Actualitate
Autorități și instituții statale
Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Acreditarea jurnaliștilor la Parlament
Observator European
Parlamentarismul în Republica Moldova
Secretariatul Parlamentului
Cadrul Legal
Sesiuni parlamentare
Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Relaţii externe parlamentare
Informații publice
Regulamentul privind accesul în sediul Parlamentului RM

          H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind accesul,

ordinea și securitatea în Parlament

 

 

În temeiul art. 13 din Regulamentul Parlamentului,

 

Biroul permanent adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind accesul, ordinea şi securitatea în Parlament (se anexează).

 

Art. 2. – Se abrogă Hotărârea Biroului permanent nr. 5/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament.

 

Art. 3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI

 

 

IGOR GROSU

   Chișinău, 3 noiembrie 2021.
   Nr. 30

 

       REGULAMENT

Agenda
27 ianuarie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Agenda
27 ianuarie 2023
Pentru data selectată, la moment nu este nici o înregistrare
Ultimele acte legislative adoptate
LastLaws
 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

Mail: info@parlament.md

Tel.: 022-820-390
       

 
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursuri
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"