Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary Foreign Relations > Parliamentary Friendship Groups
Grupuri parlamentare de prietenie

Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană Legislatura XIX

Description: Grupul de prietenie cu Confederaţia Elveţiană
Members:
Vieru Boris - membru
Ciobanu Ghenadie - membru
Petrenco Grigore - membru
Corman Igor - membru
Şupac Inna - membru
Ţap Iurie - membru
Botnariuc Tatiana - membru
Streleţ Valeriu - membru
Mîndru Victor - membru
Ivanov Violeta - membru
Anghel Gheorghe - membru
Ciobanu Maria - membru
Juravschi Nicolae - membru
Mocanu Gheorghe - membru
Pleşca Nae-Simion - membru
Sîrbu Serghei - membru
Starîş Constantin - membru
Stati Sergiu - membru
Todua Zurabi - membru
Apostolachi Iurie - membru
Saharneanu Vladimir - membru
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe