Visites et informations
Buletin Parlament Info
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova


La version française du site a été réalisée grâce à l'appui du Programme NORIA de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie

Accréditation des journalistes au Parlement

Observator European

Integritatea este Libertate

Parlementarisme en République de Moldavie
Informations publiques
Actualitate > Concursuri publice
Concursuri Publice
ANUNŢ cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului

ANUNŢ

cu privire la concursul pentru selectarea candidatului la funcția de

membru al Comisiei de certificare din partea Parlamentului

 

Conform art. 31 alin. (2) al Legii cu privire la asociațiile obștești nr. 837/1996, trei membri ai Comisiei de certificare se numesc de către Parlament în urma unui proces de selecție deschis și transparent.

  La funcția de membru al Comisiei de certificare poate candida persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerințe:  

 1. cunoaște limba de stat;
 2. are domiciliu în Republica Moldova;
 3. se bucură de o reputație ireproșabilă;
 4. nu este funcționar public;
 5. este susținută printr-o recomandare de cel puțin două asociații obștești de utilitate publică

 Participanții urmează să depună un dosar de participare la concurs care include următoarele documente:

 1. copia buletinului de identitate și a fișei de însoțire;
 2. curriculum vitae;
 3. copia carnetului de muncă;
 4. cazierul judiciar;
 5. declarația pe propria răspundere că nu este membru al vreunui partid politic;
 6. scrisoarea de recomandare din partea a cel puțin două asociații obștești de utilitate publică care au acest statut de cel puțin 3 ani;
 7. copia certificatului de utilitate publică a asociației obștești reprezentată de către candidat.

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

3.2.1.           Participanții la concursul pentru funcția de membru al Comisiei de certificare vor depune dosarele la Secretariatul Comisiei juridice, numiri și imunități, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 105, bir. 302. Dosarele candidaților vor fi recepționate în perioada 17.06.2020 – 10.07.2020, între orele 09:00-16:00. Ultimul termen pentru depunerea dosarului este data de 10.07. 2020 ora 14.00. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi recepționate.

3.2.2.   Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dl Gîrlea Igor. tel: 022 820537. e-mail: igor.girlea@parlament.md.

Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de membru al Comisiei de certificare poate fi accesat aici. 


Back to all FR
Déclarations
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Discursul Domnului Igor Grosu după alegerea în funcția de Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
Agenda
Derniers actes législatifs adoptés
 

 Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 Parlamentul European
 Adunarea Parlamentara a OSCE
 Adunarea Interparlamentara a CSI
 Adunarea Parlamentara a OCEMN
 Adunarea Parlamentara NATO
 Uniunea Interparlamentara

 old.Parlament.md

 

 Contacte:

Republica Moldova,
MD-2073, m. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

E-mail

Fax: 022268491

Tel.: 022820390
        022233229
        022268569

   The Moldovan Parliament’s website design was supported by the “Democracy Support Programme in Moldova" – an initiative financed by the European Union and implemented by the Council of Europe