Asistență externă
 
Relații cu cetățeanul
Observator European

Integritatea este Libertate

Accreditation of journalists in Parliament

Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Parliamentary development in the Republic of Moldova
Relations with other authorities > Superior Council of Magistrates
Superior Council of Magistrates

 

În conformitate cu Art. 4 al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Nr.947-XIII din 19.07.96, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii are următoarele competenţe:
 
Competenţe referitoare la cariera judecătorilor:
 
 • face propuneri Preşedintelui Republicii Moldova sau, respectiv, Parlamentului de numire, promovare, transferare sau eliberare din funcţie a judecătorilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti;
 
 • primeşte jurămîntul judecătorilor;
 
 • verifică veridicitatea actelor depuse de candidaţii la funcţia de judecător şi veridicitatea actelor prezentate pentru numirea judecătorului pînă la atingerea plafonului de vîrstă sau în caz de promovare a judecătorului;
 
 • dispune organizarea, conform legii şi regulamentului, a concursului pentru suplinirea posturilor de judecător, de preşedinte şi de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi selectează candidaturi pentru funcţiile vacante de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei;
 
 • dispune interimatul funcţiei de preşedinte sau de vicepreşedinte al judecătoriei sau al curţii de apel, în cazul vacanţei funcţiei sau suspendării din funcţie a acestora, pînă la completarea funcţiei vacante în modul stabilit de lege sau anularea suspendării;
 
 • aplică măsuri de încurajare în privinţa judecătorilor.
 
Competenţe în domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor:
 
 • desemnează judecătorii în cadrul Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei;
 
 • aprobă strategia privind formarea iniţială şi continuă a judecătorilor, prezintă opinia asupra planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
 
 • examinează şi prezintă opinia asupra regulamentului de organizare a concursului de admitere în Institutul Naţional al Justiţiei, asupra programelor didactice şi a planurilor de învăţămînt pentru cursurile de formare iniţială şi continuă în cadrul institutului, asupra regulamentului de organizare a concursului pentru suplinirea posturilor didactice, precum şi asupra componenţei comisiilor pentru examenele de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei;
 
 • expune opinia asupra numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru instruirea iniţială a judecătorilor în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei;
 
 • examinează contestaţiile hotărîrilor (avizelor) emise de colegiul de calificare.
 
Competenţe în domeniul respectării disciplinei şi eticii judecătorilor:
 
 • examinează petiţiile cetăţenilor în problemele ce ţin de etica judecătorilor;
 
 • examinează contestaţiile hotărîrilor emise de colegiul disciplinar;
 
 • aplică sancţiuni disciplinare în privinţa judecătorilor;
 
 • validează hotărîrile (avizele) emise de colegiul de calificare şi de colegiul disciplinar;
 
 • solicită organelor competente informaţiile referitoare la declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate ale judecătorilor;
 
 • solicită organelor fiscale efectuarea controlului veridicităţii declaraţiilor despre venituri ale membrilor familiilor judecătorilor.
 
Competenţe în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti:
 
 • audiază informaţia Ministerului Justiţiei referitoare la activitatea privind asigurarea organizatorică, materială şi financiară a instanţelor judecătoreşti;
 
 • aprobă Regulamentul privind modul de repartizare a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti, care asigură transparenţa, obiectivitatea şi imparţialitatea acestui proces;
 
 • examinează, confirmă şi propune, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, proiectul bugetelor instanţelor judecătoreşti;
 
 • prezintă anual, dar nu mai tîrziu de 1 aprilie, Parlamentului şi Preşedintelui Republicii Moldova un raport asupra modului de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti în anul precedent;
 
 • aprobă structura aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, numeşte, promovează, transferă şi eliberează din funcţie angajaţii aparatului, aplică faţă de aceştia măsuri de încurajare şi sancţiuni disciplinare;
 
 • coordonează programele de acordare a concediilor de odihnă anuale judecătorilor judecătoriilor şi curţilor de apel, acordă concediile de odihnă anuale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor acestor instanţe.
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în deschiderea sesiunii de primăvară 2023 a Parlamentului
Agenda
Wednesday, March 22, 2023
At the moment there are no records for the selected date
Last legislative acts adopted
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe