Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu Irlanda

Description:
Members:
Șpac Ion - preşedinte
Muduc Valeriu - membru
Nigai Veaceslav - membru
Gavrouc Vitali - membru
Lebedinschi Adrian - membru
Nesterovschi Alexandr - membru
Vartanean Gaik - membru
Albu Adrian - membru
Novac Grigore - membru
Apostolova Reghina - membru
Fotescu Vadim - membru
Frunze Petru - membru
Grosu Igor - membru
Jardan Petru - membru
Marian Radu - membru
Nicolaescu-Onofrei Liliana - membru
Pilipețcaia Alla - membru
Popșoi Mihail - membru
Roșca Veronica - membru
Tauber Marina - membru
Ulanov Denis - membru
Babici Ion - membru
Chiriac Igor - membru
Davidovici Natalia - membru
Jacot Vitalie - membru
Lazarencu Sergiu - membru
Manic Valentina - membru
Morozova Marina - membru
Novac Larisa - membru
Spînu Victor - membru
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de toamnă 2023 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe