Vizite și informare
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Acreditarea jurnaliștilor la Parlament

Observator European

Integritatea este Libertate

Relații cu cetățeanul
Actualitate > Concursuri publice
Concursuri Publice
ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (Ombudman)

ANUNȚ

 

privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman)

 

Comisia parlamentară specială inițiază concursul pentru selectarea a doi candidați la funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman). Candidat la funcția de Avocat al Poporului poate fi persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

a)                       este cetățean al Republicii Moldova;

b)                      nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

c)                       deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;

d)                      are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;

e)                       se bucură de o reputație ireproșabilă;

f)                        cunoaște limba de stat;

g)                       nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;

h)                      nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere;

i)nu a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile;

j)nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

În perioada 01 aprilie – 20 aprilie 2021 (inclusiv) candidații pot depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs. Dosarul de participare la concurs va conține următoarele acte  care confirmă:

1)                      Dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate și fișa de însoțire);

2)                     Studiile superioare (copia diplomei/licenței de studii și, opțional - alte acte de studii);

3)                     Certificat de sănătate (adeverința medicală 086);

4)                     Cazierul judiciar;

5)                     Scrisoare de motivație, scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs, viziunea lui asupra activității instituției Avocatului Poporului, precum și să se specifice activitățile desfășurate în domeniul drepturilor omului și aportul depus;

6)                     Acte ce confirmă vechimea în muncă de cel puțin 10 ani;

7)                      Referință de la două persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora (nume, prenume, adresă electronică, număr de telefon);

8)                     Curriculum vitae;

9)                     Cerere de participare la concurs;

10)                 Declarație pe proprie răspundere precum că nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, care ulterior va fi confirmată prin Certificatul de integritate;

11)                  Consimțământul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal de către comisia specială;

12)                 Declarație de avere şi interese personale în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr.1 din Legea nr.133/2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.

Copiile documentelor prezentate de către candidați vor fi prezentate împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor sau vor fi autentificate notarial. În situația în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, copiile documentelor se depun la data interviului.

Concursul se va desfășura în condițiile Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman).

 

Persoanele responsabile pentru recepționarea dosarelor:

Vera Onica – relații la tel. 060003279,

adresa electronică – Vera.Onica@parlament.md;

Ecaterina Vornicescu – relații la tel. 060003271,

adresa electronică –  Ecaterina.Vornicescu@parlament.md

DECIZIE


Înapoi spre toate
Declaraţii
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Agenda
Ultimele acte legislative adoptate
 
   Pagină web realizată cu asistenţa Uniunii Europene şi Consiliului Europei prin "Programul pentru susţinerea democraţiei"