Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu România Legislatura XX

Description: Grupul de prietenie cu România
Members:
Ghimpu Mihai - preşedinte
Golovin Boris - vicepreşedinte
Lipskii Oleg - membru
Mitriuc Ghenadi - membru
Odnostalco Vladimir - membru
Pistrinciuc Vadim - membru
Radvan Marina - membru
Spatari Mihaela - membru
Grama Octavian - membru
Bacalu Elena - membru
Lebedinschi Adrian - membru
Rotaru Valentina - membru
Chiseliov Serghei - membru
Zagorodnîi Anatolie - membru
Diacov Dumitru - membru
Şupac Inna - membru
Ţap Iurie - membru
Deliu Tudor - membru
Stratan Valentina - membru
Ghileţchi Valeriu - membru
Ivanov Violeta - membru
Agache Angel - membru
Ciobanu Maria - membru
Juravschi Nicolae - membru
Mocanu Gheorghe - membru
Pleşca Nae-Simion - membru
Sîrbu Serghei - membru
Hotineanu Vladimir - membru
Batrîncea Vlad - membru
Bolea Vasile - membru
Furculiţă Corneliu - membru
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe