 
Începând cu 1 aprilie 2019 a întrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018
 
Prin petiție, în sensul prezentului cod, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.
 
Petiția poate fi depusă:
- electronic, prin poșta electronică la adresa info@ parlament.md și on-line, pe pagina web a instituției ”parlament.md” (compartimentul ”Relații cu cetățeanul”). Dacă petiția se transmite în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic;
- în scris,  prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei" la adresa or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 105, MD- 2004,  în cutia poștală amplasată la intrarea centrală în sediul Parlamentului și la sediul Direcției petiții și audiențe a Secretariatului Parlamentului (str. Sfatul Țării,49);
- verbal (conform prevederilor art.72, lit.(c) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018).

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018, petiția trebuie să conțină următoarele elemente:
- numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
- domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
- denumirea autorității publice;
- obiectul petiției și motivarea acesteia;
- semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.
 
Adresările ce nu vor corespunde cerințelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 - nu vor fi examinate.
Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.                              
  Entitățile, în adresa cărora a fost remisă petiția spre examinare, sunt în drept să verifice autenticitatea informației prezentate de petiționar şi, după caz, să solicite informații/date  suplimentare pentru oferirea răspunsului.
 Rezultatele examinării petiției vor fi remise pe adresa electronică a solicitantului (în cazul petiției, depuse electronic) sau prin intermediul oficiului poștal, în termenii stabiliți de Codul administrativ nr.116/2018.
 
 
 
___________________________________________________
Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor vă recomandăm să consultați: 
 
 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Friday, June 02, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe