Observator European

Integritatea este Libertate

Accréditation des journalistes au Parlement

Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Rapports avec autres autorités > Avocats parlementaires

La data de 30 octombrie 2008 Parlamentul Republicii Moldova în temeiul art.4, art.5 alin (1) şi (2), art. 6 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea cu privire la avocaţii parlamentari nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 a adoptat Hotărîrea nr.222-XVI prin care au fost numiţi în funcţia de Avocati parlamentari pentru un mandat de 5 ani: Munteanu Anatolie,  Grigoriu Aurelia, Plămădeală Tamara.

Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 134 din 01.07.2010 în funcţia de Avocat parlamentar a fost numit domnul Lazăr Tudor pentru un mandat de 5 ani.
 
 
Anatolie Munteanu,
Avocat parlamentar, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222¬XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat parlamentar. 
Studii: superioare juridice; Magistru în drept.
Activitate profesională: Ajutor al procurorului raionului Floreşti; Ajutor superior al procurorului judeţului Chişinău; Procuror, Şef al secţiei judiciar-penale a Procuraturii Generale; Procuror, Şef-interimar al Direcţiei judiciare a Procuraturii Generale.


Aurelia Grigoriu,
Avocat parlamentar, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat Parlamentar. 
 
Studii: superioare juridice; Magistru în drept; Magistru al administraţiei publice; Aspirant. 

Activitate profesională
: Specialist în domeniul resurselor umane în transportul feroviar; Consilier, Comitetul executiv, sectorul Centru, mun. Chişinău; Director, Firma juridică ,,Vistarn’’; Colegiul avocaţilor din Republica Moldova, Avocat licenţiat, Biroul individual de avocaţi ,,Aurelia Grigoriu’’.


Tamara Plămădeală
 Avocat parlamentar, în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 222-XVI din 30.10.2008 privind numirea în funcţia de avocat Parlamentar. 

Studii: superioare juridice. 
Activitate profesională: Profesor istorie şi drept, Şcoala Profesională Tehnică nr.2, s.Cuhureştii de Sus, r-nul Camenca; Preşedinte, Cartelul Ţărănesc ,,Sfîntul Gheorghe’’, Filiala r-lui Şoldăneşti; Consultant juridic, Proiectul ,,Programul Naţional Pămînt’’; Consultant juridic, Programul asistenţă pentru fermieri privaţi (PAFP); Specialist marketing, Proiectul CFR Orhei; Consultant juridic, OO Agrodrept-Moldova; Consilier, Consiliul raional Orhei.


Tudor  Lazăr
Avocat parlamentar,  în temeiul Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 134 din 01.07.2010 privind numirea în funcţie de avocat parlamentar.
Studii: superioare juridice,  Doctor în drept.
Activitate profesională: Executor judecătoresc, Judecătoria Cimişlia; Activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Judecător, Judecătoria Cimişlia; Tribunalul Chişinău, Curtea de Apel a Republicii Moldova; Şef, Direcţia Juridică, Primăria mun. Chişinău; Prorector, Conferenţiar universitar, Universitatea de Studii Europene.
Déclarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la ședința de inaugurare a sesiunii de toamnă 2022 a Parlamentului
Agenda
samedi 10 décembre 2022
Pentru data selectata, la moment nu este nici o inregistrare FR
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe