Европейский обозреватель

Integritatea este Libertate

Аккредитация журналистов в парламенте 

Визиты и информация
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
 
Newsletter of the Parliament of the Republic of Moldova
Парламентаризм в Республике Молдова
Государственные власти и учреждения
Общественная информация
Обращения граждан
Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

ANUNŢ

cu privire la concursul deschis pentru selectarea candidaților la funcțiile de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

    În conformitate cu art. 42 al Legii cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.1998, Comisia economie, buget și finanțe anunță concursul de selectare a candidaților la funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

a)     să dețină cetățenia Republicii Moldova;

b)     să aibă studii superioare integrate în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic și experiență de lucru de cel puțin 10 ani în unul din domeniile menționate și cel puțin 3 ani în funcție administrativă de conducere;

c)      să se bucure de o reputație ireproșabilă;

d)     să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e)    să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

f)  să nu fie membru al unui partid politic la momentul depunerii cererii de participare la concurs;

g)   nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

Candidații la funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică urmează să depună la Comisie un dosar care include următoarele documente (traduse, după caz, în limba de stat):

a)     cerere de participare la concurs;

b)     dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)      curriculum vitae;

d)   copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional alte acte de studii;

e)   dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puțin 3 ani în funcție administrativă de conducere (copia de pe carnetul de muncă și alte acte);

f)      cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);

g)   scrisoare de motivație (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în care urmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs și viziunea ei asupra activității Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică;

h)    declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită) în funcția de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în termen de 30 de zile, va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția, în conformitate cu alin. (8), art. 42 al Legii cu privire la energetică nr. 1525-XIII din 19.02.1998.

i)  declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

Candidații vor depune dosarele complete la Comisie pe adresa: municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 105 (sediul Parlamentului), etajul 5, biroul 521 sau la adresa electronică - ceb@parlament.md, în perioada 02.01.2017 - 20.01.2017, în zilele luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08:00-17:00.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Valentina VÎRNAV, tel: 022-820-522.Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului deschis pentru selectarea candidaților la funcțiile de Director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică poate fi accesat aici.

Заявления
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Discursul Președintelui Parlamentului Igor Grosu, la încheierea sesiunii de toamnă a Parlamentului de Legislatura a XI-a
Календарь
Принятые законодательные акты
 
   Разработка веб-страницы Парламента Республики Молдова была проведена благодаря «Программе поддержки демократии», финансируемой Европейским Союзом и осуществляемой Советом Европы