Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Аккредитация журналистов в парламенте 

 
Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

 
Парламентаризм в Республике Молдова
 
 
 
 
 
 
Общественная информация
 
Обращения граждан
Relaţii externe parlamentare > Proiectul Twinning
Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE - 13 ENPI OT 02 17 (MD/28)

 

 

Proiectul Twinning a implementat cu succes toate cele 70 de activități planificate, cu rezultate tangibile 

05.12.2019 Conferința de închidere a proiectului Twinning

Proiectul Twinning „Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, implementat în perioada 16 septembrie 2017 - 15 decembrie 2019, a organizat, pe 5 decembrie 2019, evenimentul oficial de încheiere în Sala Europa a Parlamentului Republicii Moldova. Proiectul Twinning a avut scopul de a optimiza procedurile interne și de a consolida capacitățile personalului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, pentru o mai bună înțelegere a legislației naționale cu legislația UE. În cadrul evenimentului de încheiere au fost evaluate rezultatele activităților de consolidare a capacităților instituționale desfășurate de proiectul Twinning și prezentate recomandări privind asigurarea sustenabilității rezultatelor după încheierea Proiectului. 

Pe parcursul celor 27 de luni de implementare, Proiectul Twinning a organizat 126 de misiuni ale experților în cadrul a 70 de activități, cu participarea a 66 de experți pe termen scurt din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia, Letonia, Franța și Belgia. Activitățile au presupus elaborarea de orientări, recomandări, evaluări, o Cartea albă, o Foaie de parcurs, precum și organizarea diverselor activități de consolidare a capacităților, sub formă de seminare, ateliere de lucru, evaluări ale compatibilității proiectelor de lege cu acquis-ul UE, formare de formatori, discuții în format de masă rotundă, etc. În rezultatul activităților implementate, proiectul Twinning a contribuit la consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE din perspectiva instituțională și cea a capacității umane.

Cu referire la perspectiva instituțională, Proiectul a elaborat propuneri de modificare a Regulamentului Parlamentului în vederea consolidării funcțiilor legislativă și de control ale Parlamentului în procesul de armonizare a legislației. Modificările propuse au fost incluse în proiectul Codului de reguli și proceduri parlamentare, înregistrat în Parlament cu numărul 374 din 2 noiembrie 2018. De asemenea, Proiectul a elaborat orientări strategice și metodologice privind verificarea compatibilității cu legislația UE, cuprinse într-un manual practic, dar a organizat și instruiri specializate privind utilizarea acestui manual în practică. Totodată, Proiectul a desfășurat 50 de exerciții de evaluare a 21 de proiecte de lege din 10 capitole ale acquis-ului UE. Drept consecință a instruirilor practice, Proiectul a obținut rezultate legislative tangibile semnificative. Un alt rezultat al Proiectului este și intensificarea schimbului de informații dintre Centrul de armonizare a legislației din cadrul Cancelariei de Stat și Secretariatul Parlamentului. 

În ceea ce privește perspectiva capacității umane, Proiectul a organizat 43 de activități de consolidare a capacităților, cu o durată de 48 de zile și 337 de ore de instruire în total, la care au participat 144 de funcționari ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova și 43 de reprezentanți ai Guvernului. Drept rezultat al acestor activități, pot fi menționate cele 66 de publicații (manuale de instruire, rapoarte ale meselor rotunde și atelierelor de lucru), care au fost elaborate de experți și distribuite participanților la activitățile de instruire. În consecință, 95,15% din grupul-țintă al proiectului Twinning a fost instruit în ceea ce privește dreptul UE, Acordul de asociere și/sau acquis-ul UE. 

Proiectul Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, a fost finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

 

 ***   ***   ***

Realizările proiectului Twinning, finanțat de Uniunea Europeană, au fost apreciate înalt la cea de-a opta ședință a Comitetului de coordonare  


Chișinău, 25 octombrie 2019
 – A opta ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning „Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, organizată pe 08 octombrie 2019, a avut drept scop evaluarea rezultatelor atinse atât în trimestrul opt, care a cuprins perioada 16 iunie – 15 septembrie 2019, cât și per ansamblu, în cele 24 de luni de implementare a proiectului. În timpul ședinței au fost prezentate și graficul și descrierea activităților planificate pentru cel de-al nouălea și ultim trimestru de implementare a proiectului.

Evenimentul, organizat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a reunit liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele membre UE, Consilierul Rezident de Twinning și omologul său din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, Managerul de proiect reprezentând Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, șeful Direcției Generale Juridice din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova, reprezentantul Secretariatului Comisiei politică externă și integrare europeană, reprezentantul Centrului de armonizare a legislației, precum și reprezentanții ambasadelor Republicii Cehe, Republicii Slovace și Ungariei la Chișinău.

Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a subliniat, la începutul discursului, că unul dintre cele mai importante evenimente din trimestrul opt a fost prezentarea proiectului Twinning în Parlamentul European, în cadrul conferinței „Inter Pares: Parlamente în parteneriate”, organizate la Bruxelles. “Proiectul nostru a fost selectat ca unul din cele mai bune exemple de proiecte de asistență în dezvoltarea parlamentară din punctul de vedere al metodologiei aplicate, cooperării cu partenerii din Țara Beneficiară și rezultatelor înregistrate până în prezent”. Consilierul Rezident de Twinning a comunicat că în cei doi ani de implementare a proiectului, au fost organizate 56 de activități în cadrul a 112 misiuni de experți, cu realizări semnificative obținute în fiecare dintre cele patru componente.

Dl Štěpán Pecháček, Lider senior de proiect din statul membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a prezentat planul de activitate prevăzut pentru ultimul trimestru de implementare, cu o descriere a tuturor activităților ce urmează să fie desfășurate în fiecare Componentă a Proiectului. Cu referire la încheierea proiectului în viitorul apropiat, dl Pecháček a remarcat că raportarea rezultatelor proiectului și formularea recomandărilor privind acțiunile ulterioare sunt esențiale pentru durabilitatea realizărilor Proiectului Twinning.

Liderul de proiect din Țara Beneficiară, dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a declarat că activitățile desfășurate împreună de partenerii Twinning au fost realizat cu succes și și-a exprimat speranța continuării cooperării eficiente. Dl Klipii a comunicat și faptul că Parlamentul Țării Beneficiare este interesat și de un proiect ulterior în continuarea acestuia.  

Dl Eduard Pesendorfer, Manager de proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a apreciat rezultatele bune înregistrate de proiect și a declarat că toate solicitările de asistență exprimate de Parlamentul Republicii Moldova vor fi examinate și analizate.

Ultima ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning este planificată pentru luna decembrie 2019 și se va axa pe activitățile desfășurate în cel de-al nouălea trimestru de implementare a proiectului. 

Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace, în perioada 16 septembrie – 15 decembrie 2019.

 ***   ***   ***  

 Proiectul Twinning, finanțat de Uniunea Europeană, lansează o serie de șapte mese rotunde cu comisiile permanente ale Parlamentului Republicii Moldova

25.09.2019 Şedinţa Comisiei politică externă şi integrare europeană

Chișinău, 25 septembrie 2019 – Proiectul Twinning, finanțat de Uniunea Europeană, a inițiat astăzi o serie de șapte mese rotunde adresate comisiilor permanente ale Parlamentului Republicii Moldova. Primele discuții în format de masă rotundă cu privire la agenda Acordului de Asociere au fost organizate cu Comisia politică externă și integrare europeană. Evenimentul a avut drept scop informarea membrilor comisiei cu privire la procesul de asociere în Republica Moldova și împărtășirea celor mai bune practici privind funcționarea comisiilor parlamentare de integrare europeană din Republica Cehă și Ungaria în perioadele de asociere și pre-aderare.

Dl Iurie Reniță, Președintele Comisiei politică externă și integrare europeană, a mulțumit Proiectului Twinning, subliniind relevanța informațiilor prezentate privind experiența și provocările cu care s-au confruntat în trecut statele membre UE la această etapă a procesului de asociere.

Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a remarcat că “deputații constituie fundamentul democrației, întrucât sunt aleșii poporului, pe care îl reprezintă direct”. Prin urmare, pe lângă numeroasele activități organizate de Proiectul Twinning pentru funcționarii Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, este esențial ca activitățile ulterioare să se axeze și pe membrii comisiilor permanente.

Experții Proiectului Twinning, dl Filip Ficner, Șef al Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe și dl Krisztián Kovács, Șef al Direcției pentru UE, Adunarea Națională a Ungariei, au prezentat o descriere generală a cadrului instituțional de implementare a Acordului de Asociere, a aspectelor comune și diferențelor dintre acordurile de asociere ale Republicii Cehe, Ungariei și Republicii Moldova și au împărtășit cele mai bune practici privind evaluarea compatibilității proiectelor de lege naționale cu dreptul UE, precum și funcționarea comisiilor de integrare europeană din parlamentele naționale respective în perioadele de asociere și pre-aderare.

În plus, echipa proiectului Twinning a prezentat membrilor Comisiei propunerile de modificare a Regulamentului Parlamentului elaborate în cadrul Proiectului, specificând faptul că modificările propuse au fost ajustate la practica și necesitățile curente ale Parlamentului Republicii Moldova.

Următoarele șase mese rotunde cu comisiile parlamentare se vor axa pe titlurile Acordului de Asociere RM-UE relevante pentru domeniile de politici și de activitate ale comisiilor respective.

Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – decembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

***   ***   *** 

 Rezultatele proiectului Twinning pentru Parlamentul Republicii Moldova au fost prezentate cu succes la conferința „Inter pares: Parlamente în parteneriate”, lansată la Bruxelles 

Bruxelles, 12 iulie 2019 – În perioada 11-12 iulie 2019, reprezentanții proiectului Twinning au participat la conferința de lansare „Inter pares: Parlamente în Parteneriate -  proiectul global al UE pentru consolidarea capacităților parlamentelor”, organizată în cadrul Parlamentului European. Scopul acestui nou proiect este de a implementa activitățile din cadrul asistenței de dezvoltare în mai multe regiuni ale lumii pe parcursul următorilor trei ani, astfel contribuind la dezvoltarea parteneriatelor între parlamentele naționale ale statelor membre UE și țările beneficiare. În timpul evenimentului au fost discutate cele mai bune practici în implementarea proiectelor de asistență în dezvoltarea parlamentară. Dna Natália Švecová, Consilier Rezident al proiectului Twinning „Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a prezentat metodologia și rezultatele proiectului din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, implementat de către Oficiul Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, în consorțiu  cu Cancelaria Consiliului Național al Republicii Slovace și Oficiul Adunării Naționale a Ungariei pe parcursul a doi ani, 2017-2019. Până în prezent, după 21 de luni de implementare a proiectului, au fost realizate cu succes 110 misiuni ale experților în cadrul a 55 de activități. În același timp, proiectul a reușit să atingă rezultate legislative tangibile, astfel recomandările proiectului au fost incorporate în amendamentele la proiectele de lege, cum ar fi de exemplu: proiectul de lege cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asiguratorilor/reasiguratorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar; proiectul de lege privind concesiunile de lucrări și servicii; proiectul de lege cu privire la eficiența energetică; proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete; etc. Din aceste motive, proiectul este apreciat pozitiv nu doar de către partenerii de implementare, dar și de Uniunea Europeană. 
 
***   ***   *** 

Performanța și realizările proiectului Twinning au fost discutate în cadrul celei de-a șaptea ședințe a Comitetului de coordonare 
 
11.07.2019 Ședință Twinning
 
Chișinău, 11 iulie 2019 – Retrospectiva activităților realizate pe parcursul celui de-al șaptelea trimestru de implementare a Proiectului Twinning, care a cuprins perioada 16 martie – 15 iunie 2019, a fost discutată astăzi în cadrul celei de-a șaptea ședințe a Comitetului de coordonare. Scopul evenimentului a fost de a analiza impactul și rezultatele activităților Proiectului realizate în trimestrul respectiv și de a prezenta activitățile planificate și propuse pentru perioada ulterioară de implementare a Proiectului.
 
Evenimentul, organizat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a reunit Secretarul General al Parlamentului Republicii Moldova, liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele membre UE, Consilierul Rezident de Twinning și omologul său din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și reprezentanții ambasadelor Republicii Cehe, Republicii Slovace și Ungariei la Chișinău.
 
Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a prezentat progresele înregistrate și rezultatele obținute, dar și provocările cu care s-a confruntat Proiectul în perioada de raportare. Dna Švecová a comunicat că una dintre cele mai importante realizări ale Proiectului, în trimestrul șapte, a fost organizarea mai multor misiuni de evaluare a proiectelor de lege din perspectiva corespunderii cu acquis-ul UE, numărul misiunilor implementate ridicându-se, astfel, la 48 din 50 sau 96% din numărul exercițiilor de evaluare a proiectelor de lege, prevăzut în contract. „Proiectul Twinning a reușit să transforme această activitate din misiune aproape imposibilă într-o poveste de succes” a subliniat Consilierul Rezident de Twinning. În continuare, d-ei a raportat că Proiectul a organizat, în trimestrul șapte, 14 misiuni în cadrul a 9 activități, cu implicarea a 29 de experți de nivel înalt din Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria și Letonia. În plus, Consilierul Rezident de Twinning a informat că Proiectul a implementat cu succes 55 de activități pe parcursul celor 21 de luni de la lansare, urmând să mai fie organizate 12 activități în lunile următoare. 

Dl Štěpán Pecháček, Lider senior de proiect din statul membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a prezentat planul de activitate prevăzut pentru trimestrele următoare de implementare, cu o descriere a tuturor activităților ce urmează să fie desfășurate în fiecare Componentă a Proiectului, printre care se numără și câteva propuneri de activități suplimentare celor prevăzute inițial, care vor asigura, în opinia d-lui, durabilitatea rezultatelor activităților Proiectului Twinning. 
 
Liderul de proiect din Țara Beneficiară, dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a apreciat rezultatele bune înregistrate în cooperarea cu Proiectul Twinning și a subliniat că, pentru a atinge finalitatea propusă, este extrem de important ca Proiectul Twinning să se axeze pe activitățile dedicate deputaților, și anume pe mesele rotunde cu membrii comisiilor permanente, care sunt esențiale pentru implementarea propunerilor Proiectului. 
 
Dl Eduard Pesendorfer, Manager de proiect, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat că instituția pe care o reprezintă este extrem de mulțumită de modul în care a fost implementat Proiectul Twinning până în prezent și că acest fapt se datorează eforturilor depuse de parlamentele membre ale Consorțiului și cooperării eficiente a acestora cu Parlamentul Țării Beneficiare. 
 
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning este planificată pentru luna octombrie 2019 și se va axa pe activitățile desfășurate în cel de-al optulea trimestru de implementare a proiectului.  
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 
 
***   ***   ***
 
Cooperarea interinstituțională dintre Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova consolidată în cadrul unui atelier de lucru organizat de Proiectul Twinning

   
Chișinău, 25 iunie 2019 – Evenimentul organizat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova a avut drept scop prezentarea Foii de parcurs privind sporirea cooperării interinstituționale între Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, elaborată de experții Twinning în iunie 2019. Atelierul de lucru finalizează o serie de activități desfășurate în cadrul Componentei 4 a Proiectului Twinning, care au inclus o evaluare inițială a provocărilor identificate în cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul armonizării acquis-ului UE; elaborarea unui Studiu comparativ privind cooperarea interinstituțională, cu prezentarea diverselor modele de cooperare utilizate în 4 state membre UE pe parcursul perioadelor de asociere și pre-aderare; organizarea a 3 ateliere de lucru axate pe coordonarea și planificarea legislativă și controlul parlamentar asupra implementării legilor, precum și elaborarea Foii de parcurs. 

Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a declarat că “nu există un model universal de cooperare dintre Parlament și Guvern și fiecare stat urmează să adopte un model ajustat propriului sistem juridic intern. Cu toate acestea, schimbul de experiență și bune practici va contribui la identificarea mecanismelor și procedurilor corespunzătoare, care au fost testate și și-au demonstrat eficiența în alte state membre”. Dna Švecová a specificat că Foaia de parcurs prezentată oferă un set de recomandări practice pentru îmbunătățirea fluxului de comunicare și schimbului de informații în domeniul UE dintre Legislativ și Executiv, în special la nivel administrativ. 
 
Experții Proiectului Twinning, dl Filip Ficner, Șef al Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Janetta Kubicová, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare a legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace, dna Noémi Korányi, Expert, Adunarea Națională a Ungariei și dl Oskars Kastēns, Specialist parlamentar, Seim-ul Republicii Letonia au prezentat setul de recomandări incluse în Foaia de parcurs și au împărtășit cele mai bune practici din parlamentele lor naționale în domeniile ce au prezentat interes pentru reprezentanții Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, prezenți la eveniment. 

Produsul atelierului de lucru este un Raport cu recomandări care include setul final de recomandări pentru sporirea cooperării interinstituționale dintre Parlament și Guvern, cu referință la practicile și mecanismele utilizate în 4 state membre UE.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. 
 
***   ***   ***
 
15 angajați ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova au fost certificați de Proiectul Twinning în calitate de formatori în domeniul UE 
 
 
Chișinău, 07 iunie 2019 – În cadrul evenimentului organizat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova au fost înmânate certificate de instruire primului grup de angajați ai Secretariatului Parlamentului certificați în calitate de formatori în domeniul UE. Ceremonia s-a desfășurat în prezența a doi lideri de proiect, Consilierului rezident de Twinning și a reprezentantului Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Certificatele de instruire au fost acordate pentru finalizarea cu succes a Programului Formare de formatori al Proiectului Twinning, care a prevăzut o serie de 3 ateliere de lucru axate pe dezvoltarea abilităților de prezentare, principiile educației adulților și bazele de date UE, fiind conceput în vederea asigurării durabilității activităților proiectului Twinning și a continuării instruirilor în domeniul UE după încheierea proiectului Twinning.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a felicitat formatorii pentru abilitatea de a realiza toate sarcinile primite în cadrul instruirii și a subliniat că aceștia și-au demonstrat capacitatea de a organiza instruiri în viitor. Dl Štěpán Pecháček, Lider de proiect din partea statului membru, Director al Institutului parlamentar, Parlamentul Republicii Cehe a declarat că ”succesul Proiectului Twinning se datorează cooperării părții beneficiare, care s-a implicat activ în desfășurarea activităților Proiectului”. Dl Pecháček a subliniat că formatorii nu au obținut doar cunoștințe în domeniul parlamentar și UE, dar și abilitățile necesare de prezentare a informațiilor publicului-țintă.
 
Grupul de formatori include angajați ai secretariatelor comisiilor permanente, Direcției generale juridice, Direcției informațional-analitice, Direcției generale documentare parlamentară și Direcției asistență și dezvoltare strategică. Printre sarcinile formatorilor se numără oferirea de instruiri în domeniul UE pentru noii angajați și deputații nou-aleși.
 
Programul Formare de formatori a fost desfășurat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
                                   ***    ***   ***

                         
Participarea civică și transparența procesului de armonizare a legislației au fost discutate azi în cadrul unei mese rotunde organizate de proiectul Twinning 

14.05.2019 Masă rotundă publică privind implicarea organizațiilor societății civile în procesul de armonizare a legislației și în activitățile de sensibilizare cu privire la UE, organizată în cadrul Proiectului Twinning.
 
Chișinău, 14 mai 2019 – Proiectul Twinning a organizat astăzi, în incinta Parlamentului Republicii Moldova, o masă rotundă publică privind implicarea organizațiilor societății civile în procesul de armonizare a legislației la acquis-ul UE. Evenimentul face parte dintr-o serie mai amplă de activități axate pe sporirea deschiderii și transparenței procesului de armonizare a legislației și pe îmbunătățirea și consolidarea cooperării dintre Parlament și societatea civilă în activitățile de sensibilizare cu privire la UE. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai organizațiilor societății civile și funcționari din cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, responsabili de colaborarea cu societatea civilă. 
 
Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a declarat, în deschidere, că, “parlamentele reprezintă fundamentul democrației, întrucât sunt alese direct de cetățeni. Prin urmare, este extrem de important ca informațiile despre activitățile Parlamentului să fie publice, deschise și transparente, iar acest lucru poate fi atins prin crearea unor relații consolidate între administrația Parlamentului, organizațiile neguvernamentale și cetățeni. Din aceste motive, proiectul Twinning a decis să organizeze o serie amplă de activități axate pe participarea civică și transparența procesului de armonizare a legislației.“
 
Experții proiectului Twinning, dl Štěpán Pecháček, Lider de proiect din statul membru UE, Director al Institutului Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Katarína Kubišová, Analist cercetător, Institutul Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace; și dna Zsuzsanna Rostási-Szabó, Șef-adjunct, Direcția pentru UE, Adunarea Națională a Ungariei au prezentat și discutat diversele canale de comunicare a informațiilor privind activitatea parlamentară și de informare a societății civile și a publicului cu privire la subiectele din domeniul UE. Experții au analizat instrumentele de participare civică, implicarea societății civile în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a UE, utilizarea tehnologiilor digitale pentru comunicarea cu cetățenii, participarea reprezentanților din afara Parlamentului și Guvernului național la ședințele plenare și/sau ședințele comisiilor parlamentare, etc. 
 
Informațiile prezentate de experții celor 3 state membre urmează să fie compilate în Raportul de concluzii al mesei rotunde, ce le va permite funcționarilor Parlamentului Republicii Moldova să elaboreze recomandări în vederea sporirii transparenței și deschiderii parlamentare în aspectele legate de UE.  
 
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
 
***   ***   ***
 
Al șaselea trimestru de implementare a proiectului Twinning finalizat printr-o ședință a Comitetului de coordonare 
 
09.04.2019 Ședință de lucru în cadrul Proiectului Twinning
 
Chișinău, 09 aprilie 2019 – O nouă ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning “Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” a fost organizată astăzi, în vederea prezentării activităților realizate pe parcursul celui de-al șaselea trimestru de implementare a proiectului, ce a cuprins perioada 16 decembrie 2018 – 15 martie 2019. În plus, a fost prezentat și programul activităților planificate pentru trimestrul șapte. 
 
Evenimentul, organizat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a reunit liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele membre UE, Consilierul Rezident de Twinning și omologul său din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, șeful Direcției generale juridice a Parlamentului Republicii Moldova, reprezentantul Cancelariei de stat, precum și reprezentantul ambasadei Ungariei la Chișinău.
 
În discursul de deschidere, dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că „proiectul Twinning este prima organizație de donatori care a organizat un curs de Formare de formatori pentru funcționarii administrației parlamentare. Cei 15 formatori selectați vor continua să ofere instruiri și după încheierea Proiectului, asigurând astfel continuitatea activităților de instruire”. Consilierul Rezident de Twinning a raportat că Proiectul a organizat, în trimestrul șase, 23 de misiuni în cadrul a 9 activități, cu implicarea a 28 de experți de nivel înalt din Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria, Polonia, Belgia și Franța. În cadrul activităților au fost elaborate orientări, mai multe manuale de instruire și rapoarte de evaluare a transpunerii legislației UE pentru 5 proiecte de lege. Dna Švecová a mai comunicat că Proiectul Twinning a elaborat și tipărit materiale de vizibilitate privind rolul Parlamentului Republicii Moldova în procesul de asociere, ce urmează să fie distribuite deputaților nou-aleși, dar și publicului larg. 
 
Dl Štěpán Pecháček, Lider senior de proiect din statul membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a mulțumit echipei proiectului pentru eforturile depuse și a apreciat înalt cooperarea eficientă cu omologii din Parlamentul Republicii Moldova. Liderul de proiect a prezentat planul de activitate prevăzut pentru cel de-al șaptelea trimestru de implementare, cu o descriere a tuturor activităților ce urmează să fie desfășurate în fiecare Componentă a Proiectului. Dl Pecháček a subliniat în mod repetat importanța seriei de 7 mese rotunde ce urmează să fie organizate cu participarea deputaților din mai multe comisii permanente, în vederea discutării anumitor titluri din Acordul de asociere. 
 
Liderul de proiect din Țara Beneficiară, dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a apreciat organizarea eficientă a activităților, nivelul înalt de implicare al personalului Parlamentului, precum și rezultatele obținute. Dl Klipii și-a exprimat speranța că activitățile prevăzute pentru trimestrul curent vor implementate cu o colaborare la fel de bună a partenerilor de Twinning.
 
Dl Ion Creangă, Șeful Direcției Generale Juridice, s-a referit la planul ambițios de organizare a 50 de misiuni de evaluare a proiectelor de lege și a apreciat înalt rezultatele finale ale acestei activități, precum și atelierele de instruire și cele 4 vizite de studiu organizate în statele membre ale Consorțiului Twinning. D-lui a declarat că experiența obținută în urma acestor activități s-a dovedit extrem de utilă pentru direcția pe care o conduce. În plus, dl Creangă a solicitat sprijinul Proiectului în vederea organizării unor activități suplimentare de instruire cu privire la controlul parlamentar asupra procesului de asociere.
 
Dl Marco Gemmer, Șef Secția Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat că proiectele Twinning reprezintă un bun instrument de colaborare, ce permit continuarea relațiilor stabilite între omologii din diferite parlamente chiar și după încheierea proiectului. D-lui a apreciat și faptul că activitățile Proiectului Twinning se adresează, preponderent, funcționarilor administrației parlamentare, ce asistă deputații în procesul decizional și asigură păstrarea experienței și cunoștințelor acumulate.
 
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning va avea loc în luna iulie 2019 și se va axa pe activitățile desfășurate în cel de-al șaptelea trimestru de implementare a proiectului.  
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 16 septembrie 2017 -15 septembrie 2019, în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 
 
***   ***   ***
 
Până în prezent, 37 de funcționari parlamentari au participat la vizite de studiu în trei state membre UE, organizate cu suportul proiectului Twinning 


Chișinău, 26 martie 2019 – De la lansarea proiectului Twinning în septembrie 2017, au fost desfășurate 4 vizite de studiu în statele membre UE care implementează proiectul – Ungaria, Republica Cehă și Slovacia – cu participarea a 37 de funcționari parlamentari – funcționari publici din cadrul instituției beneficiare. 
 
În perioada 18-22 martie 2019, proiectul Twinning a organizat o vizită de studiu de 5 zile în Republica Cehă și Slovacia pentru 13 funcționari ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova cu scopul familiarizării cu organizarea în practică a mecanismelor de cooperare interinstituțională dintre Parlament și Guvern, în special la nivel parlamentar, dar și cu referință la atribuțiile ramurii executive implicată în activități de armonizare a legislației și în verificarea compatibilității legislației. 
 
Programul vizitei de studiu a început în Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe unde membrii delegației din Republica Moldova au avut mai multe întruniri cu reprezentanții Institutului Parlamentar și Oficiului Guvernului pentru a se familiariza cu experiența cehă în aplicarea în practică a mecanismelor de cooperare dintre Guvern și Parlament, cu accent nu doar asupra perioadei anterioare de asociere și aderare, dar și asupra mecanismelor actuale care permit Parlamentului  de a avea un rol activ în exercitarea controlului asupra Guvernului. 
 
A doua parte a vizitei de studiu a avut loc în cadrul Consiliului Național al Republicii Slovace și s-a axat pe studii de caz specifice privind cele mai bune practici, dar și provocările din perioada de asociere și pre-aderare în procesul de transpunere a legislației. Participanții au fost informați cu privire la mecanismele și metodologiile de lucru care au fost create și dezvoltarea acestora ulterioară. De asemenea, reprezentanții delegației au fost onorați să afle despre rolul Comisiei pentru afaceri europene de la vicepreședintele Comisiei, dl Martin Klus – deputat în Consiliul Național al Republicii Slovace. Dl Klus a descris atribuțiile de bază și componența Comisiei, cu o atenție sporită asupra chestiunilor UE și sarcinilor de armonizare legate de exercitarea controlului asupra Guvernului, precum și alte aspecte legate de apartenența Republicii Slovace la Uniunea Europeană, menționând că modelul slovac reprezintă așa-numitul "sistem mixt de monitorizare a afacerilor UE în cadrul parlamentului național".
 
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
 
***   ***   ***
 
Proiectul Twinning a implementat cu succes 45 misiuni de evaluare a 20 de proiecte de lege, cu obținerea unor rezultate legislative tangibile  
  
02.04.2019 Atelier de lucru în cadrul Proiectului Twinning
 
Chișinău, 02 aprilie 2019 – Proiectul Twinning a desfășurat astăzi un atelier de lucru de totalizare a rezultatelor celor 45 de exerciții de evaluare a conformității proiectelor de lege. Evaluările conformității proiectelor de lege reprezintă exerciții practice de instruire la locul de muncă pentru funcționarii din cadrul Parlamentului și Guvernului, prin care experții Twinning evaluează anumite proiecte de lege înregistrate în Parlament și verifică dacă acestea nu contravin acquis-ului comunitar. Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul Componentei 3 „Versiunile finale ale inițiativelor legislative în contextul armonizării legislației sunt revizuite conform directivelor relevante în vederea asigurării compatibilității cu legislația UE”. Scopul atelierului de lucru a fost de a oferi recomandări privind metodologia de verificare a compatibilității utilizată de Parlament.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a comunicat că „până în prezent, Proiectul Twinning a implementat 45 de misiuni de evaluare a 20 proiecte de lege din 10 domenii de politici, printre care se numără mediul, agricultura, finanțele, transportul, drepturile fundamentale etc. În 6 cazuri au fost obținute rezultate legislative tangibile, recomandările Proiectului Twinning fiind acceptate de comisiile parlamentare sesizate în fond, incorporate în proiectele de lege respective și adoptate ulterior de Parlament”. Consilierul Rezident de Twinning a mai subliniat că scopul exercițiilor de evaluare este de a instrui personalul și de a discuta și compara metodologiile de verificare a compatibilității utilizate în parlamentele statelor membre, precum și de a îmbunătăți practica Parlamentului Republicii Moldova. Dna Švecová a raportat că peste 53 de funcționari ai Parlamentului și 31 de funcționari ai Guvernului au fost instruiți în cadrul exercițiilor de evaluare și implicați în activitățile conexe acestora.  
 
Experții Proiectului Twinning, dna Darina Nezkusilová, Consilier juridic, Direcția pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Katarína Onušková, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare a legislației,  Consiliul Național al Republicii Slovace; dna Klára Szalay, Consilier juridic, Adunarea Națională a Ungariei și dl Péter Dévényi, Expert jurist, Consilier superior, Ministerul Justiției al Ungariei s-au referit la experiența lor de participare la mai multe exerciții de evaluare, au descris tehnicile de verificare a compatibilității și au oferit o prezentare de ansamblu a problemelor identificate, precum și a recomandărilor de îmbunătățire a metodologiei de verificare a compatibilității proiectelor de lege cu acquis-ul UE. 
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   ***
 
Proiectul Twinning lansează prima Formare de formatori pentru funcționarii administrației parlamentare 
 
 
Chișinău, 19 februarie 2019 – După finalizarea cu succes a programelor de instruire generală, specializată și cu studii de caz în domeniul acquis-ului UE, proiectul Twinning a inițiat o nouă serie de ateliere de lucru interactive în cadrul Programului Formare de Formatori al Componentei 2 „Îmbunătățirea nivelului de înțelegere în Parlament a acquis-ului comunitar prin prisma tuturor domeniilor de politici relevante”. Noua serie include 3 ateliere de lucru axate pe dezvoltarea abilităților de prezentare, principiile educației adulților și bazele de date ale UE, urmărind să dezvolte capacitățile de instruire ale unui grup de 15 viitori formatori, în vederea asigurării durabilității activităților proiectului Twinning și a continuării instruirilor în domeniul UE și după încheierea proiectului Twinning.   
 
Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, dnei Natália Švecová, “viitorii formatori sunt funcționari ai administrației Parlamentului capabili să organizeze și să desfășoare activități de instruire pentru angajații noi, așa-numita instruire inițială la locul de muncă, precum și pentru deputații nou-aleși, așa-numitul program de inițiere pentru deputați, organizat după desfășurarea alegerilor parlamentare.“
 
Experții proiectului Twinning, dl Stanislav Caletka, Consultant, Direcția Comunicare și Educație, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe și dna Petra Ďurinová, Analist-cercetător, Institutul Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace s-au referit la experiența lor de pregătire a prezentărilor pentru diverse grupuri-țintă, au dezvăluit secretele unei prezentări eficiente și au oferit sfaturi practice pentru planificarea și organizarea unei activități de instruire, cu accent pe subiectele din domeniul UE ce pot fi abordate în diverse tipuri de instruiri.  
 
Atelierul de lucru s-a încheiat cu o temă acordată participanților, care a inclus un exercițiu de simulare a unei activități de instruire destinate noilor deputați, precum și subiectele din domeniul UE ce urmează să fie prezentate în cadrul instruirii respective. 
 
Al doilea atelier de lucru din cadrul Programului Formare de Formatori urmează să fie organizat în martie 2019.  
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   ***
 
Politica agricolă, domeniu esențial al acquis-ului UE, finalizează o serie specializată de ateliere de lucru cu studii de caz, organizată de proiectul Twinning  
 
 
Chișinău, 12 februarie 2019 – Proiectul Twinning a finalizat astăzi o importantă serie practică de 4 ateliere cu studii de caz privind transpunerea acquis-ului UE, printr-un ultim atelier de lucru axat pe studiile de caz din domeniul politicii agricole, subiect de relevanță sporită pentru statele aflate la etapa de asociere. Atelierul de lucru a fost structurat în trei sesiuni, în fiecare dintre acestea fiind prezentate practicile și problemele de transpunere a acquis-ului UE din domeniul agriculturii în Ungaria, Slovacia și Polonia pe parcursul perioadelor de asociere și pre-aderare.
 
Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a informat, în discursul de deschidere, că “studiile de caz presupun o prezentare detaliată, de către experții Twinning, a modului în care a fost reflectat, în legislația națională a anumitor state membre, un anumit domeniu de politici al acquis-ului UE, precum și a legilor care au fost adoptate sau modificate și obiectivelor de politici ce au stat la baza adoptării lor”.  
 
Experții Proiectului Twinning, dl Péter Dévényi, Expert jurist, Consilier superior, Ministerul Justiției al Ungariei; dna Katarína Onušková, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare a legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace și dl Wojciech Miller, Specialist în legislație, Biroul legislativ, Seimul Republicii Polone, au abordat domenii reglementate direct de acquis-ul UE, cum sunt producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor ecologice, controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete, crearea asociațiilor de producători, dar și alte subiecte conexe acestora, dar nereglementate direct de legislația UE, cum sunt consolidarea terenurilor agricole, schimbarea categoriilor de teren și condițiile de procurare a terenurilor agricole de către persoane străine, care prezintă un interes sporit pentru Republica Moldova la această etapă de implementare a Acordului de Asociere. 
 
Seria de 4 ateliere de lucru cu studii de caz privind transpunerea acquis-ului UE a fost implementată în cadrul Componentei 3 „Versiunile finale ale inițiativelor legislative în contextul armonizării legislației sunt revizuite conform directivelor relevante în vederea asigurării compatibilității cu legislația UE” a proiectului Twinning. Atelierele au abordat 4 domenii majore ale acquis-ului UE: siguranța alimentelor, mediul, politicile sociale și politica agricolă, cu participarea a 43 de reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului și ai Guvernului. Prezentările PowerPoint, oferite pe parcursul atelierelor, au fost completate de manuale de instruire, în care au fost incluse informații detaliate despre subiectele discutate și lista link-urilor utile.  
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***  ***
 
Măsuri de politici eficiente în implementarea acquis-ului UE în domeniul politici sociale și ocuparea forței de muncă prezentate de experții proiectului Twinning în cadrul unui atelier de lucru 
 

Chișinău, 05 februarie 2019 - Seria de patru ateliere de lucru privind transpunerea acquis-ului comunitar a continuat cu a treia activitate axată pe prezentarea studiilor de caz specifice domeniului politici sociale și ocupării forței de muncă. Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul Componentei 3 „Versiunile finale ale inițiativelor legislative în contextul armonizării legislației sunt revizuite conform directivelor relevante în vederea asigurării compatibilității cu legislația UE” a proiectului Twinning. Scopul acestei activități practice de instruire a fost de a împărtăși experiența celor patru state membre UE în ceea ce privește transpunerea reglementărilor UE în legislația națională respectivă, asigurând, în același timp, un nivel înalt de compatibilitate. Printre participanți s-au numărat funcționari ai Secretariatului Parlamentului, ai Secretariatului Comisiei protecție socială, sănătate și familie și ai altor comisii permanente, ai Direcției Informațional-Analitice, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 
 
Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a subliniat faptul că, „în scopul asigurării unei expertize înalte în acest domeniu, la atelierul de lucru au fost invitați atât experți guvernamentali, cât și parlamentari din statele membre UE, pentru a împărtăși cele mai bune practici, dar și lecțiile învățate din perioada de pre-aderare.”
 
Experții proiectului Twinning Dna Miroslava Vozáryová, Șef Direcția juridică, Ministerul Afacerilor Externe și Europene, Republica Slovacă; Dl Wojciech Miller, Specialist în legislație, Biroul legislativ, Seimul Republicii Polone; Dna Éva Szekrényes, Consilier, Direcția afaceri externe, Adunarea Națională a Ungariei; și Dna Eva Tetourová, Reprezentant permanent al Republicii Cehe pe lângă UE, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe au prezentat informații detaliate cu privire la funcționarea eficientă a Inspectoratelor de stat ale muncii, organizarea acestora la nivel central și regional, extinderea competențelor și dezvoltarea capacităților în vederea gestionării eficiente a noilor sarcini atribuite ca urmare a adoptării legislației cu relevanță UE.  
 
Alte subiecte discutate pe larg în timpul atelierului de lucru s-au axat pe provocările în reducerea muncii nedeclarate în statele membre UE, strategiile de ocupare a forței de muncă ale Guvernelor pentru reducerea disparităților regionale, inegalităților și a excluderii sociale, abordarea egalității de tratament în încadrarea și ocuparea forței de muncă, precum și metodele de consolidare a parteneriatului social.  
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   ***
 
În cele 15 luni de implementare, Proiectul Twinning a reușit să organizeze 40 de activități și să înregistreze rezultate tangibile 
 

23.01.2019 Ședința Comitetului de coordonare Twinning

Chișinău, 23 ianuarie 2019 – O nouă ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning “Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” s-a desfășurat astăzi, în vederea prezentării activităților realizate și rezultatelor atinse pe parcursul celui de-al cincilea trimestru de implementare a proiectului, ce a cuprins perioada 16 septembrie – 15 decembrie 2018. În plus, a fost prezentat și programul activităților planificate pentru trimestrul șase. 
 
Evenimentul, organizat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a reunit liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele membre UE, Consilierul Rezident de Twinning și omologul său din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, șeful Direcției generale juridice a Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanții Cancelariei de stat, precum și reprezentanții ambasadelor Ungariei și Republicii Cehe la Chișinău.
 
În discursul de deschidere, dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că „proiectul Twinning nu este un proiect orientat exclusiv pe realizarea activităților planificate, care presupune o comunicare unidirecțională de la Statul membru către Instituția beneficiară, ci este un Proiect axat pe rezultate, care încurajează o comunicare constantă și eficientă cu Parlamentul beneficiar”. Consilierul Rezident de Twinning a raportat că Proiectul a reușit să organizeze, în trimestrul cinci, 22 de misiuni în cadrul a 11 activități, cu implicarea a 34 de experți de nivel înalt din Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria, Polonia, Letonia, Belgia și Franța. Rezultatele acestor activități au inclus un Raport de evaluare, mai multe manuale de instruire și rapoarte de evaluare a transpunerii legislației UE pentru 5 proiecte de lege. În plus, Proiectul Twinning a organizat și o vizită de studiu în Republica Cehă pentru un grup de 6 angajați ai Secretariatului Parlamentului în vederea studierii aspectelor practice ale metodologiilor de evaluare a compatibilității legislației aplicate de Parlamentul și Guvernul acestei țări. Dna Švecová a prezentat și statistici privind numărul activităților realizate cu succes pe parcursul celor 15 luni de implementare a Proiectului, fiind discutate și rezultatele tangibile înregistrate de Proiect în această perioadă. 
 
Dl Štěpán Pecháček, Lider senior de proiect din statul membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a prezentat planul de activitate planificat pentru cel de-al șaselea trimestru de implementare, cu o descriere a tuturor activităților ce urmează să fie desfășurate în fiecare Componentă a Proiectului. Dl Pecháček s-a referit și la seria de 7 mese rotunde ce urmează să fie organizate, după constituirea noului Parlament, cu participarea deputaților din mai multe comisii permanente, în vederea discutării anumitor titluri din Acordul de asociere. În acest context, Liderul senior de proiect a subliniat și importanța unui alt set de activități ce implică formarea a 12 viitori formatori, care vor asigura continuarea, și după încheierea Proiectului, a programului de inițiere în domeniul UE al deputaților nou-aleși și al noilor angajați ai Secretariatului Parlamentului.
 
Liderul de proiect din Țara Beneficiară, dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a menționat cooperarea eficientă cu Proiectul și a declarat că, în opinia lui, exercițiile de evaluare a proiectelor de lege sunt bine organizate și reprezintă o dublă investiție pentru Parlament, atât prin sporirea nivelului de cunoștințe și practică al angajaților, cât și prin îmbunătățirea activității legislative a Parlamentului. Dl Klipii a mai accentuat că, până în prezent, activitățile Proiectului au vizat preponderent, reprezentanții Secretariatului și și-a exprimat speranța că rezultatele înregistrate vor avea impact și asupra sferei politicului.
 
Dl Eduard Pesendorfer, Manager de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a apreciat abordarea axată pe rezultate a Proiectului, menționând că asumarea responsabilității pentru implementare și durabilitatea rezultatelor Proiectului sunt extrem de importante pentru Delegația Uniunii Europene.
 
Dl Zoltán Horváth, Lider junior de proiect din partea statului membru UE, a declarat că ultimele două trimestre de implementare a Proiectului au demonstrat că proiectele Twinning sunt instrumente utile pentru parlamente întrucât reprezintă canale de cooperare între instituțiile omoloage din statele membre și țara beneficiară. Astfel, parlamentele sunt capabile să înțeleagă mai bine necesitățile și provocările cu care se confruntă alte parlamente și să ajusteze activitățile de Twinning în modul corespunzător. 
  
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning va avea loc în luna aprilie 2019 și se va axa pe activitățile desfășurate în cel de-al șaselea trimestru de implementare a proiectului.  
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 16 septembrie 2017 -15 septembrie 2019, în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 
 
***   ***   ***
 
Rolul diplomației parlamentare în conturarea politicii externe a unei țări, discutat în cadrul atelierului de lucru organizat de proiectul Twinning 


Chișinău, 11 decembrie 2018 – Astăzi, prin organizarea unui atelier de lucru, a fost lansată o serie nouă de activități axate pe diplomația parlamentară și cooperarea interparlamentară. Această activitate de instruire face parte din Componenta 2 „Îmbunătățirea nivelului de înțelegere în Parlament a acquis-ului comunitar prin prisma tuturor domeniilor de politici relevante” a proiectului Twinning. Scopul atelierului de lucru a fost de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate în domeniul diplomației parlamentare bilaterale și multilaterale, precum și în domeniul cooperării interparlamentare. Totodată, o atenție specială a fost acordată funcționării diplomației parlamentare în perioada de asociere și pre-aderare. Principalul grup țintă au fost funcționarii Direcției generale relații externe și ai Secretariatului Comisiei parlamentare pentru politică externă și integrare europeană. 
 
Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a subliniat faptul că, “proiectul Twinning abordează rolul parlamentelor naționale în domeniul UE din diferite perspective, iar una dintre acestea, este inevitabil diplomația parlamentară și cooperarea dintre parlamentele naționale și instituțiile UE. Pe parcursul evenimentului de astăzi, experții proiectului Twinning vor prezenta experiența celor 4 state membre în domeniul diplomației parlamentare. Următoarea activitate, care va avea loc în luna ianuarie 2019, va consta în elaborarea orientărilor specifice privind consolidarea rolului Parlamentului Republicii Moldova în activitățile interparlamentare. “
 
Experții proiectului Twinning, dl Péter Sárdi, Secretar de Stat, Șef Direcția relații externe, Adunarea Națională a Ungariei; dna Daša Smetanková, Analist-cercetător, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dl Martin Cimerman, Consilierul Președintelui Consiliului Național al Republicii Slovace pentru politică externă; dl Julien Barbot, Administrator, Comisia afaceri europene, Adunarea Națională a Franței au prezentat informații detaliate privind forumurile, reuniunile și organizațiile interparlamentare; dimensiunea parlamentară a președinției Consiliului Uniunii Europene, comitetele parlamentare de asociere, sprijinul administrativ oferit deputaților în timpul participării la evenimentele bilaterale și multilaterale de diplomație parlamentară. 

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   ***
 
Capacitățile de cercetare ale Direcției informațional-analitice fortificate în cadrul unui atelier de lucru organizat de proiectul Twinning 

04.12.2018 Atelier de lucru cu privire la cercetarea comparativă în domeniul UE
 
Chișinău, 04 decembrie 2018 – Atelierul de lucru desfășurat marți este al treilea din seria de patru activități menite să consolideze capacitățile de cercetare ale Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, fiind axat în mod prioritar pe funcționarii Direcției informațional-analitice. Scopul principal al atelierului a fost de a prezenta o descriere cuprinzătoare a activității de cercetare parlamentară comparativă și de a oferi orientări participanților în cadrul realizării unui exercițiu de simulare, care vizează elaborarea unui studiu comparativ privind rolul și atribuțiile comisiilor parlamentare responsabile de chestiunile UE.
 
Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a subliniat faptul că “inițial, experții proiectului Twinning au realizat o evaluare a activității curente a Direcției informațional-analitice, urmată de un atelier de lucru privind cele mai bune practici, lecții învățate în domeniul cercetării parlamentare și perspectiva UE în activitatea de cercetare. În cadrul evenimentului de astăzi, proiectul își propune să continue seria de activități, axându-se pe studiile comparative și, totodată, oferind informații detaliate privind design-ul, principiile și metodologia utilizată pentru cercetarea comparativă.” De asemenea, Consilierul Rezident de Twinning a informat participanții despre faptul că, pe lângă prezentările în Power Point, va fi elaborat un Manual de instruire care va conține informații cuprinzătoare privind subiectele discutate în cadrul evenimentului de instruire. 
 
Atelierul de lucru a fost structurat în două sesiuni: prima sesiune a cuprins patru prezentări ce au vizat diferite aspecte ale cercetării comparative în domeniul UE. Astfel, experții pe termen scurt, dl Štěpán Pecháček, Lider de proiect din statul-membru UE, Director al Institutului Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Katarína Kubišová, Șef Direcția educație și cercetare parlamentară, Institutul Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace; dna Ida Kelemen, Șef Serviciul informațional pentru deputați, Adunarea Națională a Ungariei; și dna Marianna Györkös, Consilier, Direcția relații externe, Adunarea Națională a Ungariei, au explicat în detalii principiile de bază ale cercetării parlamentare, tipurile de studii și materiale de cercetare, structura acestora și resursele informaționale utilizate pentru realizarea studiilor comparative, precum și elementele de vizualizare și branding ale materialelor de cercetare. 
 
Pe parcursul celei de-a doua sesiuni, experții au oferit îndrumări părții beneficiare în cadrul prezentării exercițiului de simulare, ce a presupus pregătirea unui studiu comparativ de către Direcția informațional-analitică cu privire la rolul și atribuțiile comisiilor parlamentare responsabile de chestiunile UE. Experții au evaluat și discutat rezultatele exercițiului de simulare prezentat de  către colegii din Republica Moldova, oferind comentarii constructive în acest sens.    
 
Cea de-a patra activitate, care va încheia seria de activități de consolidare a capacităților de cercetare, va fi organizată în luna februarie 2019 și va consta în elaborarea orientărilor pentru consolidarea capacităților de cercetare în domeniul UE. 
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   *** 
 
 
Proiectul Twinning continuă implementarea atelierelor de lucru specializate privind transpunerea studiilor de caz în domeniul acquis-ului UE 

26.11.2018 Atelier de lucru Twinning
 
Chișinău, 26 noiembrie 2018 – Seria evenimentelor practice de instruire, cu prezentarea detaliată a studiilor de caz din patru domenii ale acquis-ului UE, continuă astăzi, prin desfășurarea unui atelier de lucru de două zile dedicat acquis-ului în domeniul mediului. Atelierul de lucru este organizat în cadrul Componentei 3 „Versiunile finale ale inițiativelor legislative în contextul armonizării legislației sunt revizuite conform directivelor relevante în vederea asigurării compatibilității cu legislația UE” a proiectului Twinning și are scopul de a prezenta experiența Republicii Cehe, Slovaciei, Ungariei și Poloniei în domeniul gestionării deșeurilor și resurselor, reglementării organismelor modificate genetic, evaluării impactului asupra mediului și evaluării strategice de mediu. Printre participanți s-au numărat angajați ai secretariatului Parlamentului, ai secretariatului Comisiei mediu și dezvoltare regională și ai altor comisii permanente, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a subliniat că atelierul de lucru face parte din Componenta 3 a Proiectului Twinning, care este una practică și axată pe evaluarea compatibilității. “Experții din 4 state membre urmează să prezinte experiența statelor lor cu privire la transpunerea acquis-ului UE în domeniul mediului, provocările cu care s-au confruntat și soluțiile identificate de statele respective, precum și să ofere informații detaliate privind legislația lor națională în domeniul respectiv.” Dna Švecová a mai precizat că, pe lângă prezentările PowerPoint, va fi elaborat și un Manual de instruire ce va trata în mod detaliat subiectele discutate cu participanții. 

Experții Proiectului Twinning, dl Filip Ficner, Șeful Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Janetta Kubicová, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare a legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace; dna Csilla Schalbert, Consilier juridic, Adunarea Națională a Ungariei și dl Wojciech Miller, Specialist în legislație, Biroul legislativ, Seimul Republicii Polone, au vorbit pe larg despre legislația UE privind deșeurile, obiectivele strategice ale planurilor de gestionare a deșeurilor, repartizarea competențelor autorităților naționale și regionale implicate în evaluarea strategică de mediu, regimul OMG-urilor și MMG-urilor în statele lor pe parcursul perioadelor de asociere și pre-aderare, precum și în prezent.  

Următorul atelier de lucru cu studii de caz privind transpunerea anumitor capitole ale acquis-ului UE va avea loc în ianuarie 2019. 
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
 
***   ***   ***
 
 
Vizită de studiu în Republica Cehă pentru funcționarii Parlamentului Republicii Moldova cu scopul familiarizării aplicării în practică a procedurilor de verificare a compatibilității cu acquis-ul UE 
 
 
În perioada 29 octombrie - 1 noiembrie a fost organizată o vizită de studiu la Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe pentru funcționarii Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova. 
 
Vizita de studiu a fost organizată în contextul obiectivului general al proiectului - consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova pentru o mai bună înțelegere a procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația UE, în baza celor mai bune practici ale statelor-membre UE. Aceasta este a treia vizită de studiu din cadrul Componentei 3 Revizuirea versiunilor finale ale inițiativelor legislative în contextul armonizării legislației prin prisma directivelor relevante pentru asigurarea conformității cu legislația UE a proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. 
 
Obiectivele principale ale vizitei de studiu au fost de a familiariza participanții din Republica Moldova cu experiența cehă privind mecanismele de verificare a compatibilității legislației cu acquis-ul UE, precum și realizarea schimbului de informații practice și păreri privind aplicarea acestora în perioada anterioară de pre-aderare și aderare, dar și în prezent. 
 
Delegația din Republica Moldova, formată din șase membri, funcționari publici din cadrul administrației parlamentare, au avut mai multe întrevederi cu reprezentanții Cancelariei Camerei Deputaților și s-au axat pe principalele funcții ale Camerei Deputaților, procesul legislativ, sistemul instituțional pentru asigurarea procesului de armonizare la nivel național și parlamentar. De asemenea, au fost prezentate studii de caz în baza experienței Cehiei fiind descrise procedurile concrete utilizate. Activitatea de transpunere și procedura de verificare a compatibilității au fost de asemenea abordate cu participanții în cadrul Direcției compatibilitatea legislației a Oficiului Guvernului. Totodată, printre subiectele discutate pe larg în timpul întrunirilor au fost și bazele de date privind procesul legislativ, documentația UE și procesul de armonizare. 
 
Ultima parte a vizitei de studiu a fost dedicată întrunirii cu Dl Ondřej Benešík, Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, care  a prezentat pe scurt principalele funcții și atribuții ale Comisiei, agenda europeană curentă, provocările la nivel național și sarcinile principale pentru parlamentele naționale înainte de aderare. Dl Benešík a accentuat faptul că este foarte important de a începe realizarea armonizării legislației chiar dacă țării nu i s-a garantat o perspectivă clară de aderare din partea Uniunii Europene, deoarece până în momentul aderării țările trebuie să transpună și să implementeze pe deplin legislația UE - o obligație care cu siguranță necesită mult timp pentru realizarea procesului național de transpunere. 
 
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. 
 
***   ***   *** 
 
Programul de instruiri specializate pentru administrația Parlamentului a fost finalizat printr-un atelier de lucru dedicat politicilor sociale și acquis-ului privind ocuparea forței de muncă
 
 
Chișinău, 13 noiembrie 2018 – Seria celor patru ateliere desfășurate de proiectul Twinning în cadrul Componentei 2 „Îmbunătățirea nivelului de înțelegere în Parlament a acquis-ului comunitar prin prisma tuturor domeniilor de politici relevante” s-a încheiat marți cu un ultim atelier de lucru cu privire la obiectivele, instrumentele și structura acquis-ului UE în domeniul ocupării forței de muncă și protecției sociale. Cele trei sesiuni ale atelierului au inclus prezentări ale experienței Republicii Cehe și Slovaciei în domeniu pe parcursul perioadei de pre-aderare, dar și în prezent. Pe lângă prezentările ținute de cei trei experți Twinning, subiectele atelierului urmează să fie tratate în mod detaliat într-un Manual de instruire, care va fi distribuit ulterior tuturor participanților la atelier.

În deschiderea evenimentului, dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că Proiectul Twinning a realizat cu succes o serie de patru ateliere de lucru axate pe acquis-ul UE din domeniul siguranței alimentare și protecției consumatorilor, mediului, agriculturii și, în final, politicilor sociale și ocupării forței de muncă. Aceste subiecte au fost selectate împreună cu Secretariatul Parlamentului în cadrul Evaluării necesităților de instruire și reprezintă domenii de politici prioritare pentru Republica Moldova și pentru implementarea Acordului de asociere

Experții Proiectului Twinning, dl Michal Pohl, Consilier juridic, Direcția pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Parlamentul Republicii Cehe; dna Eva Balounová, Consilier juridic, Direcția pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Parlamentul Republicii Cehe; și dna Janetta Kubicová, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizarea legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace au prezentat o descriere generală a politicilor sociale în Uniunea Europeană și au oferit informații detaliate privind egalitatea de tratament și protecția sănătății și securității la locul de muncă, egalitatea de gen, piața incluzivă a muncii, reprezentarea și apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor, politica de ocupare a forței de muncă și Fondul social european. Experții au descris și provocările majore cu care s-au confruntat Republica Cehă și Slovacia în procesul de armonizare a legislației din domeniu, cu o scurtă referință și la angajamentele Republicii Moldova cu privire la acest domeniu al acquis-ului UE.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.


                                    ***   ***   ***

Un ultim atelier de lucru cu privire la procedurile și instrumentele controlului parlamentar a încheiat seria de instruiri privind cooperarea dintre Parlament și Guvern  

06.11.2018 Atelier de lucru Twinning

Chișinău, 06 noiembrie 2018 – Al treilea și ultimul atelier de lucru din cadrul Componentei 4 „Consolidarea cooperării interinstituționale dintre Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova pentru o coordonare mai bună a procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” a Proiectului Twinning a fost organizat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Scopul atelierului a fost de a oferi informații cu privire la funcția de control a Parlamentului și activitatea legată de controlul post-legislativ realizată de Parlament. Au fost prezentate, de asemenea, trei studii de caz cu privire la repartizarea competențelor între Parlament și Guvern, analizele impactului de reglementare și controlul post-legislativ în Republica Cehă, Belgia și Franța. La atelier au participat angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul comisiilor parlamentare, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai Centrului de Armonizare a Legislației. 

Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a informat că “experții Twinning din trei state membre urmează să prezinte informații detaliate cu privire la funcția de control parlamentar și instrumentele acestuia, utilizate nu doar pe parcursul procesului legislativ, dar și anterior acestuia, referindu-se la așa-numitul control parlamentar ex ante, realizat prin intermediul analizelor impactului de reglementare. Prezentările experților vor aborda și controlul post-legislativ și vor explica modul în care Parlamentul monitorizează și evaluează dacă legile adoptate au atins obiectivele și rezultatele scontate ale politicilor”. Consilierul Rezident de Twinning a mai precizat că, pe lângă prezentările PowerPoint, va fi elaborat și un Manual de instruire, ce va trata în mod detaliat studiile de caz prezentate în cadrul atelierului de lucru.

Experții Proiectului Twinning, dna Jindřiška Syllová, Consilier juridic, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dl Jan Deltour, Șef Direcția servicii legislative, Camera Reprezentanților din Belgia; și dna Gabrielle Guerrero Jimenez, Consilier, Secția cooperare interparlamentară, Adunarea Națională a Franței au descris instrumentele utilizate pentru îmbunătățirea calității legislației, mecanismele de monitorizare și evaluare a implementării legilor, precum și rolul administrației parlamentare în cadrul activității de control post-legislativ în parlamentele lor naționale. La sfârșitul atelierului de lucru, biblioteca Parlamentului Republicii Moldova a beneficiat de donația a două monografii, în limbile engleză și franceză, cu privire la competențele și rolul Adunării Naționale Franceze în cadrul sistemului constituțional francez.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. 

 ***   ***   *** 

Importanța dezvoltării serviciilor parlamentare de cercetare și informaționale, discutată în cadrul unui atelier de lucru al proiectului Twinning


23.10.2018 Atelierul de lucru Twinning

Chișinău, 23 octombrie 2018 – Scopul principal al atelierului de lucru, organizat de proiectul Twinning, a fost de a oferi participanților informații cu privire la cercetarea legislativă și parlamentară în domeniul UE și  de a prezenta, în baza studiilor de caz pregătite, cele mai bune practici și lecții învățate de cele trei state membre UE. 

În deschiderea evenimentului, Consilierul Rezident de Twinning, Dna Natália Švecová, a subliniat  că „un alt obiectiv major al acestui atelier de lucru este de a explica ce reprezintă chestiunile UE și perspectiva UE în activitatea de cercetare și modul în care pot fi elaborate documentele de cercetare legate de UE pentru a fi ușor de înțeles și accesibile grupului țintă final – deputații Parlamentului”. 

Experții pe termen scurt, dl  Štěpán Pecháček, Lider de proiect din statul membru UE, Director al Institutului Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Ida Kelemen, Șef Serviciul informații pentru deputați, Adunarea Națională a Ungariei; dna Katarína Kubišová, Șef Direcția educație și cercetare parlamentară, Institutul Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace; și dna Marianna Györkös, Consilier expert, Direcția relații externe, Adunarea Națională a Ungariei și-au concentrat prezentările asupra aspectelor generale ale cercetării parlamentare în domeniul UE: principii comune, organizarea internă a serviciilor de cercetare, distribuția sarcinilor între cercetători, metodologia de cercetare, sursele de informație, elaborarea și promovarea lucrărilor de cercetare, dar au fost abordate și unele elemente specifice ale cercetării comparative. Experții au evidențiat importanța cooperării și comunicării dintre serviciul parlamentar de cercetare și deputați, comisiile permanente și alte subdiviziuni ale administrației Parlamentului, acordând o atenție specială promovării regulate atât a serviciilor, cât și a materialelor de cercetare. Potrivit dlui Štěpán Pecháček “cercetarea parlamentară este chiar mai importantă decât cercetarea academică, deoarece este esențială pentru procesul decizional parlamentar care este adoptarea legislației”. 

Un subiect aparte care a atras atenția participanților au fost materialele de cercetare scrise în domeniul UE ale parlamentelor din statele membre – o descriere a solicitării ECPRD de cercetare comparativă în care sunt sumarizate caracteristicile specifice ale buletinelor informative în domeniul UE, elaborate în cadrul parlamentelor naționale.  

Următorul atelier de lucru, axat pe abordarea detaliată a metodologiei de cercetare parlamentară, va fi organizat de proiectul Twinning la începutul lunii decembrie 2018.  

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

 
***   ***   ***
 

Politica agricolă comună și politica de dezvoltare rurală abordate în cadrul celui de-al treilea atelier de lucru specializat cu privire la acquis-ul UE organizat de proiectul Twinning

Chișinău, 16 octombrie 2018 – Atelierul de lucru organizat marți este al treilea dintr-o serie de patru ateliere desfășurate de proiectul Twinning în cadrul Componentei 2 „Îmbunătățirea nivelului de înțelegere în Parlament a acquis-ului comunitar prin prisma tuturor domeniilor de politici relevante”. Atelierul a fost structurat în trei sesiuni, axate pe politica agricolă comună, inclusiv organizarea comună a piețelor, precum și politica de dezvoltare rurală, prezentând și exemple relevante bazate pe experiențele în domeniu ale Republicii Cehe, Slovaciei și Poloniei din perioada de asociere și pre-aderare. Experții Twinning au abordat, la solicitarea secretariatului Comisiei agricultură și industrie alimentară, și câteva subiecte suplimentare, printre care se numără consolidarea terenurilor și achiziția terenurilor de către cetățenii străini. 

Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că scopul celui de-al treilea atelier de lucru din cadrul Programului de instruiri specializate, a fost să ofere o prezentare generală asupra acquis-ului din domeniul agriculturii și să faciliteze discuții interactive între experții Twinning și participanți cu privire la domeniul respectiv. Dna Švecová a mai precizat că, pe lângă prezentările ținute de cei 3 experți din 3 state membre, va fi elaborat și un Manual de instruire ce va trata în mod detaliat subiectele discutate cu participanții.

Experții Proiectului Twinning, dna Eva Balounová, Consilier juridic, Direcția pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Parlamentul Republicii Cehe; dna Viera Baričičová, Consilier superior, Ministerul agriculturii și dezvoltării rurale al Republicii Slovace și dl Wojciech Miller, Specialist în legislație, Biroul legislativ, Seimul Republicii Polone au prezentat informații detaliate despre structura, baza juridică, finanțarea și perspectivele Politicii agricole comune, organizarea comună a piețelor, agricultura bazată pe cunoștințe, agricultura ecologică, programele de dezvoltare rurală etc. Experții s-au referit pe scurt și la angajamentele Republicii Moldova cu privire la acest domeniu al acquis-ului UE.

Următoarea instruire specializată cu privire la acquis-ul UE în domeniul politicii sociale și angajării în câmpul muncii va fi organizată în noiembrie 2018.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

 
***   ***   ***
 
Primul an de implementare a proiectului Twinning apreciat înalt la cea de-a patra ședință a Comitetului de coordonare
 
09.10.2018 Ședința comitetului de coordonare Twinning
 
Chișinău, 09 octombrie 2018 – O retrospectivă a activităților realizate pe parcursul celui de-al patrulea trimestru de implementare a Proiectului Twinning, ce a cuprins perioada 16 iunie – 15 septembrie 2018, a fost prezentată astăzi în cadrul celei de-a patra ședințe a Comitetului de coordonare. Trimestrul în cauză a marcat și încheierea primului an de activitate, ceea ce reprezintă mijlocul termenului de implementare a proiectului Twinning “Consolidarea capacităților Parlamentului Republici Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”. 
 
Evenimentul, organizat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, a reunit liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele membre UE, Consilierul Rezident de Twinning și omologul său din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, reprezentantul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, șeful Direcției generale juridice a Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanții secretariatului Comisiei politică externă și integrare europeană, reprezentanții Centrului de armonizare a legislației, precum și reprezentanții ambasadelor Ungariei și Republicii Slovace la Chișinău. 
 
Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a prezentat în detaliu progresele înregistrate și rezultatele obținute, referindu-se și la provocările cu care s-a confruntat Proiectul în perioada de raportare. Dna Švecová a subliniat că „s-au înregistrat progrese semnificative pe parcursul primului an de implementare, însă Proiectul mai are un an la dispoziție pentru a realiza toate activitățile planificate și a atinge indicatorii stabiliți”. Consilierul Rezident de Twinning a raportat că Proiectul a reușit să organizeze, în trimestrul patru, 7 misiuni în cadrul a 7 activități, cu implicarea a 17 de experți de nivel înalt din Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria, Polonia și Letonia. Rezultatele acestor activități au inclus câteva manuale de instruire, un Raport cu recomandări și o Carte albă cu privire la bunele practici de revizuire a activității legislative. Au fost prezentate și statistici privind numărul activităților realizate cu succes pe parcursul primului an de implementare, fiind discutate și rezultatele tangibile înregistrate de Proiect în această perioadă, printre care s-au numărat modificările propuse la Regulamentul Parlamentului, consolidarea cooperării dintre Parlament și Guvern și exercițiile de evaluare a proiectelor de lege. 

În discursul său, dl Štěpán Pecháček, Lider senior de proiect din partea statului membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a prezentat planul de activitate planificat pentru cel de-al cincilea trimestru de implementare, cu o descriere a tuturor activităților ce urmează să fie desfășurate în fiecare Componentă a Proiectului. 
 
Dl Gintautas Baranauskas, Șef-adjunct al Secției operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a apreciat buna cooperare dintre partenerii de Twinning, precum și buna desfășurare a Proiectului. 
 
Implementarea cu succes a Proiectului a fost salutată și de dl Zoltán Horváth, Lider junior de proiect din partea statului membru UE, care a precizat că în cadrul întrevederii dintre Secretarul general al Parlamentului Republicii Moldova și omologul său din Adunarea Națională a Ungariei, ambele părți și-au exprimat satisfacția cu privire la implementarea Proiectului Twinning și activitățile acestuia.  
 
Liderul de proiect din Țara Beneficiară, dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a menționat, la rândul lui, că „există două niveluri de implementare a Proiectului, unul politic și unul tehnic, părțile reușind să ajungă la o bună înțelegere în ambele cazuri”. Dl Klipii a subliniat importanța evaluării proiectelor de lege și și-a exprimat speranța că toate exercițiile de evaluare se vor desfășura după cum este prevăzut.
 
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning va avea loc în luna ianuarie 2019 și se va axa pe activitățile desfășurate în cel de-al cincilea trimestru de implementare a proiectului.  
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 16 septembrie 2017 -15 septembrie 2019, în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 
 
***   ***   ***
 
First year of Twinning Project implementation praised during the fourth meeting of its Steering Committee 
 
Chisinau, 09 October 2018 – An overview of activities carried out during the fourth quarter of Project implementation, covering the period between 16 June – 15 September 2018, was presented today during the fourth meeting of the Project Steering Committee. The latest quarter also marked the completion of the first year of Project implementation, and thus the middle of the Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”.
 
The event, held at the Parliament of the Republic of Moldova, was attended by the Beneficiary Country and the Member States Project Leaders, the Resident Twinning Adviser and her Counterpart, the representative of the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, the Head of the General Legal Directorate of the Parliament of the Republic of Moldova, the representatives of the secretariat of the Parliamentary Committee on Foreign Policy and European Integration, the representatives of the Center for Legal Approximation, and the representatives of the Hungarian and Slovak Embassies to Chisinau.
 
The progress registered and the results achieved, but also the challenges faced during this period were presented in detail by the Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová. The RTA highlighted that “significant progress has been made during the first year of Project implementation, but there is still one year left to accomplish all the activities and to achieve the established benchmarks”. She reported that in the 4th quarter the Project managed to conduct 7 expert missions within the framework of 7 Activities, with the engagement of 17 high-profile experts from the Czech Republic, the Slovak Republic, Hungary, but also Poland, and Latvia. The outputs of these activities included several Training manuals, a Recommendation report, and a White paper of good practices on how to revise legislative work. Ms. Švecová also presented several statistics on the number of activities successfully accomplished during the first year and the tangible results registered by the Project in this period, including the proposed amendments to the Rules of Procedure, the strengthened cooperation between the Parliament and the Government and the peer review exercises. 
 
In his speech, Mr. Štěpán Pecháček, Member State Senior Project Leader, Director of the Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic presented the progress plan for the fifth Project implementation quarter, describing the activities to be conducted in each Project Component. 
 
Mr. Gintautas Baranauskas, Deputy Head of Operations Section, Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, praised the good cooperation between the Twinning Partners and the smooth implementation of the Project. 
 
The successful implementation of the Twinning Project was also emphasized by Mr. Zoltán Horváth, MS Junior Project Leader, who informed that during the meeting between the Secretaries General of the Moldovan Parliament and Hungarian National Assembly held earlier that day, both parties had expressed their satisfaction with the Twinning Project and its results.  
 
The BC Project Leader, Mr. Igor Klipii, Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, mentioned that “there are two levels of Project implementation, political and technical, and good understanding has been reached for both of them”. He also emphasized the importance of peer reviews and expressed his hope that all envisaged peer reviews exercises would be conducted as planned.
 
The next Steering Committee Meeting of the Twinning Project will be held in January 2019 and will be focused on the activities implemented during the fifth Project implementation quarter.
 
The Twinning project is funded by the European Union, with a budget of 1.5 million EUR, and is implemented in partnership with the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, the Hungarian National Assembly and the National Council of the Slovak Republic over the course of two years, from 16 September 2017 to 15 September 2019.
 
 
***   ***   *** 
 
Proiectul Twinning a lansat o nouă serie de ateliere de lucru cu privire la transpunerea acquis-ului UE


Chișinău, 02 octombrie 2018 – O nouă serie de patru instruiri practice a fost inițiată ieri în cadrul Componentei 3 „Versiunile finale ale inițiativelor legislative în contextul armonizării legislației sunt revizuite conform directivelor relevante în vederea asigurării compatibilității cu legislația UE” a proiectului Twinning. Primul atelier de lucru din seria respectivă, desfășurat pe parcursul a două zile, s-a axat pe studii de caz din domeniul siguranței alimentelor, și a oferit informații detaliate cu privire la funcționarea și competențele autorităților naționale responsabile de siguranța alimentelor din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Letonia, prezentând, în același timp, și provocările cu care s-au confruntat respectivele state membre în procesul de transpunere al acquis-ului cu privire la siguranța alimentelor la nivel național. Atelierul de lucru a reunit angajați ai secretariatului Parlamentului, ai secretariatului Comisiei agricultură și industrie alimentară, precum și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ai Centrului de Armonizare a Legislației.

Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a subliniat că în timp ce Componenta 2 a proiectului Twinning a oferit o prezentare generală a politicilor UE și obiectivelor lor specifice, Componenta 3 urmează să pună la dispoziție informații mai detaliate și să se axeze pe studii de caz privind transpunerea anumitor capitole ale acquis-ului UE în cele 4 state membre. “Astăzi ne vom referi la siguranța alimentelor din punctul de vedere al statelor membre și vom discuta pe larg despre implementarea la nivel național a legislației din domeniul lanțului agroalimentar, în special pe parcursul perioadelor de asociere și pe-aderare”.

Experții Proiectului Twinning, dna Lenka Pítrová, Membru al Consiliului legislativ al Guvernului Ceh, Guvernul Republicii Cehe; dna Katarína Onušková, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare  a legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace; dl Péter Dévényi, Expert jurist, Consilier superior, Ministerul Justiției al Ungariei, și dna Biruta Amolina, Consilier, Serviciul veterinar și pentru siguranța alimentelor, Ministerul Agriculturii Republicii Letonia, au prezentat informații despre normele privind cerințele de trasabilitate pentru alimentele de origine animală, producția și importul de germeni, etichetarea produselor ecologice, controalele fitosanitare ale anumitor plante și produse vegetale, precum și distrugerea sau utilizarea condiționată a produselor alimentare neconforme sau periculoase.

Următorul atelier de lucru cu studii de caz privind transpunerea anumitor capitole ale acquis-ului UE va avea loc în decembrie 2018.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

 

***   ***   *** 
 
A new series of workshops on transposition of the EU acquis was successfully launched by the Twinning Project

Chisinau, 02 October 2018 – A practically-oriented series of four training events was initiated yesterday under the framework of Component 3 “Final versions of legal initiatives in the context of EU approximation are revised against relevant directives for ensuring EU compliance” of the Twinning Project. The two-day workshop, dedicated to case studies from the food safety area, aimed to provide detailed information regarding the functioning and competencies of national food safety authorities in the Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Latvia and to present the challenges encountered in these Member States upon enforcement of the food safety acquis at the national level. The workshop gathered staff members of the Parliament Secretariat, secretariat of the Parliamentary Committee for Agriculture and Food Industry, representatives of the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment, of the National Food Safety Agency and of the Center for Legal Approximation.

The Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, informed that while in Component 2 the Twinning Project had provided an overview of specific EU policies and their aims, Component 3 would deliver more in-depth information and would focus on specific case studies on how particular EU acquis chapters had been transposed in the 4 Member States. “Today we will focus on food safety from the point of view of Member States and will discuss in detail how the agri-food chain legislation was enforced at the national level particularly during the association and pre-accession period.”

The Twinning Project experts, Mr. Péter Dévényi, Legal expert, Senior Councilor, Ministry of Justice of Hungary; Ms. Lenka Pítrová, Member of Legislative Council of the Czech Government, Government of the Czech Republic; Ms. Katarína Onušková, Legal Advisor, Department of Legislation and Approximation of Law, National Council of the Slovak Republic; and Ms. Biruta Amolina, Advisor, Food and Veterinary Service, Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia addressed, inter alia, specific topics like the rules for traceability requirements for food of animal origin, producing and import of sprouts, organic products labelling, plant health checks of certain plants and plant products, and destruction or conditional use of non-compliant or dangerous food products.

The next case study workshop on transposition of specific EU acquis chapters will take place in December 2018. 

This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.


                                    ***   ***   ***
 

Experții Twinning au oferit consultanță cu privire la îmbunătățirea planificării legislative și coordonării dintre Parlament și Guvern în Republica Moldova 


25.09.2018 Proiect twinning

Chișinău, 25 septembrie 2018 – Al doilea atelier de lucru din cadrul Componentei 4 „Consolidarea cooperării interinstituționale dintre Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova pentru o coordonare mai bună a procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” a proiectului Twinning a fost organizat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Atelierul de lucru, dedicat planificării legislative și coordonării dintre Parlament și Guvern, a oferit informații ample despre programele legislative, ciclurile de planificare, instrumentele și metodele de monitorizare utilizate în Republica Cehă, Slovacia, Franța și Belgia. La atelier au participat angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul comisiilor parlamentare, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai Centrului de Armonizare a Legislației.  

Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, a subliniat că “este necesar să existe o viziune strategică atât pentru personalul Parlamentului și al Guvernului, cât și pentru întreaga societate, precum și pentru investitori și mediul de afaceri. Prin urmare, vom discuta astăzi cum trebuie să fie gestionată în mod strategic activitatea Parlamentului și Guvernului, cum trebuie să fie planificate ciclurile legislative pentru a corespunde ciclurilor bugetare și programului Parlamentului, cum funcționează în practică planurile legislative în statele membre”. Consilierul Rezident de Twinning a mai precizat că, pe lângă prezentările ținute de experții din 4 state membre, va fi elaborat și un Manual de instruire, ce va trata în mod detaliat studiile de caz prezentate în cadrul atelierului de lucru.

Experții Proiectului Twinning, dl Tomáš Přenosil, Șef Secția informații privind compatibilitatea cu dreptul UE, Direcția compatibilitatea cu dreptul UE, Oficiul Guvernului Republicii Cehe; dl Milan Hodás, Director al Institutului Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace; Hugo D'Hollander, Consilier onorific, Fost Șef al Direcției europene, Camera Reprezentanților, Belgia, și dna Marie Vigouroux, Șef Secția cooperare interparlamentară, Adunarea Națională a Franței au oferit informații despre obiectivele, actorii, termenele, criteriile de stabilire a priorităților, transparența și deschiderea, implementarea și coordonarea, răspunderea și controlul în procesul de planificare legislativă din parlamentele lor naționale. 

Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următorul atelier de lucru din această serie de evenimente de instruire va avea loc pe 6 noiembrie și se va axa pe controlul parlamentar exercitat asupra activității Guvernului, în special asupra implementării legislației. 

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

 

***   ***   ***

Twinning experts advise on how to improve legislative planning and coordination between the Parliament and the Government in the Republic of Moldova


Chisinau, 25 September 2018 – A second workshop under the framework of Component 4 “Inter-institutional cooperation of the Parliament of Moldova and Government of Moldova is improved for better coordination of the EU approximation process” of the Twinning Project was organized today in the Parliament of the Republic of Moldova. The workshop was dedicated to legislative planning and coordination between the Parliament and Government and provided ample information about legislative programs, planning cycles, monitoring tools and methods employed in the Czech Republic, Slovak Republic, France and Belgium. The workshop was attended by staff members of the Parliament Secretariat, standing committees’ secretariats, representatives of the State Chancellery and of the Center for Legal Approximation.  

The Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, highlighted that “it is necessary to have a strategic vision not only for the staff members of the Parliament and Government but also for the entire society, as well as for investors and the business environment. Therefore, we will discuss today how to manage the work of the Parliament and of the Government in a strategic way, how to plan the legislative cycles in compliance with the budgetary cycles and with the parliamentary schedule and how these plans work in practice in the Member States”. The RTA also informed that in addition to the  PowerPoint presentations prepared by the 4 Member States’ experts, a Training manual describing in greater detail the case studies presented during the workshop would also be provided. 

The Twinning Project experts, Mr. Tomáš Přenosil, Head of Unit for Information on Compatibility with EU Law, Department on Compatibility with EU Law, Office of the Government of the Czech Republic; Mr. Milan Hodás, Director of Parliamentary Institute, National Council of the Slovak Republic; Mr. Hugo D'Hollander, Honorary Advisor, Former Head of the European Department, Belgian House of Representatives, and Ms. Marie Vigouroux, Head of Inter-parliamentary Cooperation Unit, French National Assembly described the goals, actors, timeline, criteria for priorities setting, transparency and openness, implementation and coordination, accountability and oversight in the legislative planning process of their national parliaments.

According to the Resident Twinning Adviser, the last workshop from this series of training events will be held on the 6th of November and will be focused on oversight over the Government activity, especially over the implementation of laws. 

This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.

 

***   ***   ***

Programul de instruiri specializate al Proiectului Twinning continuă să fie implementat cu succes prin desfășurarea celui de-al doilea atelier de lucru cu privire la acquis-ul UE


Chișinău, 11 septembrie 2018 – Al doilea atelier de lucru cu privire la acquis-ul UE în domeniul mediului fost organizat astăzi în cadrul Programului de instruiri specializate din Componenta 2 „Îmbunătățirea nivelului de înțelegere în Parlament a acquis-ului comunitar prin prisma tuturor domeniilor de politici relevante” a proiectului Twinning. Atelierul a fost structurat în trei sesiuni, fiind abordate subiecte cum sunt legislația orizontală și calitatea apei, gestionarea deșeurilor, substanțele chimice și OMG-urile, calitatea aerului și controlul poluării industriale. Au fost prezentate și exemple relevate bazate pe politicile în domeniu ale Republicii Cehe, Slovaciei și Ungariei din perioada de asociere și pre-aderare. 

Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că Proiectul Twinning continuă seria de instruiri specializate, inițiate în luna iulie prin atelierul de lucru cu privire la siguranța alimentelor și protecția consumatorilor, de această dată fiind abordat un nou domeniu esențial – acquis-ul cu privire la mediu. Dna Švecová a mai precizat că, pe lângă prezentările ținute de cei 3 experți din 3 state membre, va fi elaborat și un Manual de instruire ce va trata în mod detaliat subiectele discutate cu participanții.

Experții Proiectului Twinning, dna Jindřiška Syllová, Consilier juridic, fost director al Institutului Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Katarína Onušková, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare a legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace și dl Gábor Baranyai, Comisar ministerial, Ministerul Inovației și al Tehnologiei al Ungariei au oferit o descriere amplă a politicilor și legislației UE în domeniul mediului, cu accent pe tendințe și obiective și s-au referit pe scurt și la angajamentele Republicii Moldova cu privire la acest domeniu al acquis-ului UE.

Următoarea instruire specializată cu privire la acquis-ul UE va fi organizată în octombrie 2018.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

 
***   ***   ***
 
Specialized Training Programme of the Twinning Project continues to be successfully implemented through a second workshop on the EU acquis
 
Chisinau, 11 September 2018 – A second workshop on the EU Environment acquis was held today under the framework of the Specialized Training Programme of Component 2 “Level of understanding of the EU acquis in the Parliament is improved through all relevant sectors” of the Twinning Project. The workshop was structured in three sessions focused on horizontal legislation and water quality, waste management, chemicals and GMOs, air quality and industrial pollution control. Relevant examples of the Czech, Slovak and Hungarian policies in this area during association and pre-accession period were also provided.
 
Ms. Natália Švecová, Resident Twinning Adviser, highlighted that after the successful first workshop on food safety and consumer protection held in July, the Twinning Project continues the series of trainings with another essential topic – the Environment acquis. She emphasized that in addition to the PowerPoint presentations held by the 3 Experts from 3 Member States, a Training manual would also be developed after the workshop, elaborating in detail the topics discussed with the participants.
 
The Twinning Project experts, Ms. Jindřiška Syllová, Legal Advisor and Former Director of the Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; Ms. Katarína Onušková, Legal Advisor, Department of Legislation and Approximation of Law, National Council of the Slovak Republic; and Mr. Gábor Baranyai, Ministerial Commissioner, Ministry of Innovation and Technology of Hungary offered a comprehensive overview of the EU environment policy with emphasis of its developments and aims. The experts also addressed the commitments of the Republic of Moldova in these particular EU acquis field.
 
The next advanced training aimed at a specific EU acquis chapter will take place in October 2018. 
 
This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
***   ***   *** 
 
 Proiectul Twinning a elaborat o Carte Albă pentru Parlamentul Republicii Moldova cu privire la modalitatea de asigurare a conformității proiectelor de lege cu acquis-ul UE 
 
24.07.2018 Atelier de lucru - Twinning
 
Scopul principal al atelierului de lucru, organizat de către proiectul Twinning, a fost de a prezenta Cartea Albă – un manual care conține propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea fluxului de lucru aferent activității legislative din cadrul Parlamentului în contextul procesului de armonizare cu legislația UE. De asemenea, Cartea Albă include recomandări privind metodologia de verificare a compatibilității, precum și structura diferitor rapoarte ce urmează a fi elaborate de către Parlament în procesul de dezbatere a proiectelor de lege cu relevanță UE. Cartea Albă se bazează în mare parte pe activitățile desfășurate în cadrul proiectului Twinning cu privire la elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului Parlamentului.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că “acest atelier de lucru pentru prezentarea Cărții Albe privind bunele practici de revizuire a activității legislative în conformitate cu acquis-ul UE și Acordul de Asociere este organizat în cadrul Componentei 3 “Revizuirea versiunilor finale ale inițiativelor legislative în contextul armonizării legislației prin prisma directivelor relevante pentru asigurarea conformității cu legislația UE” a proiectului Twinning. Cartea Albă are scopul de a oferi sfaturi practice privind verificarea conformității la diferite etape ale procesului legislativ din Parlament”. 
 
Experții pe termen scurt din cadrul proiectului Twinning, Dna Mária Krošláková, Consilier de stat superior, Secția legislație guvernamentală, Oficiul Guvernului Republicii Slovace; Dna Jana Francová, Șef Direcția UE, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; și Dna Zsófia Czoma, Consilier juridic, Adunarea Națională a Ungariei au rezumat în trei prezentări conținutul detaliat al Cărții Albe care a fost elaborată pe parcursul a două misiuni întreprinse în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. În timpul primei misiuni, după discuții detaliate cu subdiviziunile parlamentare relevante, a fost elaborată o prezentare succintă a Cărții Albe. Ulterior, în cadrul celei de-a doua misiuni a fost elaborat întregul conținut al Cărții Albe, în baza comentariilor și sugestiilor din partea beneficiarului conform procedurii legislative și a structurii organizaționale actuale. 
 
Următoarele instruiri, organizate de către proiectul Twinning, vor avea loc începând cu a doua jumătate a lunii septembrie 2018. 
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
 
***   ***   *** 
 

The Twinning project provided the Parliament of the Republic of Moldova with a White Paper on how to ensure compliance of draft laws with EU acquis
 
The focal aim of the workshop, organized by the Twinning project, was to present the White Paper – a handbook containing proposals and recommendations for improving the workflow of the legislative activity within the Parliament with regard to EU law approximation process. Moreover, the White Paper provides suggestions for compliance-checking methodology and for potential structures of various reports to be developed by the Parliament while debating EU-related draft laws. The White Paper is closely linked with the activities conducted in relation to the modifications of the Parliament's Rules of Procedure proposed by Twinning Project's experts.
 
Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, highlighted in the opening remarks that “this workshop for presenting the White Paper of good practices on how to revise legislative work in line with EU acquis and Association Agreement is carried out under Component 3 “Final versions of legal initiatives in the context of EU approximation are revised against relevant directives for ensuring EU compliance” of the Twinning project. The White Paper in itself is aimed at providing some tips and tricks on how to check compliance in practice at different stages of the legislative process in the Parliament.” 
 
The Twinning project short-term experts, Ms. Mária Krošláková, Chief State Advisor, Section of Governmental Legislation, Government Office of the Slovak Republic; Ms. Jana Francová, Head of EU Department, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; and Ms. Zsófia Czoma, Legal Advisor, Hungarian National Assembly summarised in three presentations the detailed content of the White Paper, which was developed during two expert missions to the Parliament of the Republic of Moldova. During the first mission, after thorough discussions with the relevant parliamentary units, an outline was drafted. Only in the second mission, the full content of the White Paper was developed, including all comments and feedback from the beneficiary side in line with the current legislative procedure and organizational structure. 
 
The next workshops, organized by the Twinning project, will take place starting with the second half of September 2018. 
 
This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
***   ***   ***
 
 
Experții Twinning acordă consultanță în vederea sporirii transparenței și deschiderii activităților realizate de Parlament în domeniul UE  
 
17.07.2018 Masă rotundă privind activitățile de sensibilizare în domeniul UE, organizat[ de Proiectul Twinning
 
Chișinău, 17 iulie 2018 – Masa rotundă organizată marți este a doua dintr-o serie de patru activități ale Proiectului Twinning dedicate consolidării acțiunilor de sensibilizare în domeniul UE, desfășurate în Parlamentul Republicii Moldova. Masa rotundă a fost precedată, preliminar, de o evaluare detaliată a situației actuale din cadrul Parlamentului, în consecință fiind elaborat un raport cu orientări, distribuit ulterior participanților pentru a fi discutat în cadrul mesei rotunde. Pe baza comentariilor asupra raportului oferite de personalul secretariatului Parlamentului, experții Twinning urmează să elaboreze un raport cu recomandări, care va ajuta Parlamentul să-și consolideze rolul în procesul de asociere și să sporească vizibilitatea activităților sale în domeniul UE. 
 
Experții Proiectului Twinning, dl Ilmars Solims, Consultant, Comisia pentru afaceri europene, Seimul Republicii Letonia; dna Katarína Kubišová, Șef Direcția educație și cercetare parlamentară, Institutul Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace; dl Petr Valenta, Consilier, Direcția educație și comunicare, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe și dna Marianna Györkös, Consilier, Direcția relații externe, Adunarea Națională a Ungariei au împărtășit din vasta lor experiență de desfășurare a activităților de sensibilizare și a campaniilor de informare în parlamentele lor naționale pe parcursul procesului de asociere și pre-aderare. Experții au prezentat constatările evaluării realizate de ei în Parlamentul Republicii Moldova, au descris rolurile și responsabilitățile unui parlament național în desfășurarea activităților cu privire la UE, au enumerat principalele organe parlamentare ce urmează să fie implicate în aceste activități, s-au referit la principiile-cheie ale unei comunicări eficiente cu privire la UE, precum și la posibilele mijloace de intervenție în domeniul activităților de sensibilizare UE și la grupurile lor țintă. 
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a informat că activitățile legate de comunicarea în domeniul UE vor continua și anul viitor, Proiectul Twinning urmând să asiste Parlamentul la elaborarea unor materiale de vizibilitate cu privire la UE, ce va presupune o colaborare asupra aspectului, conținutului și publicării materialelor de vizibilitate. „În final, Parlamentul nu va beneficia doar de know-how, dar și de rezultate tangibile sub forma unor pliante și broșuri. Proiectul Twinning va mai organiza și o masă rotundă deschisă publicului, cu participarea ONG-urilor și societății civile, pentru a discuta implicarea societății civile în procesul de asociere și interacțiunea dintre ONG-uri și comisiile parlamentare și deputați în domeniul activităților de sensibilizare cu privire la UE.”  
 
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
 
***   ***   *** 
 
 
Twinning experts advised on how to enhance transparency and openness of Parliament’s actions in EU-related matters
 
Chisinau, 17 July 2018 – The roundtable conducted on Tuesday is the second in a series of four Twinning activities dedicated to strengthening EU-related awareness raising in the Parliament of the Republic of Moldova. It had been preceded, as preliminary step, by a thorough assessment of the current state of play in the Parliament, based on which a Guidelines report was prepared and disseminated to the participants to be discussed during the roundtable. Based on the feedback provided by the Secretariat of the Parliament, a Recommendation report will be developed by the Twinning experts, which will help the Parliament enhance its roles in the association process and the visibility of its EU-related activities. 
 
The Twinning Project experts, Mr. Ilmars Solims, Consultant, European Affairs Committee, Saeima of the Republic of Latvia; Ms. Katarína Kubišová, Head of Division of Parliamentary Research and Education, Parliamentary Institute, National Council of the Slovak Republic; Mr. Petr Valenta, Advisor, Department of Communication and Education, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; and Ms. Marianna Györkös, Expert Adviser, Directorate for Foreign Relations, Hungarian National Assembly shared their extensive experience in conducting awareness raising activities and information campaigns in their national parliaments during the association and pre-accession process. They presented the findings of their assessment conducted in the Moldovan Parliament, described the roles and responsibilities of a national parliament in EU awareness raising activities, listed the main parliamentary bodies to be involved in such activities, referred to the key principles for an efficient communication on the EU, as well as the possible means of actions in the area of EU awareness-raising and their target groups.  
 
Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, informed that these activities will continue next year, as the Twinning Project will help the Parliament develop special EU-related visibility materials on the role of the Moldovan Parliament in the association process, which will entail a cooperation on the design, contents and publication of visibility materials. “In the end, the Parliament will not only receive know-how, but also tangible results in the form of leaflets and brochures. The Twinning Project will also organize a public roundtable with the participation of NGOs and civil society, which will aim to discuss the involvement of civil society in the association process and the interaction between NGOs and Parliament committees, as well as MPs in the field of EU-related awareness raising activities.” 

This roundtable was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
***   ***   *** 
 
 
Membrii Comitetului de coordonare a proiectului Twinning s-au întrunit în a treia ședință
 
11.07.2018 A treia ședință a Comitetului de coordonare a Proiectului Twinning
 

Chișinău, 11 iulie 2018 – A treia ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a fost organizată în incinta Parlamentului Republicii Moldova în vederea prezentării activităților desfășurate și a rezultatelor obținute pe parcursul celui de-al treilea trimestru de implementare a proiectului, 16 martie – 15 iunie 2018. 
 
Evenimentul a reunit liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele membre UE, Consilierul Rezident de Twinning și omologul său din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, managerul de proiect din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, șeful Direcției generale juridice a Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și Centrului de armonizare a legislației, precum și reprezentanți ai ambasadelor Ungariei și Republicii Slovace la Chișinău. 
 
În deschiderea ședinței, Liderul de proiect din Țara Beneficiară, dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a salutat prezența participanților, menționând noul format al ședinței Comitetului de coordonare, extins prin includerea reprezentanților ambasadelor statelor Consorțiului ce implementează Proiectul Twinning. Dl Klipii s-a declarat satisfăcut de implementarea fără probleme a activităților proiectului în al treilea trimestru.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a raportat că „activitățile din trimestrul al treilea au fost implementate cu succes, Proiectul reușind să organizeze 22 de misiuni în cadrul a 12 activități, cu implicarea a 35 de experți de nivel înalt din Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria, dar și Polonia, Letonia, Belgia și Franța. Prin urmare, au fost împărtășite cunoștințe și experiență nu doar din noile state membre UE, ci și din statele fondatoare ale Uniunii Europene.” Consilierul Rezident de Twinning a prezentat și rezultatele activităților desfășurate în perioada de raportare, printre care s-au numărat patru manuale de instruire, șase rapoarte de evaluare a proiectelor de lege din perspectiva transpunerii legislației UE, două rapoarte cu recomandări, un raport privind evaluarea necesităților de instruire și alte rapoarte.   
 
Dl Štěpán Pecháček, Lider senior de proiect din statul membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a prezentat planul de activitate planificat pentru cel de-al patrulea trimestru de implementare, cu o descriere a tuturor activităților ce urmează să fie desfășurate în fiecare Componentă a Proiectului. Dl Pecháček s-a referit și la gestionarea timpului necesar organizării viitoarelor exerciții de evaluare a compatibilității proiectelor de lege cu acquis-ul UE, dar și la economiile înregistrate în primele trei trimestre de implementare a Proiectului Twinning. 
 
Dl Jordi Rodriguez-Ruiz, Manager de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a apreciat buna cooperare dintre partenerii de Twinning, precum și buna implementare a Proiectului. 
 
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” va avea loc în luna octombrie 2018 și se va axa pe activitățile desfășurate în cel de-al patrulea trimestru de implementare a proiectului.  
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 16 septembrie 2017 -15 septembrie 2019, în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 
 
 
***   ***   ***
 
 
Members of the Twinning Project Steering Committee convened in a third meeting on Project implementation
 
Chisinau, 11 July 2018 – The third Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” was held at the Parliament of the Republic of Moldova for the purpose of reviewing the progress registered and the results achieved during the third Project implementation quarter, 16 March – 15 June 2018.  
 
The event was attended by the Beneficiary Country and the Member States Project Leaders, the Resident Twinning Adviser and her Counterpart, the Project Manager representing the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, the Head of the General Legal Directorate of the Parliament of the Republic of Moldova, the representatives of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration and of the Center for Legal Approximation, and the representatives of the Hungarian and Slovak Embassies to Chisinau.
 
In opening the meeting, the BC Project Leader, Mr. Igor Klipii, Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, welcomed the participants, emphasizing the new format of the Steering Committee meeting, enlarged to include representatives of the embassies of the Consortium implementing the Project. He also declared that activities in the third quarter had been smoothly implemented.
 
Ms. Natália Švecová, Resident Twinning Adviser, reported that “this had been a very successful quarter, the Project managing to conduct 22 missions within the framework of 12 Activities, with the engagement of 35 high-profile experts from the Czech Republic, the Slovak Republic, Hungary, but also Poland, Latvia, Belgium and France. Therefore, the experience and knowledge shared had been not only from new EU Member States, but also from the Founding Fathers of the European Union”. She also presented the outputs of these activities during the reporting period, which included, inter alia, 4 Training manuals, 6 Peer review exercise reports, 2 Recommendation reports, a Training Needs Assessment report and several other reports.
 
Mr. Štěpán Pecháček, Member State Senior Project Leader, Director of the Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic presented the progress plan for the fourth Project implementation quarter, describing the activities to be conducted in each Project Component. He also referred to time management in organizing future peer review missions and to the savings registered so far in the first three quarters of Project implementation. 

Mr. Jordi Rodriguez-Ruiz, Project Manager, Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, praised the good cooperation between the Twinning Partners and the smooth implementation of the Project.
 
The next Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” will be held in October 2018 and will be focused on the activities implemented during the fourth Project implementation quarter.
 
The Twinning project is funded by the European Union, with a budget of 1.5 million EUR, and is implemented in partnership with the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, the Hungarian National Assembly and the National Council of the Slovak Republic over the course of two years, from 16 September 2017 to 15 September 2019.
 
 
***  ***  *** 
 
Proiectul Twinning a finalizat cu succes Programul de instruiri generale și a inițiat Programul de instruiri specializate cu privire la acquis-ul UE
 
 
Chișinău, 03 iulie 2018 – Atelierul de lucru, dedicat politicilor privind siguranța alimentelor, politicilor veterinare și fitosanitare, precum și politicilor privind protecția consumatorului și a sănătății ale Uniunii Europene, a fost primul dintr-o serie de patru ateliere de lucru organizate în cadrul Programului de instruiri specializate, implementat în Componenta 2 a Proiectului Twinning. Atelierul a fost structurat în trei sesiuni, axate pe subiecte specifice politicilor UE din domeniul siguranței alimentelor și protecției consumatorilor, și a oferit informații ample cu privire la tendințele, obiectivele și structura acestor politici. A treia sesiune a atelierului de lucru a inclus un studiu de caz privind verificarea compatibilității unui proiect de lege național cu acquis-ul UE relevant.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că “Proiectul Twinning a finalizat cu succes Programul de instruiri generale, ce a inclus trei seminare, la care au participat, în medie, 40 de consultanți din Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova. Prin acest atelier de lucru, inițiem Programul de instruiri specializate cu privire la domeniile acquis-ului UE, care va cuprinde 4 ateliere de lucru în diverse domenii de politici.”
 
Experții Proiectului Twinning, dna Eva Tetourová, Reprezentant permanent al Camerei Deputaților la UE, Parlamentul Republicii Cehe; dna Katarína Onušková, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare a legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace și dl Wojciech Miller, Specialist în legislație, Biroul legislativ, Seimul Republicii Polone au oferit o descriere amplă a politicilor și legislației UE în domeniul siguranței alimentelor și protecției consumatorilor, și au prezentat experiența în domeniu a Republicii Cehe, Slovaciei și Poloniei în perioada de asociere și pre-aderare. Experții s-au referit pe scurt și la angajamentele Republicii Moldova cu privire la aceste domenii ale acquis-ului UE.
 
Următoarea instruire specializată cu privire la acquis-ul UE va fi organizată în septembrie 2018.
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

***   ***   ***
 
The Twinning Project successfully accomplished its General Training Programme and started Specialized Training Programme on the EU acquis
 
Chisinau, 03 July 2018 – The workshop dedicated to food safety, veterinary and phytosanitary policy of the EU, as well as consumer and health protection was the first one in a series of four workshops under the framework of the Specialized Training Programme implemented in Component 2 of the Twinning Project. It was structured in three sessions, focused on specific topics related to the EU policies on food safety and consumer protection, and provided insights on their developments, aims and structure. The third workshop session involved a case study on the compliance check of a domestic draft law in the area with the relevant EU aquis.
 
Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, highlighted that “the Twinning Project successfully accomplished its General Training Programme composed of three seminars attended at average by 40 participants from among the staff members of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova. With this workshop we are starting the Specialized Training Programme on the EU acquis fields, which will consist of 4 workshops on different policy areas.”
 
The Twinning Project experts, Ms. Eva Tetourová, Permanent Representative of the Chamber of Deputies to the EU, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; Ms. Katarína Onušková, Legal Advisor, Department of Legislation and Approximation of Law, National Council of the Slovak Republic; and Mr. Wojciech Miller, Legislation Specialist, Legislative Bureau, Sejm of the Republic of Poland offered a comprehensive overview of the EU policies and legislation on food safety and consumer protection, and presented the relevant experience of the Czech Republic, Slovak Republic and Poland in the area during the association and pre-accession period. The experts also addressed the commitments of the Republic of Moldova in these particular EU acquis fields.
 
The next advanced training aimed at a specific EU acquis chapter will take place in September 2018. 
 
This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
***   ***   ***
 
 
Funcționarii Parlamentului Republicii Moldova familiarizați cu mecanismele de verificare a compatibilității legislației cu acquis-ul UE, utilizate în Republica Cehă și Slovacia

 
În perioada 18-22 iunie 2018 a fost organizată o vizită de studiu de 5 zile în Republica Cehă și Slovacia pentru funcționarii Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, cu suportul proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană.
 
Scopul principal al vizitei de studiu a fost de a familiariza participanții cu mecanismele de verificare a compatibilității legislației cu acquis-ul UE.
 
Delegația Republicii Moldova, condusă de dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, a fost constituită din 12 participanți – funcționari publici din cadrul administrației Parlamentului.
 
Prima parte a vizitei de studiu a avut loc în carul Institutului Parlamentar al Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe. Inițial, participanții au fost întâmpinați de către dl. Štěpán Pecháček, Directorul Institutului Parlamentar, care a prezentat pe scurt agenda vizitei de studiu, dar și principalele funcții ale Cancelariei Camerei Deputaților. Ulterior, au urmat un șir de întruniri cu reprezentanți ai Cancelariei Camerei Deputaților și Oficiului Guvernului Republicii Cehe cu scopul familiarizării cu sistemul instituțional pentru asigurarea procesului de armonizare atât la nivel parlamentar, cât și guvernamental. Printre subiectele care au sporit interesul funcționarilor parlamentari din Republica Moldova au fost procedurile concrete și studiile de caz prezentate privind realizarea sarcinilor de transpunere a legislației UE și verificarea compatibilității, în baza experienței Cehiei din perioada de asociere și pre-aderare.
 
Întrunirea cu dl Jaroslav Zvěřina, fost președinte a primei Comisii pentru integrare europeană constituită în 1998 și fost deputat în Parlamentul European, a fost extrem de utilă, deoarece procesul de armonizare a legislației a fost descris detaliat dintr-o perspectivă dublă. Pe de o parte, prezentarea s-a axat pe obligația de implementare a dreptului UE în cadrul ordinii de drept a Republicii Cehe și provocările majore în acest proces în perioada de asociere și pre-aderare la diferite niveluri ale ramurii legislative și executive.  Pe de altă parte, a fost descrisă și abordarea UE în acest context, cu un accent sporit pe procesul decizional național și importanța negocierilor cu instituțiile UE.
 
A doua parte a vizitei s-a desfășurat în cadrul Consiliului Național al Republicii Slovace. Participanții au avut mai multe întrevederi cu omologii din Consiliul Național și Oficiul Guvernului. Delegația Republicii Moldova a fost salutată de către dl. Milan Hodás, Directorul Institutului Parlamentar, care a accentuat importanța studierii experienței și a celor mai bune practici ale statelor membre UE în elaborarea metodologiei de verificare a compatibilității, cu referință nu doar la perioada anterioară de asociere și aderare, dar și utilizarea mecanismelor actuale în acest sens.
 
Dl. Peter Kresák, Membru al Comisiei juridice și afaceri constituționale în cadrul Consiliului Național al Republicii Slovace, a descris modificările constituționale specifice care au fost necesare în vederea aderării la UE, adoptate cu trei ani înainte de aderare, inclusiv necesitatea organizării unui referendum cu privire la aderarea la Uniunea Europeană. În perioada de pre-aderare, pentru accelerarea procesului de armonizare a legislației, Parlamentul Slovac a împuternicit  Guvernul să adopte Hotărâri de Guvern privind armonizarea legislației slovace cu acquis-ul UE.
 
Ultimele sesiuni de pe agenda vizitei de studiu la Parlamentul Slovaciei s-au axat pe prezentarea sistemului de evidență legislativă, utilizarea și funcțiile sale specifice, precum și pe cooperarea dintre Institutul Parlamentar și alte parlamente naționale, organe executive și organizații internaționale.
 
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
  
 
***   ***   ***
 
Staff members of the Moldovan Parliament get acquainted with the EU compliance checking mechanisms in Czech Republic and Slovakia
 
A five-day Study Visit to Czech Republic and Slovakia was organized during 18-22 June 2018 by the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” for the staff members of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova.
 
The focal aim of the study visit was to observe the revision mechanisms of EU acquis in order to ensure EU compliance.
 
The Moldova delegation, led by Mr. Igor Klipii, Deputy Secretary General of the Secretariat of the Moldovan Parliament, consisted of 12 participants – civil servants of the parliamentary administration.
 
The first part of the study visit was conducted in the Parliamentary Institute of the Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic. The participants were initially welcomed by Mr. Štěpán Pecháček, Director of Parliamentary Institute, who presented the agenda of the study visit and also described the main functions of the Chancellery of the Chamber of Deputies.  Subsequently, numerous meetings were held with representatives of the Chancellery of the Chamber of Deputies and Office of the Government of the Czech Republic to get acquainted with the institutional system to ensure approximation process at both parliamentary and governmental level. Concrete procedures and case studies on EU transposition tasks and compliance check, based on Czech experience in the association and pre-accession period, arouse particular interest among the Moldovan parliamentary staffers.
 
The meeting with Mr. Jaroslav Zvěřina, former Chairperson of the first Committee for European integration established in 1998, and former Member of the European Parliament, was extremely useful as the EU legal approximation process was thoroughly described from a dual perspective approach. On the one hand, the obligations to implement EU law in the Czech legal order and major challenges encountered during the association and pre-accession period at different parliamentary and governmental levels.  On the other hand, the EU approach was described with particular focus on decision-making at national level and negotiation tasks with EU institutions.
 
The second part of the visit was carried out in the National Council of the Slovak Republic. The participants had meetings with their counterparts from both National Council and Government Office. The Moldovan delegation was welcomed by Mr. Milan Hodás, Director of the Parliamentary Institute, who emphasized the importance of studying the experience and best practices of EU Member States in developing an appropriate compliance-checking methodology with a focus not only on the previous association and accession period, but also on currently applied revision mechanisms.
 
Mr. Peter Kresák, Member of the Constitutional and Legal Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic, described the specific constitutional changes required for EU membership that were adopted three years prior to accession, including holding a referendum on the accession to the European Union. In the pre-accession period, in order to speed up the process of law approximation, the Slovak Parliament decided to empower the Government to adopt Governmental Regulations for approximating Slovak law with the EU acquis.
 
The last sessions on the agenda of the study visit in the Slovak Parliament focused on the legislative tracking system, its specific use and functions, as well as cooperation of the Parliamentary Institute with foreign parliaments, executive bodies and international organizations. 
 
This study visit was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.

 
***   ***   ***
 
Rolul parlamentelor naționale în implementarea acordurilor de asociere prezentat în cadrul unui seminar organizat de Proiectul Twinning
 
 
Chișinău, 19 iunie 2018 – Acordurile de asociere ca tip specific de acorduri internaționale, precum și rolurile exercitate de parlamentele naționale în implementarea acordurilor de asociere au fost prezentate și discutate astăzi în cadrul celui de-al treilea seminar desfășurat în Componenta 2 a Proiectului Twinning, dedicată îmbunătățirii nivelului de înțelegere a acquis-ului comunitar în Parlamentul Republicii Moldova.
 
Seminarul s-a axat pe o descriere detaliată a scopului, obiectivelor, relevanței și efectelor juridice ale acordurile de asociere și pe explicarea sarcinilor constituționale, de armonizare a legislației, de control, interparlamentare și altor sarcini care trebuie să fie realizate de parlamentele naționale în implementarea acordurilor de asociere. În plus, participanții la seminar au primit și informații detaliate cu privire la modalitatea de asigurare a transparenței și deschiderii Parlamentului în realizarea activităților legate de UE.
 
Experții Proiectului Twinning, dna Lenka Pítrová, Membru al Consiliului legislativ al Guvernului Ceh, Guvernul Republicii Cehe; dl Péter Sárdi, Secretar de Stat, Șef Direcția relații externe, Adunarea Națională a Ungariei și dna Eva Kičinová, Șef al Secretariatului Comisiei pentru afaceri economice, Consiliul Național al Republicii Slovace s-au referit la procesul de aprobare a acordurilor de asociere la nivel național și la nivelul UE, la conținutul acordurilor și implementarea lor în practica națională, precum și la cele mai bune practici de comunicare a acestor acțiuni cu societatea civilă și publicul larg.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a informat că “viitoarele instruiri organizate de Proiectul Twinning se vor axa pe capitole specifice al acquis-ului UE și pe tehnici specifice de transpunere a Directivelor pe baza priorităților stabilite de Republica Moldova în Planul Național de Acțiuni”. Următoarea instruire specializată cu privire la acquis-ul UE va fi organizată în luna iulie.
 
Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   ***
 
The role of national parliaments in the implementation of Association Agreements presented during a seminar organized by the Twinning Project
 
Chisinau, 19 June 2018 – Association Agreements as specific types of international agreements, as well as the roles played by national parliaments in the implementation of Association Agreements, were presented and discussed today during a third seminar conducted in Component 2 of the Twinning Project, dedicated to improving the level of understanding of the EU acquis in the Parliament. The seminar aimed to describe in detail the purpose, aims, relevance and legal effects of Association Agreements and to explain the constitutional, legal approximation, oversight, interparliamentary and other tasks to be carried out by the national parliaments when implementing the Association Agreements. Detailed information on how to how to ensure transparency and openness of Parliament's actions in EU-related matters was also shared with the seminar participants.
 
The Twinning Project experts, Ms. Lenka Pítrová, Member of Legislative Council of the Czech Government, Government of the Czech Republic; Mr. Péter Sárdi, State Secretary, Director for Foreign Relations, Hungarian National Assembly; and Ms. Eva Kičinová, Head of Secretariat of Economic Affairs Committee, National Council of the Slovak Republic provided insights on the process of EU and national approval of the Association Agreement, its content and its implementation in national practice, together with the best practices on how to communicate this international step with the civil society and public.
 
Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, informed that “future trainings of the Twinning Project will deal with specific EU chapters and with specific techniques on how to transpose particular Directives based on Republic of Moldova’s priorities stemming from the National Action Plan”. The next advanced training on the EU acquis will be organized in July. 
 
This seminar was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
                                        ***   ***   ***
 
 
Proiectul Twinning a implementat cu succes 15 misiuni de evaluare a 9 proiecte de lege, cu obținerea unor rezultate legislative tangibile
 
 
 
Chișinău, 12 iunie 2018 – „De la lansarea Proiectului Twinning, în septembrie 2017, au fost realizate 15 misiuni de evaluare a 9 proiecte de lege corelate cu 7 capitole ale acquis-ului comunitar, în special în domeniul siguranței alimentelor, politicii sociale și angajării în câmpul muncii, energiei, mediului, dreptului societăților comerciale, controlului financiar și achizițiilor publice. Până în prezent, recomandările experților Proiectului Twinning au fost acceptate, în două cazuri, de comisiile parlamentare sesizate în fond, incorporate în proiectele de lege respective și adoptate ulterior de Parlament” a subliniat dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, în cadrul unei mese rotunde cu privire la metodologia exercițiilor de evaluare a proiectelor de lege, organizată astăzi în Parlamentul Republicii Moldova.    
 
Evaluările proiectelor de lege sunt exerciții practice ce oferă instruiri la locul de muncă pentru funcționarii din cadrul Parlamentului și Guvernului. În practică, experții Twinning evaluează anumite proiecte de lege și verifică dacă acestea corespund acquis-ului comunitar, oferind sugestii de îmbunătățire.
 
Masa rotundă a avut drept obiectiv facilitarea unei discuții interactive axate pe metodologiile de verificare a compatibilității utilizate în timpul exercițiilor de evaluare a proiectelor de lege. În plus, a fost prezentat și un studiu de caz privind metodologia de verificare a compatibilității în Republica Slovacă, utilizată în perioada de asociere și pre-aderare. Experții Proiectului Twinning, dl Martin Kavěna, Vicedirector, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Janetta Kubicová, Consilier juridic, Direcția legislativă și armonizare a legislației, Consiliul Național al Republicii Slovace; dna Zsófia Czoma, Consilier juridic, Adunarea Națională a Ungariei și dna Klára Szalay, Consilier juridic, Adunarea Națională a Ungariei au descris în detalii procesul, metodele de lucru, sursele de informare și instrumentele utilizate pentru verificarea compatibilității proiectelor de lege cu acquis-ul UE, oferind sugestii privind modalitățile de îmbunătățire a metodologiei organizării exercițiilor de evaluare ulterioare.
 
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   *** 
 
 
Twinning Project successfully implemented 15 peer review missions on 9 draft laws with tangible legislative results
 
 
Chisinau, 12 June 2018 – „Since the beginning of the Twinning Project, in September 2017, 15 peer review missions have been conducted on 9 draft laws connected with 7 EU acquis chapters, particularly in the area of food safety, social policy and employment, energy, environment, company law, financial control and public procurement. Already in two cases the recommendations of Twinning Project experts were accepted by the lead parliamentary standing committee, incorporated in the draft law and subsequently adopted by the Parliament” emphasized Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, during the roundtable discussion on methodology of the peer review exercises held today in the Parliament of the Republic of Moldova.    
 
Peer reviews are practical exercises providing on-the-job training for staff members of the Parliament and of the Government. In practice, the Twinning experts review particular draft laws and checked whether these draft laws complied with the EU acquis, providing suggestions for improvement.
 
The roundtable aimed to facilitate an interactive discussion on compliance-checking methodologies used during peer review exercises. In addition, it included a case study on compliance-checking methodology used in the Slovak Parliament during the association and pre-accession period. The Twinning Project experts, Mr. Martin Kavěna, Deputy Director, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; Ms. Janetta Kubicová, Legal Advisor, Department of Legislation and Law Approximation, National Council of the Slovak Republic; Ms. Zsófia Czoma, Legal Advisor, Hungarian National Assembly; and Ms. Klára Szalay, Legal Advisor, Hungarian National Assembly described in detail the process, work methods, sources of information and tools used for compliance checking of draft laws with the EU acquis and provided suggestions for improving of the methodology of organization of peer review exercises in the future.
 
 
 
This roundtable was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
                                     ***   ***   ***
                                 
 
Orientările pentru consolidarea rolului și funcționării administrației Parlamentului în domeniul UE prezentate în cadrul unei mese rotunde

 
 
Chișinău, 5 iunie 2018 – Scopul mesei rotunde a fost de a încuraja discuții animate cu privire la orientările de îmbunătățire a organizării și funcționării administrației Parlamentului în domeniul UE. Orientările, elaborate de experți Twinning din patru state membre ale UE, sunt specifice și ajustate la specificul local, oferind sugestii de optimizare a structurilor și procedurilor interne ale Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova în vederea gestionarii în mod eficient a volumului de lucru sporit ca urmare a implementării Acordului de Asociere.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a menționat că “această masă rotundă reprezintă a treia etapă dintr-o serie de trei activități, organizată în vederea discutării sugestiilor preliminare bazate pe o evaluare detaliată și pe cele mai bune practici ale statelor membre UE. Pe baza comentariilor primite, experții urmează să elaboreze recomandări specifice pentru Parlamentul Republicii Moldova”.
 
Experții Proiectului Twinning, dl Krisztián Kovács, Șef al Direcției pentru UE, Adunarea Națională a Ungariei; dl Milan Hodás, Lider junior de proiect din partea statului membru UE, Director al Institutului Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace; dl Filip Ficner, Șeful Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; și dna Kaja Krawczyk, Șefa Direcției pentru UE, Seimul Republicii Polone  au abordat sarcinile generale ale unui parlament național în procesul de asociere la UE și au prezentat sugestii referitoare la activitatea privind domeniul UE a direcțiilor și a secretariatelor comisiilor Parlamentului Republicii Moldova.
 
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.


***   ***   ***

Guidelines on strengthening the role and functioning of the parliamentary administration in EU-related matters presented in a roundtable discussion

Chisinau, 05 June 2018 – The aim of the roundtable was to promote lively discussions on the proposed guidelines on improving the organization and functioning of the parliamentary administration in EU-related matters. The guidelines, prepared by the Twinning experts from 4 Member States, were specific and tailor-made, and provided suggestions for optimizing the structures and internal procedures of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova for efficiently tackling the increased workload resulting from the Association Agreement implementation.
 
Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, highlighted that “this roundtable is the third step in series of three activities with the aim to discuss preliminary suggestions, which are based on thorough assessment and EU Member States best practices. Based on feedback received, the experts will develop specific recommendations for Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova”.
 
The Twinning Project experts, Mr. Krisztián Kovács, Head of EU Department, Hungarian National Assembly; Mr. Milan Hodás, MS Junior Project Leader, Director of Parliamentary Institute, National Council of the Slovak Republic; Mr. Filip Ficner, Head of Secretariat of Committee for European Affairs, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; and Ms. Kaja Krawczyk, Head of the European Union Division, Sejm of the Republic of Poland addressed the general tasks for a national parliament in the EU association process and presented suggestions concerning the EU-related activity of directorates and committee secretariats of the Parliament of the Republic of Moldova.
 
This roundtable was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.

 

***   ***   ***

 

Nivelul de înțelegere a acquis-ului comunitar în Parlament este îmbunătățit în cadrul unui seminar cu privire la dreptul UE

Chișinău, 29 mai 2018 – Seminarul, organizat de Proiectul Twinning, a oferit o privire de ansamblu complexă asupra domeniului de aplicare și surselor dreptului UE și a urmărit să asigure o discuție interactivă cu privire la aceste subiecte între experții statelor membre și personalul Parlamentului Republicii Moldova. Seminarul a fost structurat în trei sesiuni dedicate, inter alia, competențelor de elaborare a legislației în UE, instrumentelor juridice UE, informațiilor cu privire la procesul de armonizare a legislației în țările asociate și tehnicilor de elaborare a legislației în UE.

Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că “acest seminar privind dreptul EU este al doilea din o serie de trei seminare prevăzute în programul general de instruire din Componenta 2 a Proiectului Twinning, componentă ce include diverse activități de consolidare a capacităților colegilor din Parlament, dar și din cadrul Guvernului”.

Experții Proiectului Twinning, dl Peter Vodráška, Consilier de stat, Institutul Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace; dna Lenka Pítrová, Membru al Consiliului legislativ al Guvernului Republicii Cehe, și dna Marie Vigouroux, Șef Secție cooperare interparlamentară, Adunarea Națională a Franței au abordat principalele diferențe dintre dreptul UE și legislația UE, au oferit o descriere a modului de elaborare și implementare în practică a unei Directive UE și au prezentat exemple de (lipsă de) precizie a textelor legislative naționale din punct de vedere al armonizării legislației cu acquis-ul UE.

Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următorul seminar din această Componentă va avea loc în luna iunie și se va axa pe rolul parlamentelor naționale în procesul de implementare a acordurilor de asociere.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

 

***   ***   ***

 

Knowledge of the EU acquis in the Parliament is improved through a seminar on EU Law

Chisinau, 29 May 2018 – The seminar organized by the Twinning Project focused on providing a comprehensive overview of the scope and sources of EU law and aimed to ensure an interactive discussion on these topics between the Member States experts and Parliament staff. The seminar was structured in three sessions dedicated, inter alia, to law-making competencies in the EU, to EU legal instruments, insights on EU legal approximation in associated countries and legal drafting techniques in the EU.

Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, highlighted that “this seminar on EU Law is the second one of a series of three seminars under the framework of the general training program in Component 2 of the Twinning Project which is aimed at various types of capacity building activities for the colleagues not only from the Parliament, but also from the Government side”.

The Twinning Project experts, Mr. Peter Vodráška, State Counsellor, Parliamentary Institute, National Council of the Slovak Republic; Ms. Lenka Pítrová, Member of Legislative Council of the Czech Government; and Ms. Marie Vigouroux, Head of Inter-parliamentary Cooperation Unit, French National Assembly addressed the main differences between EU law and EU legislation, guided the participants through a practical demonstration on how an EU Directive is being developed and implemented in practice and presented examples of (lack) of accuracy of national legal texts from the point of view of EU legal approximation.

According to the Resident Twinning Adviser, the next seminar in this Component will take place in June and will focus on the role of parliaments in the implementation of the Association Agreement.

This seminar was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.


***   ***   ***

O abordare participativă inovatoare utilizată de experții Twinning în cadrul atelierului de lucru privind metodologia de verificare a compatibilității

22.05.2018 Atelier de lucru în cadrul proiectului Twinning

Chișinău, 22 mai 2018 – Atelierul de lucru, organizat de Proiectul Twinning, a avut scopul de a consolida, dintr-o perspectivă practică, abilitățile personalului Parlamentului legate de procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Acest lucru s-a realizat prin facilitarea unor discuții interactive între experții din statele membre și participanți cu privire la metodologiile de verificare a compatibilității utilizate în alte parlamente naționale în perioada de asociere și pre-aderare, punându-se un accent deosebit pe explicarea abordărilor, obiectivelor, metodelor, surselor de informații și atribuțiilor personalului implicat în proces. 
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a subliniat că, în vederea asigurării unui nivel cât mai înalt de interacțiune cu participanții, în cadrul atelierului va fi utilizată o abordare participativă inovatoare - “World Café”, sub îndrumarea celor 4 experți din 3 state membre UE, ceea ce va permite organizarea unor discuții creative și deschise pe marginea subiectelor de o importanță majoră pentru participanți.
 
Experții Proiectului Twinning, dl Martin Kavěna, Director adjunct, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Zsófia Czoma, Consilier juridic, Adunarea Națională a Ungariei; dna Mária Krošláková, Consilier de Stat Superior, Secția legislație guvernamentală, Oficiul Guvernului Republicii Slovace, și dl Péter Devényi, Jurist, Consilier superior, Ministerul Justiției al Ungariei au prezentat metodologia de verificare a compatibilității utilizate în parlamentele lor naționale și s-au axat pe potențialele probleme și pe soluțiile propuse.
 
Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următorul eveniment din această Componentă este o masă rotundă cu privire la metodologia exercițiilor de evaluare a proiectelor de lege din perspectiva compatibilității cu legislația UE, ce urmează să fie organizată în iunie 2018.
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   ***
 
Innovative participatory approach employed by Twinning experts in a workshop on compliance checking methodology
 
Chisinau, 22 May 2018 – The workshop organized by the Twinning Project aimed at strengthening the EU approximation legislative skills of Parliament staff from a highly practical and hands-on perspective, by facilitating an interactive discussion between MS experts and participants about compliance checking methodologies used in other Parliaments during the association and pre-accession period. Particular focus was put on explaining approaches, aims, methods, sources of information and tasks of staff involved in the process. 
 
Ms. Natália Švecová, the Resident Twinning Adviser, emphasized that in order to ensure the highest possible interaction with participants, an innovative participatory approach – “World Café” would be used, under the guidance of 4 experts from 3 Member States, which would allow for open and creative discussions on topics of key importance among the participants.
 
The Twinning Project experts, Mr. Martin Kavěna, Deputy Director, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; Ms. Zsófia Czoma, Legal Advisor, Hungarian National Assembly; Ms. Mária Krošláková, Chief State Advisor, Section of Governmental Legislation, Government Office of the Slovak Republic, and Mr. Péter Devényi, Legal expert, Senior Councilor, Ministry of Justice of Hungary presented the compliance checking methodology used in their national Parliaments and focused on specific problems and possible solutions.
 
According to the Resident Twinning Adviser, the next event in this Component, to take place in June, will be a Roundtable on methodology of the peer review exercises.
 
This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
***   ***   ***
 
 
Experții Twinning au oferit consultanță cu privire la îmbunătățirea cooperării dintre Parlament și Guvern în Republica Moldova 
 
 

Chișinău, 18 aprilie 2018 – Atelierul de lucru, organizat de Proiectul Twinning, a avut drept obiectiv prezentarea rezultatelor Studiului cu privire la cooperarea interinstituțională dintre Parlament și Guvern, elaborat de experții Twinning. Evenimentul s-a axat în special pe discutarea studiilor de caz din trei state membre UE și a recomandărilor preliminare oferite Republicii Moldova cu privire la cooperarea dintre Parlament și Guvern în cadrul procesului de armonizare a legislației naționale cu cea a UE. 

După cum a menționat Consilierul Rezident de Twinning, dna Natália Švecová, atelierul de lucru a fost primul din o serie de trei ateliere axate pe cooperarea dintre Parlament și Guvern, organizate în cadrul Componentei 4 a Proiectului. Au fost abordate diverse modele de cooperare dintre Parlament și Guvern utilizate în statele membre UE pe parcursul perioadelor de asociere și pre-aderare. “Vom avea posibilitatea să analizăm actorii implicați în procesul de cooperare, canalele de comunicare, tipurile și termenele necesare schimburilor de informații”, a specificat Natália Švecová.
 
Experții Proiectului Twinning, dl Martin Kuta, Analist-cercetător, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dl Filip Ficner, Șeful Secretariatului Comisiei pentru afaceri europene, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dl Milan Hodás, Directorul Institutului Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace, și dna Noémi Korányi, Șefa Secretariatului Comisiei pentru afaceri externe, Adunarea Națională a Ungariei au analizat și comparat diversele tipuri de mecanisme de coordonare dintre puterile executivă și legislativă, utilizate în statele lor în perioada de asociere.

Sesiunea de încheiere a atelierului de lucru a oferit o prezentare comparativă și a facilitat discuții aprinse între experții Twinning și reprezentanții Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova cu privire la recomandările preliminare.   

Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următoarele ateliere de lucru din această Componentă se vor axa pe planificarea legislativă și coordonarea dintre Parlament și Guvern și, respectiv, pe controlul asupra implementării legislației.

Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 

***  ***  ***
 
 
Twinning experts advised on how to improve cooperation between the Parliament and the Government in the Republic of Moldova

Chisinau, 18 April 2018 – The aim of the workshop organized by the Twinning Project was to share the results of the comparative Study on inter-institutional cooperation between Parliament and Government developed by the Twinning experts. The event was particularly focused on discussing the national case studies of three EU Member States and the preliminary recommendations provided for the Republic of Moldova in the field of cooperation between Parliament and Government during the EU legal approximation process.

As mentioned by the Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, this workshop was the first one from the series of three workshops under the framework of Component 4 of the Twinning Project focused on cooperation between the Parliament and the Government. It aimed to address various models of cooperation between Parliament and Government used in EU Member States during the association and pre-accession period. “We will have the possibility to see the cooperation actors, the communication channels, the types and timeline of information shared”, specified Natália Švecová.
 
The Twinning Project experts, Mr. Martin Kuta, Research Analyst, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; Mr. Filip Ficner, Head of the Secretariat of the Committee for European Affairs, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic; Mr. Milan Hodás, Director of Parliamentary Institute, National Council of the Slovak Republic, and Ms. Noémi Korányi, Head of Secretariat of the Committee on Foreign Affairs, Hungarian National Assembly analyzed and compared various types of coordination mechanisms between the Executive and Legislative powers during the association period in their national countries.

The closing session of the workshop provided the comparative overview and facilitated a vivid discussion between representatives of the Parliament and Government of the Republic of Moldova and Twinning experts on preliminary recommendations.   
 
According to the Resident Twinning Adviser, the next workshops in this Component will focus on legislative planning and coordination between the Parliament and the Government and on the oversight over the implementation of legislation, respectively.

This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
***  ***  ***  
 
 
Instituțiile și procesele decizionale în Uniunea Europeană discutate în timpul unui seminar 

 
Chișinău, 11 aprilie 2018 – Structura, constituirea, componența și competențele instituțiilor Uniunii Europene, precum și informații privind procedurile de luare a deciziilor în cadrul acestor instituții au fost prezentate de experții Proiectului Twinning pe parcursul unui seminar desfășurat astăzi în Parlamentul Republicii Moldova.
 
În debutul ședinței, Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că evenimentul este primul din o serie de trei seminare ce urmează să fie organizate conform Programului general de instruire din cadrul Componentei 2. “Îmbunătățirea nivelului de înțelegere în Parlament a acquis-ului comunitar prin prisma tuturor domeniilor de politici relevante” a proiectului Twinning. ”Obiectivul seminarului este de a facilita discuții interactive între experți și participanți pe marginea subiectelor ce țin de constituirea, componența, competențele și rezultatele instituțiilor UE, precum și informații privind procedurile de luare a deciziilor la nivel european”, a specificat Natália Švecová.
 
Seminarul s-a axat pe următoarele instituții UE – Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană, Curtea Europeană de Conturi, Comitetul Economic și Social European, Comitetul European al Regiunilor și Ombudsmanul European.
 
Experții Proiectului Twinning, dl Péter Sárdi, Secretar de Stat, Șef Direcția relații externe, Adunarea Națională a Ungariei; dl Hugo D'Hollander, Consilier Onorific, Direcția generală pentru afaceri europene, Camera Reprezentanților Belgiei și dl Michal Pohl, Consilier juridic, Direcția pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe, au descris în detaliu rolurile și responsabilitățile, precum și mecanismul de luare a deciziilor în instituțiile UE.
 
Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următoarele seminare din această Componentă vor fi organizate în mai și iunie 2018 și se vor axa pe dreptul Uniunii Europene și, respectiv, pe rolul parlamentelor în implementarea Acordurilor de asociere.
 
Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
 
***  ***  ***
 
 
The institutions and decision-making processes of the European Union discussed during a seminar

Chisinau, 11 April 2018 – The structure, creation, composition and competencies of EU institutions together with information on the decision-making procedures were presented by the Twinning Project experts today during a seminar, organized at the Parliament of the Republic of Moldova.
 
At the opening of the event, the Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, mentioned that this seminar was the first one from the series of three seminars under the framework of General Training Programme of the Component 2 “Level of understanding of the EU acquis in the Parliament is improved through all relevant sectors” of the Twinning Project. “Focal aim of this seminar is to facilitate an interactive discussion between experts and participants aimed at ways of creation, composition, competencies and outputs of EU institutions together with information on the decision-making procedures therein”, specified Natália Švecová.
 
The seminar focused on the following EU institutions – European Parliament, European Council, Council of the European Union, European Commission, Court of Justice of the European Union, European Central Bank, European Court of Auditors, European Economic and Social Committee, European Committee of the Regions and European Ombudsman.
 
The Twinning Project experts, Mr. Péter Sárdi, State Secretary, Director for Foreign Relations, Hungarian National Assembly; Mr. Hugo D'Hollander, Honorary Advisor, Former Head of the European Department, Belgian House of Representatives, and Mr. Michal Pohl, Legal Advisor, Department of EU Affairs, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic, described in detail the roles and responsibilities and the mechanisms of decision-making of EU institutions.
 
According to the Resident Twinning Adviser, the next seminars in this Component will take place in May and June 2018 and will focus on EU Law and on the role of parliaments in the implementation of the Association Agreements, respectively.

This seminar was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
***  ***  *** 
 
 
Membrii Comitetului de coordonare a proiectului Twinning au discutat despre al doilea trimestru de implementare a Proiectului

 
 
A doua ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” a avut loc pe data de 4 aprilie 2018. Scopul ședinței a fost de a prezenta activitățile desfășurate și rezultatele obținute pe parcursul celui de-al doilea trimestru de implementare a proiectului, 16 decembrie 2017 - 15 martie 2018, precum și prezentarea activităților planificate pentru următorul trimestru. 
 
Evenimentul, organizat în incinta Parlamentului Republicii Moldova, a reunit liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele-Membre UE, Consilierul Rezident de Twinning și omologul său din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, Managerul de proiect din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Înaltul Consilier UE pentru implementarea Acordului de Asociere, reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene și reprezentantul Centrului de armonizare a legislației. 
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a prezentat activitățile realizate pe parcursul celui de-al doilea trimestru de implementare a proiectului, specificând faptul că au fost desfășurate 10 misiuni de experți în cadrul a 8 activități, cu implicarea a 16 experți de nivel înalt din Republica Cehă, Ungaria, Republica Slovacă, Polonia și Letonia. De asemenea, au fost prezentate rezultatele activităților, menționându-se că în perioada de raportare au fost elaborate două rapoarte de evaluare, un manual de instruire, două rapoarte de evaluare a proiectelor de lege din perspectiva transpunerii legislației UE, rapoarte cu propuneri de modificare a Regulamentului Parlamentului, un studiu privind cooperarea interinstituțională dintre Parlament și Guvern și un raport privind desfășurarea atelierului de lucru.  
 
Dl Štěpán Pecháček, Lider senior de proiect din Statul-Membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a prezentat planul de activitate planificat pentru cel de-al treilea trimestru de implementare, cu o descriere a tuturor activităților ce urmează să fie desfășurate în fiecare Componentă a Proiectului. Dl Pecháček a remarcat importanța existenței unui dialog între partenerii de Twinning și a unei bune comunicări cu personalul Parlamentului în vederea implementării de succes a Proiectului. Liderul senior de proiect din Statul-Membru UE s-a referit și la cea de-a doua vizită de studiu ce urmează a fi organizată de proiectul Twinning în Republica Cehă și Republica Slovacă în următoarele luni.
 
În discursul său, Liderul de proiect din Țara Beneficiară, dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a subliniat că exercițiile de evaluare a proiectelor de lege din perspectiva transpunerii legislației UE reprezintă una din cele mai importante activități desfășurate în cadrul Proiectului Twinning, evidențiind, în același timp, și succesul vizitei de studiu organizată de Proiectul Twinning în Ungaria și Republica Slovacă în martie 2018 în vederea studierii experienței acumulate de aceste state în procesul de armonizare a legislației și a gestionării acestui proces pe parcursul perioadei de asociere. 
 
Dl Jordi Rodriguez-Ruiz, Manager de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a apreciat buna cooperare dintre partenerii de Twinning, precum și implementarea Proiectului. 
 
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” va avea loc în luna iunie 2018 și se va axa pe activitățile desfășurate în cel de-al treilea trimestru de implementare a proiectului.  
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 16 septembrie 2017 -15 septembrie 2019, în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 
 
 
***  ***  ***
 

Steering Committee members of the Twinning Project discussed the second quarter of Project implementation
 
 
On April 4th, 2018, the second Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” was held for the purpose of reviewing the progress registered and the results achieved during the second Project implementation quarter, 16 December 2017 – 15 March 2018, and for presenting and discussing the activities planned to be conducted in the next quarter. 
 
The event, held at the Parliament of the Republic of Moldova, was attended by the Beneficiary Country and the Member States Project Leaders, the Resident Twinning Adviser and her Counterpart, the Project Manager representing the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, the EU High-Level Adviser for Implementation of the Association Agreement, the representatives of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova, of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration and of the Center for Legal Approximation.
 
Ms. Natália Švecová, Resident Twinning Adviser, reported on the activities performed during the second quarter of Project implementation, mentioning that 10 experts’ missions had been conducted within the framework of 8 Project activities, with the involvement of 16 high-profile experts from the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic, but also Poland and Latvia. She presented the outputs of these activities emphasizing that 2 Assessment reports, 1 Training Manual, 2 peer review exercise reports, Reports containing proposals how to amend the Rules of Procedure, Study on inter-institutional cooperation between Parliament and Government and Workshop report had been produced during the reporting period.
 
Mr. Štěpán Pecháček, Member State Senior Project Leader, Director of the Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic presented the progress plan for the third Project implementation quarter, describing the activities to be conducted in each Project Component. He also emphasized the importance of the dialogue between the Twinning Partners and of the feedback provided by the Parliament staffers for the successful implementation of the Project. The Member State Senior Project Leader also referred to the second planned Study visit to the Czech Republic and the Slovak Republic to be organized by the Twinning Project in the upcoming months.
 
In his speech, the Beneficiary Country Project Leader and Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Igor Klipii, emphasized that peer review exercises were one of the most important activities conducted within the Twinning Project and highlighted the success of the first study visit organized by the Twinning Project to Hungary and the Slovak Republic in March 2018 with the aim to study the experiences of the legal approximation process and its management during the course of the association period.
 
Mr. Jordi Rodriguez-Ruiz, Project Manager, Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, praised the good cooperation between the Twinning Partners and implementation of the Project.
 
The next Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” will be held in June 2018 and will be focused on the activities implemented during the third Project implementation quarter.
 
The Twinning project is funded by the European Union, with a budget of 1.5 million EUR, and is implemented in partnership with the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, the Hungarian National Assembly and the National Council of the Slovak Republic over the course of two years, from 16 September 2017 to 15 September 2019. 
 
 
***   ***   *** 
 
 
Constatările sondajului on-line privind acquis-ul comunitar prezentate în timpul unui atelier de lucru organizat de Proiectul Twinning
 

Chișinău, 6 martie 2018 – Scopul principal al evenimentului a fost prezentarea constatărilor raportului de evaluare și a rezultatelor sondajului on-line privind acquis-ul comunitar, realizat de Proiectul Twinning în rândul personalului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova. Atelierul de lucru s-a axat și pe discutarea recomandărilor preliminare pentru Programul de instruire, în vederea stabilirii grupurilor-țintă și a domeniilor activităților de instruire în cadrul proiectului Twinning. 

Experții, dna Katarína Kubišová, Șef Direcție educație și cercetare parlamentară, Consiliul Național al Republicii Slovace; dna Csilla Schalbert, Consilier juridic, Adunarea Națională a Ungariei; dl Ľubomír Fajták, expert, fost director al Institutului Parlamentar, Consiliul Național al Republicii Slovace, au precizat că una dintre condițiile preliminare absolut necesare pentru realizarea cu succes a procesului de armonizare a legislației este existența unui nivel înalt de înțelegere a chestiunilor legate de UE și a acquis-ului comunitar în rândul deputaților și al administrației Parlamentului. Potrivit experților, o sarcină esențială a personalului Parlamentului este capacitatea de a asigura deputaților și organelor de lucru ale Parlamentului informațiile și suportul administrativ necesar în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene.

Pe baza rezultatelor atelierului de lucru urmează să fie realizată o evaluare a necesităților de instruire în vederea definitivării Programului de instruire propus de proiectul Twinning, ce va include instruiri, ateliere de lucru interactive, seminare, exerciții de simulare și exerciții de evaluare a proiectelor de lege pentru diferite grupuri de participanți din Parlamentul Republicii Moldova, atât la nivel elementar, cât și la nivel avansat.

Printre participanții atelierului de lucru s-au numărat dna Ala Popescu, Secretar general al Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanții Direcției generale juridice, ai Direcției informațional-analitice, ai Direcției generale documentare parlamentară, ai Direcției resurse umane, ai Serviciului dezvoltare strategică, precum și reprezentanții Secretariatului Comisiei politică externă și integrare europeană. 
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
 
***   ***   *** 
 
 
The findings of the on-line Survey on EU acquis knowledge were presented during a workshop organized by the Twinning Project

Chisinau, 6 March 2018 – The focal aim of the event was to present the findings of the Assessment report and the results of the on-line Survey on EU acquis knowledge conducted by the Twinning Project amongst the staff members of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova. The workshop also aimed at facilitating a discussion on the Preliminary Guidelines for the Training Programme for the purpose of agreeing on target groups and scope of training activities to be performed by the Twinning Project. 
 
The experts, Ms. Katarína Kubišová, Head of Division of Parliamentary Research and Education; Ms. Csilla Schalbert, Expert Advisor, Hungarian National Assembly and Mr. Ľubomír Fajták, Expert, Former Director of Parliamentary Institute, National Council of the Slovak Republic explained that one of the necessary preconditions of a successful process of EU law approximation was the high level of understanding of EU matters and EU acquis among MPs and parliamentary administration. According to them, an essential task for the Parliament staff is the capacity to deliver necessary expert information and administrative support to the MPs and parliamentary working bodies during the EU law approximation process. 
 
Upon the results of the workshop, a Training Needs Assessment will be conducted with the aim to finalize the Training Programme of the Twinning Project that will include tailor-made trainings, interactive workshops, seminars, simulation exercises and peer review exercises for different groups of participants in the Parliament of the Republic of Moldova, both at basic and advanced levels. 
 
Ms. Ala Popescu, Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, staff members of the General Legal Directorate, the Information Analytical Directorate, the General Directorate for Parliamentary Documentation, the Human Resources Directorate, the Strategic Development Service, as well as of the Secretariat of the Parliamentary Committee on Foreign Policy and European Integration attended the workshop and participated in the discussions. 
 
This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
 
***   ***   ***
 
 
Rolul și activitatea administrației Parlamentului în domeniul UE discutate în timpul unui atelier de lucru
 
Chișinău, 20 februarie 2018 – Obiectivul principal al atelierului de lucru, organizat de Proiectul Twinning cu finanțarea Uniunii Europene, a fost împărtășirea celor mai bune practici și lecții învățate de patru state-membre UE, cu experiență recentă de aderare la Uniunea Europeană, în ceea ce privește stabilirea rolului și responsabilităților administrației Parlamentului în aspecte legate de UE în perioada de pre-aderare. Atelierul de lucru a avut și scopul de a facilita discuții interactive și practice dintre experții statelor-membre UE și participanți cu privire la activitățile administrației Parlamentului cu privire la aspectelor legate de UE în perioada de pre-aderare. 
 
Experții, dl Štěpán Pecháček, Director al Institutului Parlamentar, Camera Deputaților, Parlamentul Republicii Cehe; dna Zsuzsanna Rostási-Szabó, Șef adjunct, Direcția pentru Uniunea Europeană, Adunarea Națională a Ungariei; dna Marta Luptáková, Consilier de stat, Direcția Afaceri Europene, Consiliul Național al Republicii Slovace; și dna Kaja Krawczyk, Șef Direcție pentru Uniunea Europeană, Seimul Poloniei, au vorbit despre rolul și responsabilitățile direcțiilor pentru integrare europeană, ale secțiilor de armonizare a legislației și ale secretariatelor comisiilor parlamentare pentru integrare europeană din parlamentele naționale, au explicat poziționarea acestor direcții și secții în cadrul administrației parlamentare și au prezentat o scurtă descriere a materialelor elaborate de aceste subdiviziuni, profilul și fișa de post a funcționarilor din cadrul subdiviziunilor respective, precum și manualele și/sau metodologiile utilizate de funcționarii subdiviziunilor în activitatea cotidiană.
 
Printre participanții atelierului de lucru s-au numărat dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanții Direcției generale juridice, ai Direcției informațional-analitice, ai Direcției generale documentare parlamentară, precum și reprezentanții secretariatelor mai multor comisii parlamentare. 
 
Atelierul de lucru a fost organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   *** 

 
The role and functioning of the parliamentary administration in EU-related matters discussed during a workshop
 

Chisinau, 20 February 2018 – The main objective of the workshop, organized by the EU-funded Twinning Project, was to share best practices and lessons learnt from four EU Member States with recent EU accession experience on how to set roles and responsibilities of parliamentary administration in EU-related matters during the pre-accession period. The workshop also aimed at facilitating an interactive and practically-oriented discussion between Member States experts and participants with regards to activities of parliamentary administration in EU-related matters during the pre-accession period. 

The experts, Mr. Štěpán Pecháček, Director of Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic; Ms. Zsuzsanna Rostási-Szabó, Deputy Head of EU Department, Hungarian National Assembly; Ms. Marta Luptáková, State Advisor, European Affairs Department, National Council of the Slovak Republic; and Ms. Kaja Krawczyk, Head of European Union Division, Sejm of the Republic of Poland referred to the roles and responsibilities of European Integration Departments, Legal Approximation Units, Secretariats of European Integration Committees in their national parliaments, explained the positioning of these departments and units within the parliamentary administration and presented a brief description of outputs developed by these departments and units, the profile and job description of their staff members, and the manuals and/or methodology used by staff members of these units for their daily work. 

The workshop was attended by the Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Igor Klipii, the staff members of the General Legal Directorate, the Information Analytical Directorate, the General Directorate for Parliamentary Documentation and several parliamentary standing committees. 

This workshop was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
***   ***   *** 
 
Propunerile de modificare a Regulamentului Parlamentului au fost discutate în cadrul unei mese rotunde organizate de Proiectul Twinning, finanțat de Uniunea Europeană 
 
Chișinău, 13 februarie 2018 – Masa rotundă, desfășurată în incinta Parlamentului Republicii Moldova, a facilitat o discuție interactivă cu privire la modificările propuse la Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, ca un prim pas de îmbunătățire a procedurilor parlamentare în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE. 

Experții, dl Štěpán Pecháček, Director al Institutului Parlamentar, Parlamentul Republicii Cehe; dl László Juhász, Șef al Secretariatului Comisiei pentru Afaceri Europene, Adunarea Națională a Ungariei; dna Katarína Kubišová, Șef Direcție educație și cercetare parlamentară, Consiliul Național al Republicii Slovace și dl Bartosz Pawłowski, Consilier juridic, Seimul Poloniei, au elaborat un raport ce conține propuneri de modificări la Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, precum și argumentarea acestora. Modificările propuse au scopul de a consolida funcțiile legislativă și de control ale Parlamentului în procesul de armonizare a legislației și s-au bazat pe cele mai bune practici ale statelor membre UE și experiența relevantă a fostelor state candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum și pe situația actuală din Parlamentul Republicii Moldova. 

În discursul său, dl Štěpán Pecháček a subliniat că un proces eficient de armonizare a legislației presupune desemnarea unei comisii parlamentare responsabile de evaluare a proiectelor de legi din perspectiva armonizării acestora cu legislația UE. Prin urmare, este absolut necesar să fie garantată în permanență existența, în Parlamentul Republicii Moldova, a unei comisii parlamentare responsabile de chestiunile legate de Uniunea Europeană, fără a presupune în mod necesar crearea unei noi comisii parlamentare pentru acest scop.   

La masa rotundă au participat dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, reprezentanți ai Direcției Generale Juridice, ai Comisiei parlamentare politică externă și integrare europeană, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat și ai Centrului de Armonizare a Legislației. Masa rotundă a facilitat un schimb valoros de opinii și idei între funcționarii Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova și experții Proiectului Twinning cu privire la modalitățile de îmbunătățire a procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. 
 
Masa rotundă a fost organizată în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
***   ***   *** 

Amendments to the Rules of Procedure discussed during a roundtable organized by the EU-funded Twinning Project

Chisinau, 13 February 2018 - The roundtable, organized in the Parliament of the Republic of Moldova, facilitated an interactive discussion on tailor-made amendments to the Rules of Procedure of the Parliament of the Republic of Moldova as a step towards optimizing the parliamentary procedure of EU legal approximation. 

The experts, Mr. Štěpán Pecháček, Director of Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic; Mr. László Juhász, Head of Secretariat of EU Affairs Committee, Hungarian National Assembly; Ms. Katarína Kubišová, Head of Parliamentary Research and Education Division, National Council of the Slovak Republic; and Mr. Bartosz Pawłowski Legal Counsellor, Sejm of the Republic of Poland developed a report containing specific amendments to the Rules of Procedure of the Parliament of the Republic of Moldova. The aim of proposed amendments is to strengthen legislative and oversight functions of the Parliament in the process of EU legal approximation based on EU Member States best practices and relevant experience of former EU candidate countries, as well as on the current state of play in the Parliament of the Republic of Moldova. 

During his introductory remarks, Mr. Štěpán Pecháček highlighted that the effective law approximation process requires one parliamentary committee to review draft laws from the perspective of EU legal approximation. Therefore, it is inevitable to guarantee the permanent existence of the standing committee responsible for EU matters in the Parliament of the Republic of Moldova, but not necessarily meaning the creation of a new parliamentary committee.      

The roundtable was attended by the Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Igor Klipii, the staff members of the General Legal Directorate and of the Parliamentary Committee on Foreign Policy and European Integration, as well as by representatives of the State Chancellery and Centre for Legal Approximation. It facilitated valuable exchange of views and ideas between the staff members of the Parliament and Government of the Republic of Moldova, and Twinning experts on how to optimize the process of EU legal approximation.  

This roundtable was organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.
 
***   ***  ***

A avut loc prima ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”
 
 
La 23 ianuarie 2018 a avut loc prima ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”. Scopul ședinței a fost de a prezenta activitățile desfășurate și rezultatele obținute pe parcursul primului trimestru de implementare a proiectului, 16 septembrie - 15 decembrie 2017, precum și prezentarea activităților planificate pentru următorul trimestru.
 
În cadrul evenimentului, organizat în incinta Parlamentului Republicii Moldova, au participat liderii de proiect din Țara Beneficiară și Statele-Membre UE, Consilierul Rezident de Twinning, Managerul de Proiect din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Înaltul Consilier UE pentru implementarea Acordului de Asociere, reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
 
În discursul de deschidere, liderul de proiect din Țara Beneficiară, Dl Igor Klipii, Secretar general adjunct al Parlamentului Republicii Moldova, a salutat participanții la prima ședință a Comitetului de coordonare, inclusiv prezența Dnei Daniela Cujbă, Șef Direcția integrare europeană din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, exprimîndu-și aprecierea pentru interesul Ministerului în activitățile proiectului Twinning. Dl Klipii a menționat că activitățile proiectului din primul trimestru au fost implementate cu succes și în conformitate cu planul de lucru al proiectului Twinning.
 
Dna Natália Švecová, Consilier Rezident de Twinning, a prezentat activitățile organizate pe parcursul primului trimestru de implementare a proiectului, specificînd faptul că au fost desfășurate 10 misiuni de experți în cadrul a 7 activități, cu implicarea a 18 experți de nivel înalt din Republica Cehă, Ungaria, Republica Slovacă, Polonia și Letonia, cu o durată totală de 40 de zile lucrătoare.
 
De asemenea, au fost prezentate rezultatele activităților, accentuând faptul că în perioada de raportare au fost elaborate 2 rapoarte de evaluare, 2 manuale de instruire ce cuprind concluzii cheie și recomandări pentru Parlamentul Republicii Moldova, un raport privind amendamentele preliminare propuse la Regulamentul Parlamentului și 2 evaluări externe cu rezultate legislative tangibile. 
 
Dl Štěpán Pecháček, lider senior de proiect din Statul-Membru UE, Director al Institutului Parlamentar din cadrul Parlamentului Republicii Cehe, a apreciat aspectele pozitive ale implementării proiectului și angajamentul omologilor proiectului Twinning și a personalului Parlamentului, suportul tehnic și administrativ asigurat de Parlamentul Republicii Moldova, precum și suportul politic exprimat în special în cadrul evenimentului de lansare a proiectului.
 
Totodată, a fost prezentat planul de activitate pentru cel de-al doilea trimestru de implementare, inclusiv obiectivele prioritare de definitivare a propunerilor de modificare a Regulamentului Parlamentului și organizarea unei mesei rotunde pentru discutarea propunerilor respective. De asemenea, a fost pusă în discuție necesitatea stabilirii unei metodologii de organizare a exercițiului de evaluare externă în următoarea perioadă. Liderul senior de proiect din Statul-Membru UE s-a referit și la vizita de studiu în Ungaria și Republica Slovacă ce urmează a fi organizată de proiectul Twinning în martie 2018.
 
Următoarea ședință a Comitetului de coordonare a proiectului Twinning finanțat de Uniunea Europeană ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” va avea loc în luna aprilie 2018 și va fi axată pe activitățile desfășurate în cel de-al doilea trimestru de implementare a proiectului.
 
 
Proiectul Twinning este finanțat de Uniunea Europeană, cu un buget de 1,5 milioane de euro și este implementat pe parcursul a doi ani, în perioada 16 septembrie 2017 -15 septembrie 2019, în parteneriat cu Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Adunarea Națională a Ungariei și Consiliul Național al Republicii Slovace. 

 

                                         ***   ***   ***

The first Steering Committee Meeting of the Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” took place on Tuesday, January 23

On January 23rd, 2018, the first Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” was held for the purpose of reviewing the progress registered and the results achieved during the first Project implementation quarter, 16 September – 15 December 2017, and for presenting and discussing the activities planned to be conducted in the next quarter.

The event, held at the Parliament of the Republic of Moldova, was attended by the Beneficiary Country and the Member States Project Leaders, the Resident Twinning Adviser, the Project Manager representing the Delegation of the European Union to the Republic of Moldova, the EU High-Level Adviser for Implementation of the Association Agreement, the representatives of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova, and by a representative of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration.

In his opening speech, the BC Project Leader, Mr. Igor Klipii, Deputy Secretary General of the Parliament of the Republic of Moldova, welcomed the participants to the First Steering Committee Meeting, highlighting the presence of Ms. Daniela Cujba, Head of European Integration Division with the Ministry of Foreign Affairs and European Integration, and thanking the Ministry for the interest taken in the Twinning Project activities. Mr. Klipii declared that the first three months of Project activities had been quite successfully implemented and in compliance with the Twinning Work Plan.

Ms. Natália Švecová, Resident Twinning Adviser, reported on the activities performed during the first quarter of Project implementation, mentioning that 10 experts’ missions had been conducted within the framework of 7 Project activities, with the involvement of 18 high-profile experts from the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic, but also Poland and Latvia, and with a total duration of 40 working days.

She presented the outputs of these activities emphasizing that 2 Assessment reports, 2 Training Manuals with key conclusions and recommendations for the Parliament of the Republic of Moldova, a Report containing preliminary amendments of the Rules of Procedure, and 2 peer review exercises with tangible and concrete legislative results had been produced during the reporting period.

Mr. Štěpán Pecháček, Member State Senior Project Leader, Director of the Parliamentary Institute, Parliament of the Czech Republic, praised as positive aspects of Project implementation the high commitment of the Twinning Project counterparts and other parliamentary staff, the technical and administrative support provided by the Parliament of the Republic of Moldova and the political support for the Twinning Project expressed especially during the Kick-off Event.

He presented the progress plan for the second Project implementation quarter, describing as priority the finalization and delivery of the draft amendments of the Rules of Procedure and the organization of a Roundtable for discussing said proposals for optimization. He also addressed the need for establishing a methodology on conducting peer review exercises in the upcoming period. The Member State Senior Project Leader then referred to the first Study visit to Hungary and the Slovak Republic to be organized by the Twinning Project in March 2018.

The next Steering Committee Meeting of the EU-funded Twinning Project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” will be held in April 2018 and will be focused on the activities conducted during the second Project implementation quarter.

 

The Twinning project is funded by the European Union, with a budget of 1.5 million EUR, and is implemented in partnership with the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, the Hungarian National Assembly and the National Council of the Slovak Republic over the course of two years, from 16 September 2017 to 15 September 2019. 

 

 

Rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE, discutate în cadrul unui atelier
 
Chișinău, 5 decembrie 2017 – Cele mai bune practice ale Ungariei, Slovaciei, Cehiei și Poloniei privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE au fost astăzi împărtășite de experți în cadrul unui atelier de lucru, organizat la Parlamentul Republicii Moldova.
 
În debutul ședinței, Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că evenimentul este al doilea din seria de trei ateliere ale proiectului Twinning ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”. ”Scopul ședinței este de a facilita discuții practice între funcționarii Parlamentului și experții celor patru țări membre UE pe subiecte ce țin de monitorizarea politicilor și controlul asupra procesului de asociere, precum și de realizarea sarcinilor de armonizare a legislației cu cea comunitară”, a specificat Natália Švecová. 
 
Potrivit Consilierului Rezident de Twinning, următorul atelier va fi organizat în februarie 2018. 

Experții proiectului Éva Szekrényes, Reprezentant permanent al Adunării Naționale la UE, Eva Kičinová, Șefa Secretariatului Comisiei pentru afaceri economice, Consiliul Național al Republicii Slovace, Darina Nezkusilová, Consilier juridic în cadrul Departamentului pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, și Ilmars Solims, Consultant în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, Saeima Letoniei au vorbit despre experiențele țărilor pe care le reprezintă în contextul relațiilor cu Uniunea Europeană.   
 
În cadrul atelierului au fost abordate aspecte ce țin de cooperarea dintre organele de lucru ale Parlamentului și instituțiile UE în perioada de preaderare, coordonarea între diferite organe de lucru parlamentare în realizarea sarcinilor aferente procesului de asociere și rolul organelor de lucru ale Parlamentului în informarea publicului larg cu privire la procesul de asociere. 
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. 
 
Atelierul de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE
 

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
                                  
                                        ***   ***   ***
Roles and responsibilities of parliamentary working bodies in EU-related matters discussed during a workshop
 
Chisinau, 5 December 2017 - Best practices of Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland on the roles and responsibilities of parliamentary working bodies in EU-related matters have been shared by the experts today during a workshop, organized at the Parliament of the Republic of Moldova.
 
At the opening of the event, the Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, has mentioned that this workshop is the second one from the series of three workshops to be organized under the Component 1 of the Twinning project “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. “The aim of this workshop is to facilitate practically oriented discussions between Parliament staffers and the experts from four EU Member States, tackling subjects related to political monitoring and oversight of the association process and in EU approximation tasks”, specified Natália Švecová.
 
According to the Resident Twinning Adviser, the next workshop will take place in February 2018.
 
The project experts, Éva Szekrényes, Permanent Representative of the Hungarian National Assembly to the EU, Eva Kičinová, Head of Secretariat of Economic Affairs Committee, National Council of the Slovak Republic, Darina Nezkusilová, Legal Adviser, Department of European Affairs, Parliamentary Institute, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic, and Ilmars Solims, Consultant to the European Affairs Committee, Latvian Saeima, referred to the experience in EU-related matters of the countries they represent.
 
In addition, the workshop focused on cooperation between parliamentary working bodies and EU institutions during pre-accession period, coordination among various parliamentary working bodies in association process related tasks and role of parliamentary working bodies in informing general public about association process. 
  
This workshop is organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova.

                                  ***   ***   ***

 
Atelier de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE
 
Chișinău, 1 decembrie 2017 – Atelierul de lucru privind rolul și funcționarea organelor de lucru ale Parlamentului în contextul relațiilor cu UE va avea loc marți, 5 decembrie 2017, începând cu ora 09.00, în Sala Europei din Parlament
 
Obiectivul-cheie al atelierului este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Letonia, din experiența recentă de aderare la UE. Experții proiectului sunt: Éva Szekrényes, Reprezentant permanent al Adunării Naționale la UE, Eva Kičinová, Șefa Secretariatului Comisiei pentru afaceri economice, Consiliul Național al Republicii Slovace, Darina Nezkusilová, Consilier juridic în cadrul Departamentului pentru afaceri europene, Institutul Parlamentar, Camera Deputaților a Parlamentului Republicii Cehe, Ilmars Solims, Consultant în cadrul Comisiei pentru afaceri europene, Saeima Letoniei.   
 
Discuțiile practice vor viza rolurile și responsabilitățile organelor de lucru ale Parlamentului în procesul de monitorizare a politicilor de asociere, precum și în realizarea sarcinilor de armonizare a legislației naționale cu legislația UE. În cadrul atelierului vor mai fi abordate aspecte ce țin de cooperarea dintre organele de lucru ale Parlamentului și instituțiile UE în perioada de preaderare, coordonarea între diferite organe de lucru parlamentare în realizarea sarcinilor aferente procesului de asociere și rolul organelor de lucru ale Parlamentului în informarea publicului larg cu privire la procesul de asociere. 
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
 
***  ***  *** 
 
 
Procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE, discutat în cadrul unui atelier de lucru

Chișinău, 21 noiembrie 2017 – Rolurile și responsabilitățile Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare, precum și reglementările interne necesare pentru aceasta au fost discutate astăzi, în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat în incinta Legislativului.
 
Evenimentul cu genericul ”Reglementările interne în contextul armonizării legislației naționale cu legislația UE” a întrunit funcționarii publici din cadrul Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova care au fost instruiți în privința procesului de armonizare a legislației naționale cu cea comunitară.
 
În deschiderea atelierului, șeful Direcției generale juridice a Parlamentului Republicii Moldova, Ion Creangă a menționat că procesul de armonizare a legislației naționale la cea europeană este unul obligatoriu și prioritar pentru tehnica legislativă actuală. ”Este un proces complex, aflat în desfășurare și care presupune implicarea mai multor autorități publice. Experiența altor țări, la acest capitol, este foarte importantă pentru Republica Moldova”, a spus Ion Creangă.
 
Consilierul Rezident de Twinning, Natália Švecová a menționat că scopul acestui prim exercițiu este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, din experiența recentă de aderare la UE în contextul stabilirii rolurilor și responsabilităților Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de preaderare. Potrivit Natáliei Švecová, în următoarea perioadă vor fi organizate mai multe instruiri la acest subiect.
 
Experții Csaba Gergely Tamás (Ungaria), Milan Hodás (Slovacia), Martin Kavěna (Cehia), Bartosz Pawłowski (Polonia) s-au referit la experința țării pe care o reprezintă în procesul de armonizare a legislației. Aceștea au vorbit despre mijloacele de comunicare dintre Guvernele și Parlamentele naționale în procesul de armonizare cu legislația UE (persoane de contact, instrumente IT, structuri de coordonare etc.) și reglementările interne (structuri, proceduri, metode, mijloace) necesare pentru procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE la nivel de Parlament. 
 
La discuții au participat angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul Comisiilor parlamentare permanente, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
 
Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat, în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova
 
                                       ***   ***   ***
 
EU legal approximation process discussed during a workshop
 
Chisinau, 21 November 2017 - The roles and responsibilities of Governments and Parliaments in EU approximation process during pre-accession period and the internal regulation for EU approximation process within Parliaments were among the topics discussed today during a workshop at the Parliament.
 
The event entitled „Workshop on internal regulation for EU approximation” brought together civil servants from the Parliament and the Government of the Republic of Moldova who were trained with regard to EU legal approximation.
 
At the opening of the workshop, the Head of the General Legal Directorate of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Ion Creangă, said that the process of approximating national legislation with the EU one is compulsory and it is a priority for the current legislative technique. “It is a complex and ongoing process that requires the involvement of more public authorities. The experience of other countries in this regard is very important for the Republic of Moldova", said Ion Creangă.
 
The Resident Twinning Adviser, Ms. Natália Švecová, mentioned that the purpose of this first workshop is to share best practices and lessons learned from four EU Member States - Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Poland – with recent EU accession experience on how to set roles and responsibilities of Parliaments and Governments in EU approximation process during pre-accession period. According to Ms. Natália Švecová, more trainings on this subject will be organized in the upcoming period.
 
The experts, Csaba Gergely Tamás (Hungary), Milan Hodás (Slovakia), Martin Kavěna (Czech Republic) and Bartosz Pawłowski (Poland) have focused on the experience in EU legal approximation of the country they represent. They referred to the means of communication between Governments and Parliaments within EU approximation process (contact persons, IT tools, coordination bodies, etc.) and internal regulation (structures, procedures, methods, means) for EU approximation process within Parliaments. 
 
The staffers of the Parliament's Secretariat, including the Standing Committees, as well as representatives of the State Chancellery, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs and European Integration participated to the discussions.
 
This workshop is organized under the EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process”. The project is being implemented between September 2017 – September 2019 by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova. 
 

***  ***  ***

 

Atelier de lucru privind procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE


Chișinău, 16 noiembrie 2017 – Funcționarii publici din cadrul Parlamentului și Guvernului vor fi instruiți în privința procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația UE.

Atelierul de lucru ”Reglementările interne în contextul armonizării legislației naționale cu legislația UE” va avea loc marți 21 noiembrie, cu începere de la ora 09.00.

Obiectivul-cheie al atelierului este de a împărtăși cele mai bune practici și lecții învățate de cele patru state membre UE – Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia, din experiența recentă de aderare la UE în contextul stabilirii rolurilor și responsabilităților Parlamentelor și Guvernelor naționale în procesul de armonizare a legislației în perioada de pre-aderare. 

Experții Csaba Gergely Tamás (Ungaria), Milan Hodás (Slovacia), Martin Kavěna (Cehia), Bartosz Pawłowski (Polonia) se vor referi la mijloacele de comunicare dintre Guvernele și Parlamentele naționale în procesul de armonizare cu legislația UE (persoane de contact, instrumente IT, structuri de coordonare etc.) și reglementările interne (structuri, proceduri, metode, mijloace) necesare pentru procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE la nivel de Parlament. 

La discuții vor participa angajați ai Secretariatului Parlamentului, inclusiv din cadrul comisiilor parlamentare, precum și reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Atelierul este organizat în cadrul proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

 

*** *** *** 

 

Lansarea Proiectului Twinning de consolidare a capacităților Parlamentului în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE

Chișinău, 13 octombrie 2017 – Parlamentul Republicii Moldova va găzdui ceremonia de lansare a proiectului Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE”, finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova.

Ceremonia va fi inaugurată de Președintele Parlamentului Andrian Candu, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Peter Michalko, Vicepreședintele Adunării Naționale a Ungariei, Csaba Hende, Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace, Lʼuboš Blaha, membrul Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Marek Černoch și Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Violeta Ivanov. 

Evenimentul, care va reuni deputați și diplomați, va avea loc luni, 16 octombrie 2017, ora 14.00, în Sala Europei.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

 

                                   ***   ***   ***

Information about the Twinning Project 

This Twinning Project is implemented by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly.

It will last 2 years from 16 September 2017 until 15 September 2019.

The overall objective of the project is to facilitate the implementation of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova.

The purpose of the project is to strengthen the institutional capacity of the Parliament of Moldova for better understanding of the EU approximation process, in line with the Association Agenda. Special focus will be put on improving the structures, internal procedures as well as the capacity of the technical staff of the Parliament.

The project’s mission is to optimize the roles and responsibilities of the Parliament, its working bodies and respective administrative structures to ensure a solid institutional framework for efficient performance of the legislative obligations, especially the EU legal approximation tasks as a prerequisite for the implementation of the Association Agreement. It will also focus on capacity building activities, both at basic and advanced levels.

In total 60 experts from the Czech Republic, Slovakia and Hungary, but also from Poland, Latvia, France and Belgium will implement more than 65 different activities in 4 components aiming at different goals: assessments, evaluations, roundtables, guidelines, recommendations, white paper, study, roadmap, various forms of capacity building activities (seminars, workshops, peer reviews, training of trainers, etc.) and study visits to EU Member States.

Target groups are staff members of the Secretariat of the Parliament of the Republic of Moldova; where appropriate, Members of the Parliament of the Republic of Moldova and where appropriate, selected stakeholders from executive branch of the Republic of Moldova. 

Leflet_ro

Leflet_eng

Uniunea Europeană a lansat un nou proiect Twinning privind consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului
Chișinău, 16 octombrie 2017 – Capacitățile instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE vor fi consolidate în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană.
 
Proiectul Twinning pentru Republica Moldova ”Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” este implementat de către Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace și Adunarea Națională a Ungariei, în cooperare cu Parlamentul Republicii Moldova. Bugetul proiectului este de 1,5 milioane de euro, iar perioada de implementare este 2017-2019.
 
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit astăzi ceremonia de lansare oficială a proiectului Twinning.  Participanții la eveniment au fost salutați de Președintele Parlamentului Andrian Candu, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, Vicepreședintele Adunării Naționale a Ungariei, Csaba Hende, Președintele Comisiei pentru afaceri europene a Consiliului Național al Republicii Slovace, Ľuboš Blaha, Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Zdeněk Krejčí și Președinta Comisiei politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova, Violeta Ivanov.
 
”Pentru realizarea obiectivului prioritar de integrare europeană, Republica Moldova are nevoie de instituții puternice, deoarece sarcina nu este ușoară. Grupul de la Visegrád sunt țări cu o experiență de sute de ani de parlamentarism și care au trecut prin perioade similare Republicii Moldova: socialismul și procesul de integrare europeană. Sunt încrezător că prin proiectul Twinning, ele își vor împărtăși experiența, necesară pentru a implementa calitativ prevederile Acordului de Asociere, cu o viteză mai mare și ne va ajuta să evităm unele greșeli”, a declarat Președintele Parlamentului Andrian Candu.
 
”Suntem bucuroși să lansăm acest proiect Twinning împreună cu partenerii noștri din statele membre. Cu sprijinul UE, ei vor împărtăși experiența și abilitățile lor valoroase, pentru a contribui la consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova în materie de proceduri legislative”, a declarat Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko.
 
Obiectivul proiectului constă în facilitarea implementării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Misiunea proiectului este de a optimiza rolul și responsabilitățile Parlamentului, a organelor sale de lucru și a structurilor administrative relevante pentru a asigura un cadru instituțional solid în vederea realizării eficiente a atribuțiilor legislative, în special în procesul de armonizare a legislației ca o precondiție pentru implementarea Acordului de Asociere. Totodată, proiectul va contribui la îmbunătățirea schimbului de informații dintre Parlament și Guvern în contextul procesului de armonizare a legislației.
 
60 de experți din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, precum și din Polonia, Letonia, Franța și Belgia vor contribui la implementarea a peste 65 de activități diverse în cadrul celor patru componente, vizând diferite obiective: evaluări, mese rotunde, elaborarea de ghiduri, recomandări, precum și un document de consultare, un studiu, o foaie de parcurs, activități de instruire (seminare, ateliere de lucru, evaluări etc.) și vizite de studiu în statele membre UE.
 
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova

                                    ***   ***   ***
The European Union has launched a new Twinning Project on strengthening the institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Chisinau, 16 October 2017 – Institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova in EU legal approximation will be strengthened with the support of an EU-funded project.
 
The EU-funded Twinning project for the Republic of Moldova “Strengthening the capacities of the Parliament of Moldova for EU approximation process” is implemented by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, National Council of the Slovak Republic and Hungarian National Assembly, in cooperation with the Parliament of the Republic of Moldova. The budget of the project amounts to 1.5 million EUR and the implementation period is between September 2017 – September 2019.
 
The Parliament of the Republic of Moldova has hosted today the official launching ceremony of the Twinning project. The participants were addressed by the Speaker of the Parliament of the Republic of Moldova, Mr. Andrian Candu; the Ambassador of the European Union to the Republic of Moldova, H. E. Peter Michalko; the Vice-Speaker of the Hungarian National Assembly, Mr. Csaba Hende; the Chairman of the European Affairs Committee of the National Council of the Slovak Republic, Mr. Ľuboš Blaha; the Ambassador of the Czech Republic to the Republic of Moldova, H. E. Zdeněk Krejčí; and the Chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Policy and European Integration of the Parliament of the Republic of Moldova, Ms. Violeta Ivanov.
 
In order to achieve the priority objective of European integration, the Republic of Moldova needs to have strong institutions, because this is not an easy task. The Visegrád Group countries have hundreds years of experience of parlamentarism and went through similar periods as Moldova: socialism and European integration process. I am confident that through the Twinning Project these countries will share their experience which is needed to implement the Association Agreement in a quality and speedy manner and avoid mistakes”, declared the Speaker of the Parliament, Mr. Andrian Candu.
 
„We are glad to launch this Twinning Project together with our partners from the EU Member States. With the EU support, they will share their valuable experience and skills as to strengthen institutional capacities of the Parliament of the Republic of Moldova in the area of legislative procedures”, said the Ambassador of the European Union to the Republic of Moldova, H.E. Peter Michalko.
 
The objective of the project is to facilitate the implementation of the Association Agreement between the European Union and the Republic of Moldova. The project’s mission is to assist with optimizing the roles and responsibilities of the Parliament of the Republic of Moldova, its working bodies and respective administrative structures to ensure a solid institutional framework for efficient performance of the legislative obligations, especially the EU legal approximation tasks as a prerequisite for the implementation of the Association Agreement. In addition, the project will help with improving information exchange between the Parliament of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of Moldova linked with EU approximation process.
 
In total 60 experts from the Czech Republic, Slovakia and Hungary, but also from Poland, Latvia, France and Belgium will implement more than 65 different activities in 4 components aiming at different goals: assessments, evaluations, roundtables, guidelines, recommendations, white paper, study, roadmap, various forms of capacity building activities (seminars, workshops, peer reviews, training of trainers, etc.) and study visits to EU Member States.
 

 

Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Принятые законодательные акты
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы