Asistență externă
 
Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Accreditation of journalists in Parliament

Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relations with other authorities > Constitutional Court
Constitutional Court

La 23 februarie 1995, a fost creata Curtea Constitutionala, prima autoritate de jurisdictie constitutionala in istoria Republicii Moldova.

Crearea institutiei in cauza a fost preconizata de Constitutia Republicii Moldova, adoptata la 29 iulie 1994. Activitatea Curtii Constitutionale este reglementata prin titlul V articolele 134 -140 din Constitutie si prin Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 "Cu privire la Curtea Constitutionala" si Codul jurisdictiei constitutionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995.

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova se afla in afara puterilor legislativa, executiva si judecatoreasca. Competenta sa, stabilita prin Constitutie, si activitatea de zi cu zi denota independenta acestei institutii si subordonarea ei doar Legii Supreme.

Spre deosebire de instantele judecatoresti de drept comun, Curtea Constitutionala este unica autoritate publica politico-jurisdictionala, care examineaza in exclusivitate probleme de drept si contribuie la perfectionarea actelor cu caracter normativ adoptate de Parlament, Presedintele Republicii Moldova si Guvern.

Curtea activeaza conform propriei jurisdictii, in baza principiilor independentei, colegialitatii, legalitatii si publicitatii, dispune de autonomie financiara si de buget propriu, inclus distinct in bugetul de stat.

Curtea Constitutionala isi exercita atributiile de baza numai in sedinte plenare. Toate hotaririle Curtii sint definitive si executorii pe intreg teritoriul tarii. Legile si alte acte normative sau unele parti ale acestora declarate neconstitutionale devin nule din momentul adoptarii hotaririi Curtii Constitutionale.

Curtea Constitutionala este compusa din sase judecatori, numiti de catre ramurile puterii din stat pentru un mandat de sase ani, cu dreptul de a pretinde la inca un mandat. Doi judecatori sint numiti de Parlament, doi de Guvern si doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Legea stabileste un sir de garantii pentru ca judecatorii sa-si poata indeplini atributiile, principalele fiind independenta, inamovibilitatea, imunitatea. Judecatorii au drepturi egale, precum si obligatii egale.

Legea interzice judecatorilor Curtii Constitutionale sa exercite paralel alte activitati remunerate, cu exceptia activitatii didactice si stiintifice. Judecatorii nu pot face parte din partide sau miscari politice sau sa le sustina intr-un mod sau altul, nu pot participa la campaniile electorale sau sa desfasoare alta activitate politica. Judecatorii trebuie sa se abtina de la orice actiune care contrazice statutul de judecator.

Presedintele Curtii si judecatorul care il inlocuieste se aleg pentru un termen de 3 ani de judecatorii Curtii, avind dreptul de a fi realesi inca pentru 3 ani.

Pe linga Curte Constitutionala se formeaza Secretariatul, care are sarcina de asigurare a activitatii Curtii, acorda asistenta informationala, organizatorica, stiintifica si de alta natura, organizeaza audienta cetatenilor, examineaza in prealabil sesizarile Curtii Constitutionale a caror solutionare de catre judecatorii Curtii nu este neaparata, acorda ajutor judecatorilor la pregatirea dosarelor pentru examinare.

Secretariatul Curtii Constitutionale este condus de un sef. Regulamentul Secretariatului Curtii Constitutionale, organigrama si statul lui de functii se aproba de Curtea Constitutionala.

Pe linga Curtea Constitutionala poate functiona un Consiliu stiintific consultativ.

Curtea Constitutionala colaboreaza cu institutii similare din Ucraina, Romania, Belgia, Ungaria, Armenia, Rusia si altele, este membra cu drepturi depline a Comisiei de la Venetia a Consiliului Europei, Conferintei Europene a Curtilor Constitutionale si a Asociatiei Curtilor Constitutionale Francofone.


Contacte

Adresă: A. Lapuşneanu 28, CHIŞINĂU, MD-2004 MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08  
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
Saturday, January 28, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe