Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Procesul Legislativ > Proiecte de acte normative
Proiecte de acte legislative
Criterii Filtrare
Data    Calendar  
     Calendar
Toate proiectele legislative înregistrate de la 1 august 2023
Proiecte legislative
Titlu Proiect Numărul proiectului Data Numărul actului adoptat Statut
Proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a unui membru al Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei 148 16.05.2024 117 Adoptare
Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova 145 15.05.2024 122 Adoptare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023 144 15.05.2024 113 Adoptare
Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia de evaluare externă a integrității etice şi financiare a procurorilor 147 15.05.2024 120 Adoptare
Proiectul de hotărâre privind încetarea calității de membru în Comisia independentă de evaluare a integrității candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor şi procurorilor 146 15.05.2024 119 Adoptare
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pe anul 2023 143 14.05.2024 - Examinare
Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative (Hotărârea Parlamentului nr. 86/2021 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului – anexa nr.2, anexa nr.4, ș.a.; Hotărârea Parlamentului nr.107/2021 privind 140 10.05.2024 123 Adoptare
Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea proiectelor investiționale orientate spre dezvoltarea infrastructurii în domeniul managementului deșe 141 h.315 2024-04-30 10.05.2024 - Examinare
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.75/2015 cu privire la locuințe (art.4, 10, 16, ș.a.) 142 10.05.2024 - Examinare
Proiectul de lege privind protecția datelor cu caracter personal 139 h.328 2024-05-08 08.05.2024 - Examinare
123
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"