Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu Ucraina Legislatura XX

Description: Grupul de prietenie cu Ucraina
Members:
Nichiforciuc Eugeniu - preşedinte
Vitiuc Vladimir - vicepreşedinte
Agache Angel - membru
Bannicov Alexandr - membru
Ciobanu Maria - membru
Stati Sergiu - membru
Bolea Vasile - membru
Dîrda Iurie - membru
Dolinţă Alla - membru
Hrenova Elena - membru
Mudreac Radu - membru
Novac Grigore - membru
Odnostalco Vladimir - membru
Radvan Marina - membru
Savva Oleg - membru
Nesterovschi Alexandr - membru
Smirnov Eduard - membru
Dudnic Cornel - membru
Lebedinschi Adrian - membru
Rotaru Valentina - membru
Chiseliov Serghei - membru
Cuciuc Oleg - membru
Groza Sergiu - membru
Bodnarenco Elena - membru
Şupac Inna - membru
Ţap Iurie - membru
Reidman Oleg - membru
Sîrbu Oleg - membru
Stratan Valentina - membru
Ghileţchi Valeriu - membru
Mîndru Victor - membru
Ivanov Violeta - membru
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Sunday, November 28, 2021
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe