Relații cu cetățeanul
 
Asistență externă
 
 
Parliamentary development in the Republic of Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Visiting and information
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
Accreditation of journalists in Parliament

Actualitate
Actualitate
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament
Observator European
Observator European
Parlamentarismul în Republica Moldova
Parlamentarismul în Republica Moldova
Autorități și instituții statale
Autorități și instituții statale
Secretariatul Parlamentului
Secretariatul Parlamentului
Cadrul Legal
Cadrul Legal
Sesiuni parlamentare
Sesiuni parlamentare
Relaţii externe parlamentare
Relaţii externe parlamentare
 
 
COMUNICAT INFORMATIV
COMUNICAT INFORMATIV - Friday, February 07, 2020

COMUNICAT INFORMATIV

 

 

În data de 11.03.2020, la ora 10.00, în sediul Direcției Transport a Parlamentului, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Corobceanu nr. 10, et. 4, sala de ședință, se va desfășura licitația publică cu strigare pentru comercializarea a 18 unități de transport neutilizate în activitatea Parlamentului, conform tabelului.

Nr. lotului

Marca și modelul unit. de transport

Anul fabr.

Nr. caroseriei

Prețul inițial, lei

Nr. lotului

Marca și modelul unit. de transport

Anul fabr.

Nr. caroseriei

Prețul inițial, lei

1

BMW 520

1997

WBADD11050BN50807

46000

10

BMW 520

1997

WBADD11030BN51549

51000

2

BMW 520

1997

WBADD11040BN50927

46000

11

BMW 740

1996

WBAGJ81020DL05756

70000

3

BMW 520

1997

WBADD11090BN50924

54000

12

BMW 520

1997

WBADD11020BN50781

48000

4

BMW 520

1997

WBADD11010BN51548

56000

13

UAZ 31512

1991

OMO333467

24000

5

BMW 528

1997

WBADD61070BR36674

54000

14

TOYOTA HIACE

1996

JT141LHB400022094

60000

6

BMW 520

1997

WBADD11010BN50805

51000

15

ZIL 4957 (basculantă)

1990

2977843

33000

7

BMW 520

1997

WBADD11090BN51524

52000

16

VAZ  21310

2003

XTA21310030047019

42000

8

BMW  520

1997

WBADD11000BN50665

53000

17

GAZ 3307

1992

XTH330700H1534269

44000

9

BMW 520

1997

WBADD11030BN50921

55000

18

Tractor T25

1991

615055

33000

 

 

Informația detaliată și lista activelor expuse comercializării poate fi obținută de la organizatorul licitației și de pe pagina web oficială a Parlamentului, www.parlament.md, la categoria „Vânzări-Echipament”.

La licitație sunt admiși: persoane fizice și juridice din Republica Moldova, persoane fizice și juridice străine.

Participanții la licitație vor prezenta: cererea de participare în forma stabilită; copia de pe actul de identitate al cumpărătorului – pentru persoane fizice; extrasul din Registrul întreprinderilor și organizațiilor din Republica Moldova – pentru persoane juridice; procura pentru dreptul de efectuare a tranzacțiilor, după caz; actul bancar de confirmare a depunerii unui acont în mărime de 10% din prețul inițial de vânzare al unitatii de transport pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f 1006601003762, IBAN MD63TRPCAA518410A00405AA la MF TR Chișinău Bugetul de stat.

Cererile de participare și documentele se depun cu cel puțin o zi înainte de data desfășurării licitației pe adresa organizatorului licitației „Lexasigur” S.R.L., mun. Chișinău, str. Columna nr. 162,      bir. 303 (tel. 069045941).

Mijloacele de transport pot fi examinate la locul amplasării lor (Direcția Transport a Parlamentului), prin coordonare prealabilă. Examinarea documentației obiectului vânzării se poate face în orice zi la organizatorul licitației. Prețul biletului de participare la licitație constituie 300 de lei, care urmează a fi transferați pe contul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, c/f 1006601003762, IBAN MD13TRPAAA142310A00027 la MF TR Chișinău Bugetul de stat.

 

 

„Prin prezenta, pe propria răspundere, solicitam publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în limba română.” 

 

 

 

Administrator „Lexasigur” S.R.L                                                                                 Ghenadie Grosu

 

 

 
Declarations
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Agenda
Last legislative acts adopted
 
Discursuri
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Agenda
LastLaws
 
   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe