Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Accreditation of journalists in Parliament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
 
 
Asistență externă
Parliamentary control > Legal framework
Legal framework

CONTROL PARLAMENTAR


Controlul asupra executarii legii (publicarea in termenele stabilite, organizarea studierii prevederilor legii etc.) de catre organele si persoanele competente, precum si determinarea eficientei actiunii legii revin, de regula, comisiei permanente de profil asistate de Directia juridica a Aparatului Parlamentului, altor comisii, create in acest scop de Parlament.

 

MOȚIUNI


In practica Parlamentului Republicii Moldova exista motiune simpla si motiune de cenzura.
Motiunea simpla exprima pozitia Parlamentului intr-o anumita problema de politica interna sau externa ori, dupa caz, intr-o problema ce a facut obiectul unei interpelari. Motiunea simpla poate fi initiata de cel putin 15 deputati.
Motiunea de cenzura exprima retragerea increderii acordate Guvernului la investitura. Motiunea de cenzura asupra activitatii Guvernului poate fi initiata de cel putin 1/4 din numarul deputatilor alesi.
Motiunea simpla si de cenzura se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti.
In cazul adoptarii motiunii de cenzura, Primul-ministru va prezenta in termen de cel mult 3 zile, Presedintelui Republicii Moldova demisia Guvernului.
Motiunile simple si de cenzura, adoptate de Parlament se publica in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Partea I si sunt obligatorii pentru Guvern si alte autoritati vizate.

 

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI


Ultima ora de lucru al Parlamentului in fiecare zi de joi, cu exceptia ultimei joi din luna, va fi consacrata intrebarilor. Fiecare deputat poate adresa intrebari membrilor Guvernului sau conducatorilor altor autoritati ale administratiei publice. Deputatii nu pot formula intrebari Presedintelui Republicii Moldova, reprezentantilor puterii judecatoresti, autoritatilor administratiei publice locale...

 

INTERPELĂRI


Interpelarile se fac in scris, aratindu-se obiectul acestora, fara nici o dezvoltare, concretizindu-se forma raspunsului solicitat. Interpelarea deputatului consta dintr-o cerere adresata Guvernului, prin care se solicita explicatii asupra unor aspecte ale politicii Guvernului ce tin de activitatea sa interna sau externa.
In cazul solicitarii raspunsului in scris la interpelare, Guvernul va raspunde in cel mult 15 zile.
Prezenta membrilor Guvernului, carora le sint adresate interpelari, la sedinta Parlamentului consacrata interpelarilor, este obligatorie.

 

AUDIERI ȘI RAPOARTE


Parlamentul, o data in decursul unei sesiuni, audiaza Guvernul in probleme ce tin de activitatea acestuia.
La propunerea Biroului permanent, a comisiilor permanente sau a fractiunilor parlamentare, Parlamentul initiaza audieri si in alte domenii de interes public major.
Data si procedura de desfasurare a audierilor sint stabilite si aduse la cunostinta deputatilor si Guvernului de catre Parlament.
Anual, in luna aprilie, Guvernul, in sedinta in plen a Parlamentului, prezinta raportul anual al activitatii sale de catre Primul-ministru.
Alte autoritati obligate sa prezinte rapoarte anuale in plenul Parlamentului le vor prezenta in termenele prevazute de legislatia in vigoare.
Biroul permanent va include in proiectul ordinii de zi audierea rapoartelor respective in cel mult 30 de zile de la data prezentarii. Pe marginea rapoartelor prezentate, Parlamentul poate decide adoptarea unei hotariri.

 

PETIȚII


Parlamentul este o institutie reprezentativa la care cetatenii se pot adresa cu petitii, solicitind sprijinul pentru inlaturarea unor abuzuri, pentru rezolvarea unei situatii sau a unei probleme de interes obstesc. Petitiile adresate in scris de cetateni sunt remise spre solutionare comisiei parlamentare competente sau se transmit deputatilor carora au fost personal adresate.

Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe