Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Finante si logistica FR
 
Cadre légal

Procesul legislativ

Potrivit Constitutiei adoptate la 29 iulie 1994, Parlamentul este organul reprezentativ suprem si unica autoritate legislativă a statului. Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

Adoptarea legilor/hotaririlor

Procedura legislativă începe cu formularea iniţiativei legislative. Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului şi Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. În exerciţiul dreptului de iniţiativă legislativă, deputaţii şi Preşedintele Republicii Moldova prezintă Parlamentului proiecte de acte legislative si propuneri legislative, iar Guvernul si Adunarea Populara a unitatii teritoriale autonome Gagauzia - proiecte de legi si de hotariri.

Proiectul de act legislativ si propunerea legislativa se depun spre dezbatere impreuna cu o expunere a obiectivului, scopului, conceptiei viitorului act, a locului acestuia in legislatia in vigoare, precum si a efectelor sale social-economice si de alta natura, potrivit cerintelor Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001. Se indica totodata persoanele care au luat parte la elaborarea proiectului si se anexeaza rezultatele expertizelor si cercetarilor efectuate in cadrul elaborarii. In cazul in care realizarea noilor reglementari necesita cheltuieli financiare, materiale si de alta natura, se anexeaza fundamentarea economico-financiara. Proiectele de acte legislative si propunerile legislative inaintate de deputati se prezinta in limba moldoveneasca sau in limba rusa.

Prin dispozitie a Presedintelui Parlamentului, proiectele de acte legislative care corespund cerintelor se introduc in procedura legislativa si se distribuie spre avizare comisiilor permanente, Directiei juridice a Aparatului Parlamentului si, dupa caz, Guvernului, institutiilor interesate.

Comisiile permanente care au primit spre avizare proiecte de acte legislative si propuneri legislative le supun dezbaterilor si vor prezenta comisiei sesizate in fond avize asupra lor in termen de cel mult 30 de zile lucratoare.

La momentul cind comisia permanenta sesizata in fond a pregatit raportul, proiectul se include pe Ordinea de zi a sedintelor in plen a Parlamentului.

Fiind inclusa in ordinea de zi a Legislativului, proiectul de lege devine, de obicei, obiectul unei discutii generale, in cursul carei deputatii au posibilitatea de a se exprima asupra conceptiei proiectului respectiv. De regula, proiectele de lege se dezbat in doua lecturi. Regulamentul Parlamentului, totodata, stipuleaza posibilitatea adoptarii proiectelor de legi ordinare si dupa dezbaterea acestora in prima lectura, iar proiectelor de legi organice - doar dupa dezbaterea lor in a doua lectura. Conform prevederilor constitutionale, legile organice se adopta cu votul majoritatii deputatilor alesi, iar cele ordinare si hotaririle - cu votul majoritatii deputatilor prezenti in sala. De notat, ca proiectele de legi constitutionale, proiectele de legi organice in problemele bugetului, finantelor, economiei care necesita considerabile cheltuieli financiare, precum si tratatele internationale, la decizia Parlamentului, pot fi supuse dezbaterii si in a treia lectura.

Dupa dezbaterea si adoptarea legii, aceasta este semnata de Presedintele Parlamentului si trimisa spre promulgare Presedintelui Republicii Moldova. Seful statului, avand obiectii asupra unei legi, este in drept sa o trimita, doar o singura data, in termen de cel mult doua saptamani de la primirea ei, spre reexaminare Parlamentului.

Constitutia il obliga pe Presedintele Republicii sa promulge legea, in cazul in care Parlamentul isi mentine hotararea adoptata anterior, daca Paralamentul nu-si mentine hotarirea, legea se considera respinsa.

Toate legile intra in vigoare la data publicarii lor in "Monitorul Oficial" sau la data prevazuta in textul ei.

Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe