Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

 
Observator European

Integritatea este Libertate

 
 
 
 
 
 
 
 
Relații cu cetățeanul
Actualitate > Concursuri publice
Concursuri Publice
Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului

Comisia juridică, numiri și imunități inițiază concursul pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului. 

Candidat la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean al Republicii Moldova;

b) deține diplomă de licență în domeniul juridic sau în alt domeniu relevant;

c) are experiență în domeniul dreptului și o activitate notorie în domeniul jurisprudenței sau în alt domeniu relevant de cel puțin 10 ani; 

d) se bucură de o reputaţie profesională şi integritate personală;

e) cunoaște limba română;

f) nu activează la momentul depunerii cererii în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

g) nu este afiliată politic;

h) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;

i) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere; 

j) nu a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile; 

k) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

În perioada  18.10 – 10.11.2023 (inclusiv)  ora 14:00 candidații pot depune personal dosarul de participare la concurs. 

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte (inclusiv cu titlu confirmativ):

1) Cererea de participare la concurs;

2) Curriculum vitae;

3) Scrisoare de motivare redactată în limba română, care va include și Platforma privind  principalele obiective pe care le va urmări candidatul dacă va fi ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

4) Dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de însoțire);

5) Studii superioare juridice sau în alt domeniu relevant (copia diplomei/licenței de studii și, opțional - alte acte de studii);

6) Acte ce confirmă experiența în domeniul dreptului sau alt domeniu relevant de cel puțin 10 ani sau declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informației incluse;

7) Datele de contact a 2 persoane care pot oferi referință referitor la candidat (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon); 

8) Cazierul judiciar;

9) Declarație pe proprie răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, care ulterior va fi confirmată prin Certificatul de integritate;

10) Consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal de către Comisie şi/sau alte autorități antrenate în proces;

11) Declarație de avere şi interese personale în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, semnată olograf;

12) Declarație pe propria răspundere referitor la faptul că nu activează în cadrul organelor puterii legislative, executive sau judecătorești sau nu este afiliat politic.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. 

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea Parlamentului, aprobat prin Decizia Comisiei juridice, numiri și imunități nr. CJ – 06 nr. 123 din 18.10.2023.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor: 

Mihai Gheorghieș – relații la tel. 022 820 565, 

adresa electronică: mihai.gheorghies@parlament.md; 

 DECIZIE


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la deschiderea sesiunii de primăvară 2024 a Parlamentului
Ultimele acte legislative adoptate
 

Adresa
Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 105
MD-2073, Chișinău
Republica Moldova

Date de contact:
Direcţia petiţii şi audienţe
tel: 022-820-270
Direcția servicii generale
tel: 022-820-130

info@parlament.md

 old.Parlament.md

 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"