Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu ţările Europei de Sud-Est Legislatura XX

Description: • Republica Albania
• Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
• Republica Serbia
• Muntenegru
• Bosnia şi Herţegovina
Members:
Spatari Mihaela - preşedinte
Stati Sergiu - vicepreşedinte
Zagorodnîi Anatolie - membru
Balan Ion - membru
Sîrbu Oleg - membru
Porcescu Petru - membru
Stratan Valentina - membru
Ghileţchi Valeriu - membru
Mîndru Victor - membru
Ivanov Violeta - membru
Cobzac Grigore - membru
Agache Angel - membru
Ciobanu Maria - membru
Sîrbu Serghei - membru
Bolea Vasile - membru
Dolinţă Alla - membru
Hrenova Elena - membru
Mitriuc Ghenadi - membru
Mudreac Radu - membru
Novac Grigore - membru
Radvan Marina - membru
Nesterovschi Alexandr - membru
Casian Ion - membru
Grama Octavian - membru
Lebedinschi Adrian - membru
Rotaru Valentina - membru
Chiseliov Serghei - membru
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe