Parliamentary development in the Republic of Moldova
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Accreditation of journalists in Parliament

Control parlamentar > Audieri în comisie
 Audieri in comisie
Raport asupra audierii publice privind măsurile întreprinse de către Ministerul Mediului și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în vederea implementării proiectului "Securitatea aprovi
RAPORT
Read more
Raport cu privire la controlul parlamentar privind implementarea prevederilor articolelor 4, 10 și 19 din Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară
 R A P O R T
Read more
Raportul privind audierea raportului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, privind achitările pentru măsurile de subvenționare în anul 2021
 R A P O R T
Read more
Raport asupra audierii publice privind mersul implementării Strategiei de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027
R A P O R T
Read more
Decizia pe marginea audierilor publice cu referire la implementarea Proiectului privind reabilitarea Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău
D E C I Z I E
Read more
Decizia privind rezultatele audierilor Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene cu privire la "Evoluția negocierilor noii Agende de Asociere RM - UE 2021-2027"
D E C I Z I E
Read more
Decizia cu privire la măsurile întreprinse de către Ministerul de resort în vederea executării Deciziei Comisiei nr. 141 din 07.07.2020 cu privire la eficiența utilizării surselor financiare ale Fondu
DECIZIE
Read more
Decizia pe marginea audierilor publice cu privire la implementarea prevederilor Acordului la capitolele cu componențe în domeniul mediului în perioada 2017-2019
 D E C I Z I E
Read more
Decizia pe marginea audierilor publice privind situația bunurilor imobile ale Republicii Moldova pe teritoriul altor state.
 Decizie
Read more
Decizia Comisiei mediu și dezvoltare regională, aprobate urmare a organizării audierilor publice privind rezultatele reformei instituționale în domeniul protecției mediului.
 Decizie
Read more
12345678910...>>
Declarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe