Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Actualitate > Concursuri publice
Concursuri Publice
ANUNŢ cu privire la concursul pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

ANUNŢ

cu privire la concursul pentru selectarea candidaților propuși de organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

 

În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. b) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174/2018 se anunță concurs public pentru suplinirea a două funcții vacante de membru al Consiliului Audiovizualului.

 

La funcția de membru al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova poate candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerințe:  

1. Deține diplomă de licență sau echivalentă cu aceasta și are experiență de cel puțin 5 ani în unul din domeniile: audiovizualului, al comunicării și jurnalismului, al dreptului, al cinematografiei, al culturii, al științei și cercetării, al tehnologiei informației și comunicațiilor, al publicității, precum și în activitatea academică;

2. Cunoaște prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene, precum și bunele practici internaționale în domeniul audiovizualului și în domeniile conexe;

3. Deține cetățenia Republicii Moldova;

4. Cunoaște limba română și cel puțin o limbă de circulație internațională;

5. Nu are calitatea de membru de partid și/sau de afiliat politic;

6. Nu deține, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicații electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicității;

7. Are o reputație ireproșabilă;

8. Nu este privată de dreptul de a ocupa o funcție publică prin hotărâre judecătorească definitivă. 

 

Candidații urmează să depună un dosar de participare la concurs care include următoarele documente:

—        Cererea de participare;

—        Scrisoare de recomandare a unei instituții publice sau, după caz a unei/unor organizații ale societății civile;

—        Curriculum Vitae cu poză color 3x4 (semnat de candidat);

—        Copia buletinului de identitate;

—        Copia diplomei de licență sau echivalentă;

—        Copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă/Act confirmativ privind experiența de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile enumerate la pct. 8  lit. a) din Regulament;

—        Copia Extrasului sau alt act al organizației care a semnat scrisoarea de recomandare, care să confirme genul de activitate (în cazul organizațiilor societății civile);

—        Cazierul judiciar/Declarație pe propria răspundere;

—        Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal;

—        Declarația pe propria răspundere privind lipsa apartenenței politice;

—        Declarație pe propria răspundere prin care confirmă că nu deține, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicații electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicității;

—        Scrisoarea de motivare, care va conține inclusiv: a) referințe la rezultatele concrete ale experienței personale în domeniul activităților de bază vizate de cerințele Codului serviciilor media audiovizuale; b) analiza principalelor probleme în domeniul dezvoltării  serviciilor media audiovizuale și viziunea proprie privind căile de soluționare a acestora.

Termenul de prezentare a dosarelor este de 14  zile lucrătoare din momentul publicării anunțului de concurs, data-limită fiind 28 septembrie 2021.

Participanții la concursul pentru funcția de membru al Consiliului Audiovizualului vor depune dosarele personal sau prin poștă (la Secretariatul Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-Media, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 105, bir. 716), sau prin e-mail (pe adresa indicată mai jos).

Dosarele candidaților vor fi recepționate în perioada 09.09.2021 – 28.09.2021. Data-limită pentru depunerea dosarului este data de 28.09.2021 ora 17.00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi recepționate.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dl Alexandru Lașco – relații la tel: 022 820171, e-mail: alexandru.lasco@parlament.md.

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților propuși de entitățile publice și organizațiile societății civile la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova poate fi accesat aici.

 

 


Back to all FR
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe