Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Parlamentarism în Moldova > Constituirea Parlamentului RO
Constituirea Parlamentului

Titlul I*

CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA PARLAMENTULUI

Capitolul 1

CONSTITUIREA PARLAMENTULUI

Articolul 1. Alegerea Parlamentului

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova si unica autoritate legislativa a statului.

(2) Alegerile deputatilor se desfasoara in cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului precedent.

(3) Parlamentul se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa.

(4) Mandatul Parlamentului se prelungeste pina la intrunirea legala a noii lui componente. In aceasta perioada nu poate fi revizuita Constitutia, nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.

(5) Parlamentul nou-ales se intruneste in sedinta de constituire la convocarea Presedintelui Republicii Moldova in cel mult 30 de zile de la alegeri, daca au fost alesi cel putin 2/3 din numarul total al deputatilor.

Articolul 2. Sedinta de constituire a Parlamentului

(1) Sedinta de constituire a Parlamentului nou-ales este prezidata de cel mai in virsta deputat, ulterior, dupa alegere, de Presedintele sau de unul dintre vicepresedintii Parlamentului.

(2) Presedintele sedintei ofera cuvint Presedintelui Curtii Constitutionale pentru prezentarea raportului privind rezultatele alegerii Parlamentului si validarea mandatelor deputatilor alesi.

Articolul 3. Data constituirii Parlamentului

Parlamentul se considera legal constituit din data sedintei de constituire.

Articolul 4. Constituirea fractiunilor parlamentare

(1) In vederea formarii organelor de lucru si organizarii activitatii Parlamentului, deputatii constituie fractiuni parlamentare alcatuite din cel putin 5 deputati alesi in baza de liste ale concurentilor electorali, precum si fractiuni parlamentare cu aceeasi componenta numerica din deputati independenti.

(2) Deputatii alesi in baza de liste ale concurentilor electorali care nu au intrunit numarul necesar pentru a constitui o fractiune parlamentara, precum si deputatii independenti se pot reuni pentru a constitui o fractiune parlamentara mixta sau se pot afilia altor fractiuni parlamentare constituite potrivit alin.(1).

(3) Fractiunile parlamentare se constituie in termen de 10 zile dupa constituirea legala a Parlamentului si functioneaza in baza regulamentului propriu.

(4) In scopul realizarii programelor preelectorale ale concurentilor electorali, precum si mentinerii configuratiei politice a Parlamentului, nu se admite formarea de noi fractiuni, decit cele constituite in conditiile alin.(1)-(3).

(5) Fractiunile parlamentare isi aleg organele de conducere sau conducatorii.

(6) Deputatul poate fi membru doar a unei fractiuni.

(7) Deputatul poate parasi fractiunea. Fractiunea poate exclude din rindurile sale unii membri.

(8) Deputatul care a parasit fractiunea sau a fost exclus din fractiune poate, dupa o perioada de 6 luni de la parasirea fractiunii sau de la excluderea sa din fractiune, sa se alature la orice alta fractiune.

(9) Presedintele fiecarei fractiuni parlamentare prezinta Parlamentului componenta numerica si nominala a fractiunilor.

(10) Presedintele sedintei stabileste succesiunea luarilor de cuvint in functie de componenta numerica a fractiunilor parlamentare.

(11) Orice modificare intervenita in componenta fractiunii parlamentare se aduce la cunostinta Parlamentului in sedinta plenara.

(12) Majoritate parlamentara este considerata fractiunea sau coalitia fractiunilor, anuntata prin declaratie, care cuprinde mai mult de jumatate din deputatii alesi.

(13) Opozitie parlamentara este considerata fractiunea sau fractiunile care nu fac parte din majoritatea parlamentara si care s-au declarat in opozitie fata de aceasta.

Articolul 5. Incetarea existentei unei fractiuni

     parlamentare

(1) Fractiunea isi inceteaza existenta daca numarul membrilor ei este mai mic de 5 sau daca fractiunea inainteaza o rezolutie in acest sens.

(2) Fostul presedinte al fractiunii informeaza despre acest fapt, in termen de 3 zile, Presedintele Parlamentului. Presedintele Parlamentului constata incetarea existentei fractiunii parlamentare in cazurile stipulate la alin.(1) si anunta despre aceasta plenul Parlamentului.

(3) Fractiunea poate sa nu-si inceteze existenta in cazul in care numarul membrilor ei este mai mic de 5, daca deputatul a carui mandat a fost validat imediat dupa micsorarea componentei fractiunii, in termen de 10 zile de la validarea mandatului, a devenit membru al acestei fractiuni.

Articolul 6. Organizarea fractiunilor parlamentare si  

     atributiile lor

(1) In conformitate cu prezentul Regulament fractiunile parlamentare au dreptul sa faca propuneri pentru:

a) numirea, alegerea reprezentantilor lor in Biroul permanent, in comisiile permanente si in delegatiile parlamentare permanente, tinindu-se seama de reprezentarea lor proportionala in Parlament, precum si revocarea lor;

b) ordinea de zi a sedintelor Parlamentului si ale Biroului permanent;

c) formarea comisiilor speciale, de ancheta si altor comisii ale Parlamentului;

d) proiectele de hotariri ale Parlamentului privind programul de activitate al Guvernului, proiectele actelor exclusiv politice ale Parlamentului;

e) formarea grupurilor de lucru si de experti pe diverse domenii de activitate;

f) initierea audierilor parlamentare etc.

2) In cazul in care reprezentarea proportionala a fractiunilor in Parlament se schimba, fractiunile parlamentare, dupa cel putin un an de la constatarea acestui fapt, pot cere modificarea corespunzatoare a componentei Biroului permanent, a comisiilor permanente, precum si a delegatiilor parlamentare permanente.

(3) Fractiunilor parlamentare li se pun la dispozitie incaperi pentru lucru, tehnica birotica, rechizite de birou si li se acorda servicii necesare activitatii lor eficiente.

(4) Fiecare fractiune parlamentara va fi asistata de un secretariat, structura si statul de personal ale caruia se stabilesc de Parlament, tinindu-se cont de reprezentarea ei proportionala in Parlament.

(5) Angajarea si eliberarea din functie a lucratorilor secretariatului fractiunilor parlamentare se face de catre Presedintele Parlamentului, la propunerea fractiunii respective.

(6) Fiecare fractiune dispune de un buget anual, aprobat de Parlament, in functie de reprezentarea numerica a acesteia in Parlament. Folosirea mijloacelor financiare alocate din bugetul Parlamentului pentru asigurarea activitatii fractiunilor parlamentare se hotaraste de fiecare fractiune in mod autonom.

*Din Regulamentului Parlamentului

Nr.797 din 02.04.96

Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.050 din 07.04.2007

* * *

 

Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"