Observator European

Integritatea este Libertate

Accréditation des journalistes au Parlement

Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Rapports avec autres autorités > Conseil Supérieur de la Magistrature
Consiliul Superior al Magistraturii

 

În conformitate cu Art. 4 al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Nr.947-XIII din 19.07.96, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe:
 
Competenţe referitoare la cariera judecătorilor:
 
 • face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, respectiv, Parlamentului de numire, promovare, transferare sau eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti;
 
 • primeşte jurămîntul judecătorilor;
 
 • verifică veridicitatea actelor depuse de candidaţii la funcţia de judecător şi veridicitatea actelor prezentate pentru numirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de vîrstă sau în caz de promovare a judecătorului;
 
 • dispune organizarea, conform legii şi regulamentului, a concursului pentru suplinirea posturilor de judecător, de preşedinte şi de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi selectează candidaturi pentru funcţiile vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei;
 
 • dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării;
 
 • aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor.
 
Competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor:
 
 • desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
 
 • aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
 
 • examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a planurilor de învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul institutului, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru examenele de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
 
 • expune opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a judecătorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei;
 
 • examinează contestaţiile hotărîrilor (avizelor) emise de colegiul de calificare.
 
Competenţe în domeniul respectării disciplinei şi eticii judecătorilor:
 
 • examinează petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecătorilor;
 
 • examinează contestaţiile hotărîrilor emise de colegiul disciplinar;
 
 • aplică sancţiuni disciplinare în privinţa judecătorilor;
 
 • validează hotărîrile (avizele) emise de colegiul de calificare şi de colegiul disciplinar;
 
 • solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor;
 
 • solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale membrilor familiilor judecătorilor.
 
Competenţe în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti:
 
 • audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind asigurarea organizatorică, materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti;
 
 • aprobă Regulamentul privind modul de repartizare a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces;
 
 • examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti;
 
 • prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul precedent;
 
 • aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, promovează, transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare;
 
 • coordonează programele de acordare a concediilor de odihnă anuale judecătorilor judecătoriilor şi curţilor de apel, acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor acestor instanţe.
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
samedi 10 décembre 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe