Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Accreditation of journalists in Parliament

Observator European

Integritatea este Libertate

Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
Relații cu cetățeanul
Parliamentary control > Reports of state institutions
Reports of state institutions

2022

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2021 nr.1588 din 30.06.2022 

Raportul privind activitatea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în anul 2021 și Raportul național privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova pentru anul 2021 nr.1551 din 27.06.2022

Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2021 nr.1448 din 15.06.2022

Raportul Ministerului Finanțelor privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat în trimestrul I al anului 2022 nr.1339 din 02.06.2022

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2021 nr.1327 din 01.06.2022

Rapoartele de audit asupra rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 nr.1311 din 01.06.2022

Raportul Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2021 nr.06-04/46/1670 din 31.05.2022

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2021 nr.1303 din 31.05.2022

Raportul situațiilor financiare și Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2021 nr.1012 din 29.04.2022

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2021 nr.1008 din 29.04.2022

Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2021 nr.1007 din 29.04.2022

Raportul privind implementarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anul 2021 nr.842 din 08.04.2022

Raportul privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2021 nr.833 din 08.04.2022

Raportul Ministerului Justiției privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești nr.785 din 05.04.2022

Raport de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 (perioada de raportare – 2021) nr.752 din 01.04.2022

Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2021 nr.701 din 29.03.2022

 Raportul Centrului Național Anticorupție cu privire la activitățile de evaluare a integrității instituționale, realizate în perioada anului 2021 nr.06/4-1825 din 28.03.2022

 Raportul generalizat pentru anul 2021 cu privire la implementarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător nr.689 din 25.03.2022

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind rezultatul monitorizării pieței produselor petroliere a Republicii Moldova în anul 2021 nr.659 din 22.03.2022

Raportul despre activitatea Procuraturii în anul 2021 nr.656 din 22.03.2022

Raportul privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2021 nr.649 din 21.03.2022

Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2021 nr.604 din 15.03.2022 

Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2021 nr.603 din 15.03.2022

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2021nr.597 din 14.03.2022

Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2021 nr.544 din 04.03.2022

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului  în anul 2021 nr.515 din 28.02.2022

Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice de stat pentru anul 2021 nr.512 din 28.02.2022

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pe anul 2021 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023 nr.383 din 16.02.2022

Raportul Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Instituției Publice Compania ”Teleradio-Moldova”  pentru anul 2021  nr.216 din 31.01.2022 (Documente conexe: 1234)

Raportul Curții Constituționale privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2021 nr.213 din 31.01.2022

 

2021

 

Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2020 nr.2923 din 10.12.2021

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova în anul 2020 nr.2549 din 09.11.2021

Situațiile financiare anuale (individuale și consolidate) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020; Raportul conducerii consolidat anual 2020 aferent situațiilor financiare consolidate; Rapoartele auditorului independent nr.2439 din 01.11.2021

Raportul privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia în semestrul I al anului 2021 nr.2005 din 24.09.2021

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public pentru anul 2020 nr.1860 din 15.09.2021

Raportul Ministerului Economiei și Infrastructurii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru semestrul I al anului 2021 de către autoritățile de licențiere nr.1845 din 14.09.2021

Raportul Ministerului Finanțelor privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat în semestrul I al anului 2021 nr.1807 din 09.09.2021

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2020 nr.1325 din 30.06.2021

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2020 nr.1210 din 02.06.2021

Raportul anual pentru anul 2020 și Raportul Consiliului de supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2020 nr.1202 din 31.05.2021

Raportul anual 2020 privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare nr.1189 din 28.05.2021

Situația financiară a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și Raportul Auditorului Independent nr.1169 din 25.05.2021

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2020 nr.1152 din 21.05.2021

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2020 nr.1056 din 30.04.2021

Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020 nr.1052 din 30.04.2021

Raportul anual de activitate al Curții de Conturi pe anul 2020 nr.1040 din 29.04.2021

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2020 nr.925 din 19.04.2021

Raportul Ministerului Economiei și Infrastructurii privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător pentru anul 2020 de către autoritățile de licențiere nr.879 din 14.04.2021

Raportul Agentului Guvernamental pentru anul 2020 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărârilor și a deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului nr.823 din 07.04.2021

Raportul Consiliului național pentru drepturile omului în contextul celui de-al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală a respectării drepturilor omului în Republica Moldova nr.804 din 06.04.2021

Raportul Consiliului național pentru drepturile omului privind implementarea Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului nr.793 din 05.04.2021

Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2020 nr.784 din 02.04.2021

Raportul Ministerului Finanțelor privind situația în domeniul datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2020  nr.777 din 02.04.2021

Raportul consolidat cu privire la implementarea în anul 2020 a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 nr.619 din 19.03.2021

Raportul privind implementarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 nr.613 din 19.03.2021

Raportul privind activitatea Procuraturii pentru anul 2020 nr.599 din 17.03.2021

Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2020 nr.572 din 16.03.2021

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind rezultatul monitorizării pieței produselor petroliere a Republicii Moldova în anul 2020 nr.570 din 15.03.2021 

Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești nr.569 din 15.03.2021

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2020 nr.551 din12.03.2021

Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2020 nr.550 din12.03.2021

Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2020  nr.470 din 03.03.2021

Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2020 nr.456 din 02.03.2021

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2020-2023 nr.425 din 25.02.2021 

Raportul Curții Constituționale privind exercitarea jurisdicției constituționale în anul 2020  nr.207 din 02.02.2021

 

2020

 

Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2019 nr.2917 din 22.12.2020

Raportul semianual privind executarea bugetului național și a componentelor acestuia pe anul 2020 nr.2267 din 02.10.2020

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public pentru anul 2019 nr. 2165 din 15.09.2020 [actualizat]

Raportul privind totalurile administrării și deetatizării proprietății publice pentru anul 2019 nr.2102 din 07.09.2020

Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 1945 din 30.07.2020 

Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 nr.1929 din 29.07.2020

Raportul Agentului Guvernamental cu privire la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene a Dreptului Omului în anul 2019 nr.1664 din 02.07.2020  

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2019 nr.1653 din 01.07.2020   

Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 nr.1383 din 03.06.2020

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2019  nr.1377 din 03.06.2020

Raportul anual 2019 privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare nr.1342 din 28.05.2020

Raportul Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2019 nr.1328 din 27.05.2020

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2019 nr.1319 din 26.05.2020

Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești nr.1183 din 12.05.2020

Raportul privind activitatea Procuraturii pentru anul 2019 nr.1146 din 04.05.2020 

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2019 nr.1132 din 30.04.2020

Raportul de activitate a Curții de Conturi pe anul 2019 nr.1130 din 30.04.2020 [actualizat]

Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2019 nr.1070 din 16.04.2020 

Raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru anul 2019 nr.1069 din 16.04.2020

Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2019 nr.1044 din 02.04.2020

Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2019 nr.939 din 17.03.2020

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică despre situația pe piața produselor petroliere a Republicii Moldova în anul 2019 nr.941 din 17.03.2020

Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2019 nr.928 din 13.03.2020

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2019 nr.927 din 13.03.2020 

RAPORTUL auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2019 nr.741 din 28.02.2020

Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2019 nr.740 din 28.02.2020

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2019 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 nr.696 din 26.02.2020

2019

Raportul Auditorului Independent și Situația financiară pentru anul 2018 prezentat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică nr.2802 din 12.12.2019

Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2018 nr.2687 din 05.12.2019

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pentru anul 2018 nr.1640 din 13.09.2019 [actualizat]

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru perioada anului 2018 nr.654 din 05.06.2019

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2018 nr.647 din 31.05.2019

Auditul financiar asupra Rapoartelor Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul bugetar 2018 nr.644 din 31.05.2019

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2018 nr.643 din 31.05.2019

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2018 nr.642 din 31.05.2019

Raportul anual 2018 privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare nr.641 din 31.05.2019

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2018 nr.520 din 26.04.2019

Raportul de activitate a Curții de Conturi pe anul 2018  nr.518 din 26.04.2019

Raportul Agentului guvernamental pentru anul 2018 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor Curții Europene a Dreptului Omului nr.461 din 13.04.2019

Raportul Centrului Național Anticorupție privind evaluarea integrității instituționale pentru anul 2018 nr.407 din 03.04.2019

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 nr.391 din 02.04.2019

Raportul financiar privind executarea bugetului Curții de Conturi pentru anul 2018 nr.386 din 01.04.2019

Raportul de activitate a Consiliului de Integritate pentru anul 2018 nr.373 din 29.03.2019

Raportul cu privire la activitatea Centrului Național Anticorupție pentru anul 2018 nr.359 din 27.03.2019

Informație privind aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2019 nr.358 din 27.03.2019

Raport general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2018 nr.345 din 25.03.2019

Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2018 nr.344 din 25.03.2019

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică despre situația pe piața produselor petroliere a Republicii Moldova în anul 2018 nr.310 din 18.03.2019

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2018 nr.302 din 15.03.2019

Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2018 nr.294 din 14.03.2019

Raportul privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești nr.293 din 13.03.2019 

Raportul de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018 nr.269 din 11.03.2019

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2018 nr.249 din 01.03.2019

Raportul de activitate a Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat pentru anul 2018 nr.239 din 28.02.2019

Raportul Curții Constituționale privind exercitarea  jurisdicției constituționale în  anul 2018 nr.189 din 14.02.2019

Informația privind executarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2018 – 2022, pentru semestrul II, 2018

Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2017 nr.35 din 11.01.2019

2018

Raportul privind implementarea programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018 nr.2741 din 13.12.2018

Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018 nr. 1938 din 14.09.2018 

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public pentru anul 2017 nr. 1945 din 14.09.2018

Raportul privind totalurile administrării și deetatizării proprietății publice în anul 2017 nr. 1496 din 02.07.2018

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru perioada anului 2017 nr.1459 din 26.06.2018

Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2017 nr.1364 din 12.06.2018

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției   constituționale în  anul 2017

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2017 nr.1281 din 04.06.2018

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2017. nr.1274 din 31.05.2018

Auditul financiar asupra Rapoartelor Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul bugetar 2017 nr.1270 din 31.05.2018

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2017 nr.1268 din 31.05.2018

Raportul anual 2017 privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare

Informația privind implementarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorul de stat pentru anii 2017-2020 (în perioada anului 2017) prezentată de Consiliul Concurenței  nr.1224 din 28.05.2018

Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2017 nr.1085 din 14.05.2018

Raportul de activitate a Curții de Conturi pe anul 2017 nr.979 din 27.04.2018

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2017 nr.978 din 27.04.2018

Raportul anual  pentru 2017 privind implementarea Programului de activitate al Guvernului 2016-2018 nr.950 din 26.04.2018

Raportul Agentului guvernamental pentru anul 2017 cu privire la măsurile întreprinse în vederea executării hotărîrilor și a deciziilor Curții Europene a Dreptului Omului nr.829 din 11.04.2018

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru anul 2017 nr.764 din 03.04.2018

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică despre situația pe piața produselor petroliere a Republicii Moldova în anul 2017 nr.751 din 02.04.2018

Raportul Guvernului privind implementarea Planului de construire a clădirilor noi și/sau de renovare a clădirilor existente, necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești nr.658 din 22.03.2018

Raportul Avocatului Poporului (Ombudsman) privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2017 nr.580 din 19.03.2018

Raportul anual de performanță al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor pentru anul 2017 nr.538 din 15.03.2018

Raport general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2017 nr.525 din 14.03.2018

Raportul privind activitatea Procuraturii pentru anul 2017  nr.524 din 14.03.2018

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 nr.523 din 14.03.2018 

Raportul de activitate a Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2017 nr.467 din 12.03.2018

Raportul de activitate a Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat nr.382 din 28.02.2018

Raportul de activitate a Centrului Național Anticorupție pentru anul 2017 nr.357 din 23.02.2018

Raportul Consiliului Concurenței privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2016. nr.297 din 16.02.2018

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2017 nr.156 din 01.02.2018

2017

Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2016 nr.2220 din 24.11.2017

Raportul general al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova pentru anul 2016 DPA nr. F-3272 din 17.11.2017 

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru perioada anului 2016 nr.2212 din 24.11.2017

Raportul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind rezultatul monitorizării pieței produselor petroliere a Republicii Moldova pentru perioada anului 2016 nr.2213 din 24.11.2017

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2016 nr.2194 din 22.11.2017

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (raport anual 2016) nr.1836 din 10.10.2017

Raportul Comisiei Electorale Centrale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2016. nr.1171 din 12.06.2017

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2016 nr.1064 din 30.05.2017

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2016. Raportul financiar pentru anul 2016 nr.1063 din 30.05.2017

Raportul anual 2016 privind activitatea CNPF și funcționarea pieței financiare nebancare nr.1062 din 30.05.2017

Raportul anual privind implementarea Programului de activitate al Guvernului 2016-2018 nr.797 din 28.04.2017

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2016 nr.792 din 28.04.2017

Raportul financiar privind executarea bugetului Curții de Conturi în exercițiul bugetar 2016 nr.672 din 10.04.2017

Raportul de activitate a Curții de Conturi pe anul 2016 nr.671 din 10.04.2017

Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2016 nr.663 din 07.04.2017

Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2016 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 nr.692 din 11.04.2017

Raportul despre activitatea Procuraturii Generale în anul 2016 nr.627 din 04.04.2017

Raportul Avocatului Poporului (Ombudsman) privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 nr.478 din 20.03.2017

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul 2016 nr.424 din 14.03.2017  

Raportul cu privire la activitatea Centrului Național Anticorupție pentru anul 2016 nr.374 din 03.03.2017  

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2016 nr.183 din 02.02.2017

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (raport anual 2015)

2016

Raportul privind administrarea și deetatizarea proprietății publice în anul 2015 nr.1970 din 22.07.2016

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2015 nr.1926 din 18.07.2016

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2015 Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2014 nr.1479 din 31.05.2016

Raportul privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare pentru anul 2015 nr.1461 din 30.05.2016

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2015 nr.1072 din 21.04.2016

Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a instanțelor judecătorești în anul 2015 nr.1002 din 13.04.2016

Raportul general al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității pentru anul 2015 nr.681 din 21.03.2015

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul 2015 nr.598 din 14.03.2016

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2015  nr.621 din 15.03.2016

Raportul Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2014 nr.329 din 18.02.2016

Raportul asupra activității desfășurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2015  nr.289 din 15.02.2016

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2015 nr.161 din 29.01.2016

2015

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței pentru anul 2014. Raportul Financiar privind executarea bugetului Consiliului Concurenței în exercițiul bugetar 2014 (nr.1299 din 29.05.2015)

Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova în perioada 2011-2013 (nr.1569 din 02.07.2015)

Raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public (raport anual 2014)

Raportul privind activitatea Comisiei Naționale a Pieței Financiare și funcționarea pieței financiare nebancare pentru anul 2014 Scrisoarea nr.1220 din 22.05.2015

Raportul Procuraturii Generale privind activitatea organelor procuraturii pentru anul 2014. Scrisoarea nr.1031 din 13.05.2015

Raportul privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014. Scrisoarea nr.952 din 06.05.2015

Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2014. Scrisoarea nr.882 din 30.04.2015

Raportul financiar al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2014. Scrisoarea nr.382 din 05.03.2015

Raportul Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității privind activitatea realizată în 2014. Scrisoarea nr.457 din 17.03.2015

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova pentru anul 2014. Scrisoarea nr.581 din 01.04.2015

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat – Raportul de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat. Scrisoarea nr.347 din 02.03.2015

Raportul de activitate al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul calendaristic 2014. Scrisoarea nr.428 din 12.03.2015

Raportul Centrului pentru Drepturile Omului privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2014. Scrisoarea nr.448 din 16.03.2015

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pe anul 2014

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova pe anul 2013

Raport privind activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2012

2014

Raport privind activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în anul 2013. Scrisoarea nr.718 din 08.04.2014

Raportul privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova în anul 2013. Scrisoarea nr.485 din14.03.2014

Raportul de activitate al Comisiei Naționale de Integritate pentru anul 2013.  Scrisoarea nr.589 din 26.03.2014

Raportul cu privire la activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești din Republica Moldova în anul 2013.  Scrisoarea nr.599 din 27.03.2014

Raportul privind activitatea  Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității pentru anul 2013. Scrisoarea nr.500 din 17.03.2014

Raportul activității organelor procuraturii pentru anul 2013. Scrisoarea nr.854 din 29.04.2014

Raportul anual al Băncii Naționale a Moldovei. Scrisoarea nr.866 din 30.04.2014

Raportul de activitate a Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar. Scrisoarea nr.13-073 din 29.04.2014

Raportul privind activitatea Consiliului Concurenței. Rapoartele financiare anuale pentru perioada 2012-2013. Scrisoarea nr.AAP-01/56-730 din 30.05.2014

Raportul asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2013. Scrisoarea nr.08-2009 din 29.05.2014

Raportul anual al Curții Constituționale privind executarea jurisdicției constituționale în anul 2013. Scrisoarea nr.SCC-01/318 din 09.10.2014 

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe